Næste kontortid er mandag d. 29. april 2019 kl. 18.30-20.00.

 

26. april 2019

”Tro og love-erklæring”

For de havelodder, hvor en af haveejerne i 2019 har folkeregisteradresse i Gladsaxe Kommune, er der mulighed for at søge refusion for betaling af dobbelt renovationsafgift. Det sker via vedlagte formular, som skal afleveres i underskrevet tilstand til bestyrelsen – via mail eller i postkassen - senest den 15. september, så vi kan videreformidle dem til kommunen inden den 1. oktober.

Når kommunen har kontrolleret Tro og love erklæringerne, sker der en reduktion via det følgende års ejendomsskattebillet til haveforeningen, og derefter refunderes beløbet fra haveforeningen til den enkelte haveejer i 3. kvartal 2020.  Tro og love erklæringen er der link til her.

 

Refusion af beløbet (som sidste år var 930,93 kr.) ifm. betaling af dobbelt renovationsafgift i Gladsaxe Kommune i 2018 sker primo juli 2019 ifm. opkrævning for 3. kvartal.

 

25. april 2019

Info-opslag fra bestyrelsesmedlem Erik, ansvarlig for renovation i CNM:

1. Øl/vand emballage, skal skilles ad, så pap og plast kommer i hver sin container.🙂
2. Der sidder nu 2 stk batterikasser til aflevering af batterier ved servicehus og ved købmand. De bliver tømt løbende over sommeren. Konstateres der andet end batterier i disse boxe, bliver de fjernet igen.
3. Kære hundelufter: Smid dit affald fra din hund i container og ikke i stort askebæger ved servicehus....
Forsat god sommer alle sammen

 

Nyt fra udvalg om Miljø og bæredygtighed i CNM. Klik her.

 

20. april 2019

Ny havepræmieordning i Carl Nielsens Minde.

Bestyrelsen har besluttet, at CNM ikke deltager i Kolonihaveforbundets havepræmieordning. Det er derimod besluttet at oprette en intern havepræmieordning.

Man kan deltage i 3 forskellige kategorier i år. Kategorierne er følgende: Største solsikke - Flotteste have - Mest varierede køkkenhave

Vinderen i hver kategori får et gavekort til Aldershvile Planteskole på 500 kr og er desuden inviteret til at deltage i næste års dommerpanel.

Hilsen Havepræmieudvalget, Linda (have 282) og Bonnie (have 181) Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Læs mere og klik her.

Indtil og med 2016 blev vinderne, udover modtagelse af Diplom og et par glasgenstande, inviteret på Herløv Kro med ledsager, hvor også CNMs bestyrelsesmedlemmer med ægtefælle deltog. Hertil blev der de seneste år afsat 50.000 kr i Carl Nielsens Mindes budget. 

I 2017 var det svært at formå det tidl. års vindere til at indgå i Kolonihaveforbundets faste koncept, hvor de skal finde og indstille det kommende års vindere. I 2018 var området på pause.

Nu glæder vi os til at afprøve vores egen enkle og billigere model, hvor alle kan melde sig til, og to tidligere vindere indgår i dommerpanelet i år.  

 

18. april 2019

Husk: Grøn dag på Genbrugsstationen, Turbinevej 10, søndag d. 28. april kl. 9-14. Gratis kompostorme m.v. Klik her.

Allerede nu kan man hente gratis kompostjord på Genbrugsstationen. Spørg evt. din nabo om kørelejlighed.  

 

Der har i dag været brand i en have midt på Irisvej, forårsaget af uforsigtig brug af ukrudtsbrænder op mod et skur. Brandvæsnet kom efter 9 minutter. Kun skuret midt på grunden ud mod vej nedbrændte helt. Bestyrelsen opfordrer til at undlade brug af åben ild og ukrudtsbrænder ind til videre, da omgivelserne p.t. er lige så tørre som normalt midt i juni. Desuden skal vi indtrængende minde om, at færdselsloven skal holdes, og at parkering uden for de markerede områder er ulovlig og til stor gene for udrykningskøretøjer.

 

17. april 2019

Hej alle haveejere.  
Sæsonen er startet, og containerne bliver tømt igen. I går modtog vi et pænt billede fra vognmanden af, hvad der lå i pap-containeren: der var både flamingostykker, som rigtigt skal lægges i dagrenovationcontainer, og en asfalt skæreklinge, som skal i metalcontainer.

Der er nu sat klistermærker op på alle containere i haven. Så håber vi, alle vil være med til at tænke over, hvor man afleverer sit affald, så vi får affald i de rigtige containere.
Rigtig god påske. Hilsen Erik, bestyrelsen.

 

1. april 2019

Vedr. vandregnskab for 2018: Hvis du er i tvivl om, hvad der blev betalt a conto for det fælles vand, og hvad der blev refunderet hvornår ifm vand 2018, så vælg fanebladet Ydelser øverst til højre på hjemmesiden - se Ydelser 2018, og læs om beløb og tidspunkter for opkrævning og refusion der. 

30. marts 2019

Så er vi så klar til sommersæsonen.  

På forpladsen, på p-pladsen ved motorvejen og på Lupinvej har Erik fra bestyrelsen og vicevært Poul knoklet med at få sat diverse containere på plads:

metalcontainere til køkkenaffald, til haveaffald og til pap samt plastcontainere til metal og plast.

Der er samtidig blevet åbnet for servicehuset med vaskeri, toiletter og bad på Lupinvej samt toiletbygningen ved søen. 

Storskrald kan man komme af med i haveforeningen lørdag d. 11. maj kl. 10-12 og søndag d. 12. maj kl. 10-12. Mere info senere.

 

Vaskebrik til vaskeriet, knyttet til den enkelte have, kan hentes på kontoret. OBS! Skal man bruge badet, skal man fortsat bruge det gamle hvide vaskekort.

Hvis man afleverer sit gamle vaskekort, får man sit depositum på 200 kr. refunderet, og selvfølgelig også saldoen på kortet, som aflæses på en maskine på kontoret. Da vi er et kontantløst kontor, skriver vi havenr. og navn ned og sender info til WA om, at haveejeren skal have det samlede beløb refunderet, ifm. kommende kvartalsopkrævning. 

 

Datoer til kalenderen:

Grøn dag på Genbrugsstationen søndag d. 28. april kl. 9-14. Gratis kompostorme m.v. Klik her.

Storskrald: 11. og 12. maj kl. 10-12.

Loppemarked i Carl Nielsens Minde i 2019 afholdes søndag d. 16. juni kl. 10-15. Stadepladser bestilles hos haveejer Anny på tlf.: 21 20 70 32.

Sankt Hans Bål: søndag d. 23. juni

Sommerfest for børn og voksne: lørdag d. 3. august

 

26.marts 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. marts 2019. Klik her

 

Under fanebladet Ydelser er nu en oversigt over faste ydelser 2019 - samt en oversigt om hvad der indgår i årets første to kvartalsopkrævninger.

 

22. marts 2019

Bestyrelsesoversigten opdateret. Velkommen til Bibbi som bestyrelsesmedlem og til Bonnie og Vivi som suppleanter. Vi glæder os til samarbejdet :-)

 

Et opslag fra haveejer Eva i Carl Nielsens Minde:

"Meget afkræftet ræv, med ræveskab, set i haven d. 20.3.19. Jeg har kontaktet Dyrenes Beskyttelse og Gladsaxe Kommune, og der er ingen myndighedsansvar iht. syge vilde dyr. Samme dag kontaktede jeg vores bestyrelse, der omgående kontaktede deres bagland for gode råd (Tak :-))

Vi skal IKKE foretage os yderligere, og ikke begynde at fodre ræven, hverken direkte eller via henslængt affald - det forlænger blot dens lidelse. Derimod skal hundeejere være opmærksom på, om deres hunde begynder at klø sig voldsomt. Så er det til dyrlægen og få behandling. Det er IKKE farligt for hunden, når blot den behandles, og det smitter IKKE hverken mennesker eller andre dyr.

Se iøvrigt på Naturstyrelsens hjemmeside - link her. God dag til alle i foreningen. Nu venter en dejlig sæson :-)"

 

17. marts 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. marts 2019. Klik her

Link her til invitation fra Kolonihaveforbundet til 70 års fødselsdag.

25. februar 2019

Indkaldelse med bilag til ordinær generalforsamling tirsdag d. 19. marts kl. 18-22 på Nørre Gymnasium sendes ud i dag pr. mail til alle haveejere. De 49 haveejere, der endnu ikke har opgivet mailadresse, får materialet sendt med post. Indkaldelsen og alle bilag kan også hentes her:

Indkaldelse med fuldmagt - Bestyrelsens beretning - Forslag til generalforsamlingen - Ingeniørrapport ifm. advokatsagen - Årsrapport (regnskab) 2018 incl. budget 2019 - Fællesarbejde oversigt pr. 19.2.2019 - Bestyrelsen 2018-19

Opdateret (uddybet) 6. december 2018

Info fra Kolonihaveforbundet om kontingentstigning. Udsendt info fra KHF her

Pris pr. medlem i 2016: 213 kr. - i 2017: 214 kr. - i 2018: 1. halvår 132 kr. og 2. halvår 138,25 kr. ("ekstraordinær engangsstigning i forbindelse med ekstra forsendelsesomkostninger til Havebladet"), dvs. samlet i 2018: 270,25 kr. Og i 2019: 317 kr. Dvs. pris for hele vores haveforening med 522 medlemmer i 2019: 165.474 kr.

Hertil kommer kontingent til Kredsen (som selv beslutter størrelsen på deres kontingent), som er 50 kr. pr. medlem i 2018 og næste år. Dvs. pris for 522 medlemmer: 26.100 kr.

Samlet kontingent for medlemsskab af kolonihaveforbundet i 2019: 191.574 kr. 

 

25. september 2018
Annybog   Anny Petersen, haveejer i CNM siden 1973, bestyrelsesmedlem i 37 år, arrangør af årligt loppemarked i 26 år,

   har skrevet bogen: Haveforeningen Carl Nielsens Minde.

 

   Den er lige på trapperne, koster ca. 145 kr. og kan bestilles via SMS eller opkald hos Anny på tlf. 21207032

 

Godt gået Anny - til lykke med den :-)

 

 

 

   

 

22. august 2018

Drikkeri på forpladsen. Info til haveejere. Klik her.

 

Vedr. rottebekæmpelse

Haveforeningen har et fast abonnement hos Skadedyrsfirmaet Kiltin. Det indebærer opsætning af 60 rottefælder opsat rundt omkring i haveforeningen, 4 faste årlige besøg samt løbende tilkaldelse ifm. observation af rotter. Alle haveejere i CNM kan ringe direkte til tlf.nr. 47 10 72 00, eller maile til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og give info om, hvor der er observeret hvad, hvorefter der vil komme besøg af en rottefænger.     

IMG 0470                 IMG 0471  

Sankt Hans aften 2018. Ca. 75 voksne og børn synger Midsommervisen i to versioner. Tak til Dorte og Poul for forberedelserne.