Vintersæsonen er 25. oktober 2020 - 27. marts 2021.

Kontortid i vintersæsonen 1. lørdag i md. er aflyst pga. traditionelt meget lille fremmøde. Fortsæt endelig med at maile til os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.   

 

17. januar 2021

5 års gennemgang af kloakprojekt

Det er blevet tid for 5 års gennemgang af foreningens kloakprojekt. 1 års gennemgangen var i februar marts i 2017 under den tidligere bestyrelse.

Derfor vil hver haveejer snarest via mail (ca. 20 via brev) modtage et skema med forskellige spørgsmål ifm. 5 års gennemgangen.

 

Ny Skønserklæring vedr. kloakprojeket modtaget fra skønsmand

I forlængelse af supplerende spørgsmål fra CNM har vi modtaget en opdateret Skønserklæring fra skønsmanden, hvor der er sat beløb på, hvad det skønnes at koste at udbedre de af skønsmanden tidl. påpegede fejl og mangler. Jvf. de tidligere opslag på hjemmesiden d. 25. juni og 1.juli 2020. 

Opdateret info med fortolkning og forklaring af svar samt beskrivelse af videre proces i Voldgiftsretten følger, når vi har fået bud fra vores advokat og eksterne rådgiver.  

 

Fysiske generalforsamlinger

Efter anbefaling fra Kolonihaveforbundet afventer vi sundhedsmyndighedernes godkendelse af forsamling på op til 500 personer. Det betyder, at bestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke er sikre på, hvad der skal ske med 2. halvdel af generalforsamling 2020 og ordinær generalforsamling 2021. Vi følger situationen meget tæt og afventer udmelding fra sundhedsmyndighederne.

Vi minder samtidig om, at fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen 2021 er d. 31. januar 2021.

 

Loppemarked 2021

Vi har fra haveejer Anny fået forespørgsel om p-plads-loppemarked igen i 2021. Det synes vi lyder som en blændende god ide og bakker helt op om. Info med datoer følger.  

 

15. januar 2021

Vedr. skadedyrsbekæmpelse

Fra d. 1.12.2020 skal man som haveejer ifm. evt. mistanke om eller observation af rotter kontakte Gladsaxe Kommune digitalt via hjemmesiden

https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/byg-og-bolig/uoenskede-dyr Klik her 

 

1. januar 2021

Til orientering: Kreds Midt, som omfatter de haveforeninger i Gladsaxe og Herlev, som er medlem af Kolonihaveforbundet, har henover julen modtaget en orienterende mail fra Herlev Kommune om kommunens aktuelle initiativer ifm. lovliggørelse af kolonihavebebyggelser. Læs mere her.

 

20. december 2020

Aktuel info fra bestyrelsen. Klik her.

 

12. december 2020

Alle i haveforeningen ønskes en rigtig god jul og et godt nytår. Tak for i år, som i lighed med andre steder har været anderledes pga. Corona-situationen. Udendørslivet og en snak over hækken og meget mere har vi alle kunnet nyde alligevel. Tak til alle der bidrog til fællesarbejde - og en særlig tak til Laila for flere års indsats ifm. indskrivning til fællesarbejde - til Rune for altid imødekommende it-support - og til vores uundværlige gårdmænd: Poul og Lars. Samt CNMs miljøgruppe for en ekstra indsats. Vi håber på og ser frem til et mere almindeligt 2021 med bl.a. flere fællesarrangementer. På gensyn i 2021.

Hilsen Ann, Henriette, Johannes, Rafai, Linda, Dan, Erik, Daniel og Marianne

 

Hvad den 1. kvartalsregning for 2021 omfatter, kan man se under Fanebladet Ydelser eller ved at klikke her.

 

4. december 20120

SÅ er ny pal sat i lågen for enden af Lupinvej :-) 

 

20 november 2020

Rapport fra den spørgeskemaundersøgelse, Kolonihaveforbundet gennemførte i juli og august blandt alle medlemmer, er tilgængelig på forbundets hjemmeside. Deltagelsen har generelt ikke været høj. I Kreds 4 Hovedstaden Midt med 2521 medlemmer, som vi hører til, har 380 stemt. Link til hele rapporten her. Spørgeskemaundersøgelsen er blot en del af arbejdet med organisationsudvikling forud for kongressen i 2021.

 

18. november 2020

Vandregnskabet er nu opgjort ud fra de afleverede aflæsninger fra hver have. De resterende haver, som ikke har afleveret måleraflæsning, vil få en regning for et skønnet forbrug på 50 m3 - jvf. vedtægternes paragraf 17.7. Prisen for 1 m3 er ca. 54 kr.

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. november 2020. Klik her  

 

13. november 2020

Resultat af afstemning ved digital generalforsamling d. 29. okt. til 8. november 2020. Klik her.

 

12. september 2020

Aftale med købmanden

Efter længere tids grundig og positiv dialog mellem købmanden og bestyrelsen, er der d. 31. august og med virkning fra d. 1. september 2020 indgået en aftale, hvor det hidtidige dobbelte lejemål med bolig og marketenderi er ophørt, og der er lavet en ny selvstændig erhvervslejekontrakt med købmanden, der udelukkende omfatter marketenderiet. 

Der foretages en opfølgende fugt- og skimmelsvampundersøgelse i boligområdet i stueetagen i huset på forpladsen, så fremtidige muligheder for huset kan vurderes på et opdateret grundlag.

 

29. august 2020

Ulovligt salg

En haveejer i Carl Nielsens Minde forsøger p.t. via to facebookgrupper at sælge sin have - og til overpris. Det hele er ulovligt på flere måder. Bestyrelsen har handlet på det og følger udviklingen nøje. Vi håber, at en uskyldig køber eller flere ikke når at gå i fælden, før det ulovlige salg stoppes helt.

 

25. august 2020

I dag er udsendt det årlige vandaflæsningsbrev. Klik her. Husk, det er dig selv som haveejer, der skal aflæse vandmåler og aflevere aflæsningen til bestyrelsen senest d. 5. november. Aflæs f.eks., når du flytter hjem fra kolonihaven ved sæsonophør d. 25. oktober eller før.

 

24. august 2020 

Kolonihaveforbundet har i august udsendt info om mulighed for som haveejer at hyre et bestemt privat firma til at få udarbejdet en besigtigelsesrapport ifm. salg af ens kolonihave - udover de almindelige proceurer. Dette hermed blot til orientering. Klik her og her.

 

15. juli 2020.

Statusopdatering fra bestyrelsen vedr. generalforsamling og fælleshus - klik her.

 

1. juli 2020 

To dokumenter ifm. kloakeringsprojekt-sagen:

  • Skønserklæring modtaget 20. maj 2020 og sendt til Voldgift og parterne: CNM, Hoffmann og Acting. Klik her.
  • Opfølgende brev af 12. juni 2020 sendt fra vores / CNMs advokat til Hoffmanns og Actings advokater. Klik her. Vi afventer svar. 

25. juni 2020

Kloakeringsprojekt-sagen – Vi har nu i Haveforeningen fra Skønsmanden endelig modtaget Skønserklæring om foreningens kloakeringsprojekt 2014-2017. Erklæringen fastslår i grove træk, at store dele af det bestilte arbejde ikke er udført fagmæssigt korrekt.

 

Rapporten har efterfølgende været tilsendt foreningens tekniske rådgiver til orientering, og han er enig med vores advokat om, at udførelsen ikke har levet op til autorisationsnormen, og at etableringen af kloakarbejdet i foreningen i øvrigt ikke har været projekteret korrekt.

 

Skønsmanden konkluderer således, at såvel kloakarbejdet som asfaltarbejdet i høj grad skal laves om og således projekteres på ny.

HF CNMs muligheder er herfra enten at forsøge at indgå et forlig med parterne, alternativt indlevere klageskrift til Voldgiftsnævnet med krav mod hhv. Hoffmann og Acting.

 

Næste skridt fra vores side er at høre Acting / Hoffmann, om de på baggrund af skønserklæringen er villige til at drøfte en forligsmæssig løsning, der afspejler de fejl og mangler, der bliver beskrevet i skønserklæringen.

 

22. juni 2019

Vejledning til vaskeri i Servicehuset på Lupinvej. Klik her