Næste kontortid er lørdag d. 1. februar 2020 kl. 10.30-12.

 

2. januar 2020

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. december 2019. Klik her

 

Ordinær generalforsamling afholdes mandag d. 30. marts 2020 kl. 18 på Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj. Husk: Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest d. 31. januar 2020.

 

19. december 2019

Bestyrelsen ønsker alle haveejere i Carl Nielsens Minde en rigtig god jul og et godt nytår.

Tak for endnu et travlt år i stort og småt. Vi ser frem til nogle rolige måneder, hvor vi forbereder både ordinær generalforsamling mandag d. 30. marts 2020 og næste sæsons drift og fællesaktiviteter, herunder Sankt Hans fest, visionsarrangement samtidig med loppemarkedsdagen i juni, sommerfest for børn og voksne i august og miljødag i september.

 

Den 1. kvartalsregning for 2020 omfatter følgende:

Differentieret administrationsbidrag / haveleje, ud fra havestørrelse, dvs.:

1800 kr. for haver af den mest almindelige størrelse på 394 m2 -

og hhv. et højere eller lavere beløb, for haver på flere eller færre m2.

Den faste årlige regulering af administrationsbidrag / haveleje for 2019 for haver, der ikke er på 394 m2, dvs.:

de større haver betaler et ekstra beløb, de mindre haver får et beløb refunderet 

A conto betaling for vandforbrug i 2019.

Heri indgår både det individuelle forbrug samt bidrag til det fælles vandforbrug.

Gebyr for udeblivelse til fællesarbejde 2019: 1500 kr. - til et begrænset antal haveejere.  

 

Kloaklån

De haveejere, der ikke har indfriet hhv. ”det store kloaklån” (71.000 kr.) og ”det lille kloaklån” (38.000 kr.), betaler desuden faste aconto beløb på hhv. 690 kr. og 369 kr. pr. kvartal, dvs. 1059 kr. pr. kvartal for begge lån. 

 

Vær obs. på, at nogle haveejere ved en fejl i opkrævningen her for 1. kvartal 2020 er blevet opkrævet for meget for brug af vaskeri siden sidste kvartal. WA er opmærksomme på det allerede. Skriv gerne direkte til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. om det.

 

25. november 2019

Så er de vandmålere, som ikke var mulige at aflæse pga. dug i glas aflæst. Der har været registreret 11 steder med dette problem. Med en hårtørrer og 4-7 min.s varme på glas, så kunne alle målere aflæses.

Der er desværre stadig 20 haveejere, som ikke har reageret på den ekstra personlige mail, som er sendt ud til alle, som ikke har afleveret aflæsning til d. 5. nov. Disse får en regning på et forbrug på 50 m3 vand.

God vinter til alle.

Mvh Vandudvalget.

 

27. oktober 2019

Kontortid i vinterhalvåret (vintertid: 28. okt. 2019 - 29. marts 2020): Første lørdag i hver måned kl. 10:30 - 12:00.

 

24. oktober 2019

HUSK HUSK HUSK: Hej Haveejer. Er du en af dem, som har lukket ned for haven for i år, men måske ikke har fået aflæst din vandmåler? Vi sender derfor en info ud til jer alle, så de sidste 300 vandmålere kan blive aflæst.

Vandaflæsning skal være afleveret senest d. 5. nov. 2019, helst med foto af vandmåler, så der er lidt tid endnu 😉. Send pr. mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. - eller aflever i postkassen ved kontoret. Hilsen Erik

 

Udmelding om opsigelse af lejemål med nuværende købmand. Læs mere her.

 

12. oktober 2019

Sæsonafslutning

Afhentning af diverse affald slutter, og containere bliver hentet hjem.

Sidste tømning af pap-containere er allerede på onsdag d. 16. okt. Derefter bliver de låst af, da disse ikke bliver hjemtaget, men bliver stående.

 

Sidste afhentning af haveaffald og dagrenovation er fredag den 25. okt. Når containerne på Lupinvej og oppe ved motorvejen er tømt (i løbet af formiddagen), vil de bliver afhentet. Container til haveaffald på forpladsen bliver også hjemtaget.

Dagrenovations container på forplads bliver stående, og den tømmes efterfølgende kun hver tirsdag i vinterhalvåret.

Samme dag, d. 25. okt., er også sidste tømning af de små grønne containere for plast og metal. Disse grønne containere skal derefter køres i vinterhi, som er i baggård ved købmanden. Det klares af vores gårdmænd Poul og Lars.

 

Lørdag d. 26. okt. bliver der lukket ned for resten af haven. Det vil sige at servicehus lukkes ned for vaskeri, bad og toilet, og der sættes skodder for døre og vinduer. Vandmålere i servicehus, toilet ved søren, festpladsen samt telefonhus, skal aflæses.

Toilet ved søen vil ligeledes lukke ned og låses af. 

Alle skraldestativer tømmes lørdag d. 26. okt., og skal/må ikke bruges i vinterhalvåret. Det eneste sted, man kan komme af med sit affald, er derefter i container på forplads. 

 

5. oktober 2019

Velkommen til de 3 nye medlemmer i bestyrelsen, som meldte sig på den ekstraordinære generalforsamling torsdag aften d. 3. oktober: Henriette Fynsk, Nicholas Frost-Lindsteen og Mette Paulisen. Godt gået! Vi glæder os til at samarbejde med jer :-) Gen-valgt til formand blev Daniel Gjerdrum.

 

1. oktober 2019

Årets 4. og sidste udgave af Kolonihavebladet fra Kolonihaveforbundet er på vej. Kan også læses (med lup) her. Af lederen fremgår bl.a. at "Erhvervsstyrelsen har meddelt Kolonihaveforbundet, at ændringen af Kolonihaveloven ikke er på lovprogrammet, og derfor er det ikke længere aktuelt".  

 

17. september 2019

Lidt mere om miljødagen: Økologisk havekonsulent Jens Juhl fra HF Smørmosen holder oplæg kl. 11. Og: Glade kagebagere søges :-) 

Miljødagen CNMiljø med Jens Juhl    Kagebagere til Miljødagen

 

14. september 2019

Husk Miljødagen i Carl Nielsens Minde søndag d. 22. september kl. 10-14 ved søen - arrangeret af foreningens Miljøgruppe. Miljøgruppen består af Bonnie have 181, Camilla have 523, Ulla have 63, Mariann have 312 og Annette have 167.

 

Miljødagen CNMiljø Miljødagen Plantebytteri CNMiljø

 

11. september 2019

I dag er udsendt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 3. oktober kl. 18 på Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj. Læs indkaldelse her incl. brev fra afgående formand og fuldmagtsdokument.

 

På dagsorden er bl.a. nyvalg til formand for bestyrelsen, da Kirsten Linding Ormstrup desværre har set sig nødsaget til at trække sig pga. private arbejdsmæssige forhold. Nuværende bestyrelsesmedlem Daniel Gjerdrum stiller op som ny formand, med bestyrelsens opbakning.

 

10. september 2019

Så er det snart tid til årlig vandaflæsning af egen vandmåler. Brev sendes ud i morgen - samtidig med generalforsamlingsindkaldelse - til alle haveejere. Bemærk aflæsningsdato: ultimo oktober (eller før, hvis man forlader haven tidligere ift. vintersæsonen). Og frist for aflevering til bestyrelsen: 5. november 2019. Klik her.

Bonusinfo: For manglende aflæsning bliver man som haveejer - jvf. vedtægternes paragraf 17.7 - noteret for at have brugt 50 M3 til privat forbrug. 50 M3 vand à 53,30 kr. pr M3 = 2665,- kr.

 

6. september 2019

Kom til miljødag i CNM søndag d. 22. september kl. 10-14 nede ved søen. Se opslag her.

 

Husk frist d. 15. september for aflevering af ”Tro og love-erklæring”

For de havelodder, hvor en af haveejerne i 2019 har folkeregisteradresse i Gladsaxe Kommune, er der mulighed for at søge refusion for betaling af dobbelt renovationsafgift. Det sker via vedlagte formular, som skal afleveres i underskrevet tilstand til bestyrelsen – via mail eller i postkassen - senest den 15. september, så vi kan videreformidle dem til kommunen inden den 1. oktober.

Når kommunen har kontrolleret Tro og love erklæringerne, sker der en reduktion via det følgende års ejendomsskattebillet til haveforeningen, og derefter refunderes beløbet fra haveforeningen til den enkelte haveejer i 3. kvartal 2020.  Tro og love erklæringen er der link til her.

Refusion af beløbet (890 kr.) ifm. betaling af dobbelt renovationsafgift i Gladsaxe Kommune i 2018 skete primo juli 2019 ifm. opkrævning for 3. kvartal.

 

Under fanebladet Ydelser er fortsat en oversigt over faste ydelser 2019 - samt en oversigt om hvad der indgår i årets fire kvartalsopkrævninger.

 

18. august 2019

Opdateret udgave af fællesarbejdslisten. Klik her.

 

14. august 2019

Husk: Når der skal sendes breve eller pakker til den enkelte havelod, er adressen IKKE noget med Gladsaxe Møllevej 75.

Den officielle postadresse til den enkelte haveejer er følgende: Fornavn Efternavn, H/F Carl Nielsens Minde. XX (kun havenummer), 2860 Søborg

 

9. august 2019

Invitation til nye haveejere til et velkomst-møde er på vej - og det bliver tirsdag d. 27. august. Mail sendes ud direkte. 

Med venlig hilsen, bestyrelsen.

 

28. juli 2019

Undet det netop overståede regn- og tordenvejr slog en række hfi-relæ ud i flere haver. Ingen brand eller synlige større skader sket.

For de nørdede har formanden fundet en oversigt over lynnedslag registreret i CNM. Klik her.  

Lyn har slået ned og foranlediget strømskader i i hvert fald en have og også ramt nabohaven. Der ER elektriker på sagen, og der bliver taget hånd om situationen. Hermed en reminder med opfordring til, at HVER ENESTE haveejer sikrer sig, at bestyrelsen HAR de nyeste kontaktinfo: dvs. telefonnumre og mailadresser, så vi som her i dag har mulighed for at komme i hurtig kontakt til haveejer. Skriv blot til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

 

27. juli 2019

Sæt kryds i kalenderen: Kom til MILJØDAG i Carl Nielsens Minde søndag d. 22. sept. kl. 10-14 nede ved søen. Læs mere om programmet her.

 

HF. Carl Nielsens Mindes persondatapolitikKlik her.

 

25. juli 2019

HUSK HUSK HUSK den årlige sommerfest lørdag d. 3. august på festpladsen for både børn (kl. 14-16) og voksne (18.30-00). Læs mere her.

Tilmeldingsfrist på mandag d. 29. juli. Betaling sker via Mobilepay 83360 eller på kontoret i kontortiden på mandag 18.30-20.00.

Har man lyst til at give en hånd med det praktiske på selve dagen, så send gerne en mail til Vivi fra bestyrelsen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

19. juli 2019.

Opråb fra formanden.

"Der har været en meget ubehagelig tone på Facebook de seneste tider..." Læs mere her.

 

17. juli 2019

Så har vi fået leveret den hjertestarter, vi har bestilt i forlængelse af generalforsamlingsbeslutning om det. Den vil blive sat op i morgen ved Telefonhuset på Pærevej.

 

Hvis man som haveejer er i tvivl om hvilke byggetegninger, der ligger i ens havemappe, og om de stemmer overens med den aktuelle bebyggelse, kan man altid, som tidligere udmeldt, få dem tilsendt ved mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller få dem udleveret i kontortiden. Hvis man er i tvivl om lovligheden af ens aktuelle bebyggelse, så spørg ligeledes gerne. 

I forhold til tegninger fra år 2000 er det som fremhævet på hjemmesiden under både Byggesager og Vurdering, og også udmeldt på de seneste års generalforsamlinger således, at: "Kravet om lovlighed gælder også, når der er sket ændringer på bebyggelser, der i 2000 fra Gladsaxe Kommune har fået betegnelsen Ikke godkendt eller Dispensation på bygningstegninger i forhold til bebyggelsen på det tidspunkt."  Link her.

Med andre ord, når der ikke er sket ændringer ift. tegninger fra år 2000, er der ikke krav om lovliggørelse ifm vurdering og salg. Og hvis der sker eller er ønsker om ændringer, skal det sikres, at al bebyggelse på grunden efterfølgende er lovlig. Spørg, spørg spørg gerne bestyrelsen :-)

Der er som sådan ikke noget nyt i ovenstående ift. krav om lovlighed. Vi er blot ansvarlige for og opmærksomme på - ifm. byggesager og vurderings- og salgsproces - at  kommunens byggeregler samt Kolonihaveforbundets krav om lovlighed ifm salg overholdes.

 

14. juli 2019

Indbydelse til årets sommerfest for både børn og voksne. Igen i år byder vi på en sjov og festlig dag lørdag d. 3. august. Læs indbydelsen her.

 

10. juli 2019

Vi er glade for at fortælle, at vi pr. 1. juli har ansat en ny gårdmands-medhjælper: Lars Petersen i haveforeningen, der sammen med Poul vil hjælpe med fællesarbejde og gårdmandsarbejdet i øvrigt. Vi glæder os til samarbejdet. Hilsen bestyrelsen.

28. juni 2019

Flere medier omtaler i dag japansk pileurts voksende udbredelse i Danmark - lige som i vores haveforening. Link med billeder her: http://nyheder.tv2.dk/2019-06-28-den-kan-vokse-gennem-asfalt-og-dit-gulv-invasiv-plante-spreder-sig-i-hele-landet  

Se også tidligere opslag her d. 14. juni samt omtale i seneste bestyrelsesreferat.  

 

Til info fra bestyrelsen:

Det har desværre ikke været muligt at gennemføre havepræmieordning 2019, grundet mangel på frivillige dommere og meget få tilmeldte i kategorierne.

 

26. juni 2019

Digitale oversigtskort af haveforeningen med alle havenumre, vejnavne og funktioner i to forskellige slags formater. Klik her (pdf) og her (jpeg).

Vi sigter desuden på at få udarbejdet store vejrbestandige oversigtskort med både numre og vejnavne til opsætning forskellige steder i haveforeningen.

 

24. juni 2019

Så! er cylinderen i låsen i hegn ved Lupinvej ud mod Ringvejen udskiftet, og fremover smækker den i fra begge sider. Desuden er cylinder i lås til herretoilettet udskiftet.

 

23. juni 2019

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 23.6.2019. Klik her

Vedtægter opdateret pr. 23.6.2019. Klik her.

 

22. juni 2019

Vejledning til vaskeri i Servicehuset på Lupinvej. Klik her

Forsøg fra Novafos med udsætning af bakterieblanding i søen for at mindske slam.  Læs mere her.

 

14. juni 2019

Bestyrelsen er bekendt med, at der er observeret japansk pileurt i CNM. Det er en af de mest invasive plantearter i verden og kan medføre væsentlige skader. Man kan kun bekæmpe japansk pileurt ved at grave planten op med rod og ved at rodstikke planterne gentagne gange. Læs mere her.

 

31. maj 2019

Der gennemføres havesyn i ugerne 24, 25 og 26 (d. 10.-30. juni) 2019. Læs mere her.

 

HUSK datoer til kalenderen:

Loppemarked i Carl Nielsens Minde i 2019 afholdes søndag d. 16. juni kl. 10-15. Stadepladser bestilles hos haveejer Anny på tlf.: 21 20 70 32.

Ekstraordinær generalforsamling (2. behandling af to forslag til vedtægtsændringer fra ordinær generalforsamling) søndag d. 23. juni om eftermiddagen. 

Sankt Hans Bål: søndag d. 23. juni

Sommerfest for børn og voksne: lørdag d. 3. august

Miljødag for børn og voksne søndag d. 22. september. NB. Dette er ny dato ift tidl. udmeldt.

 

26. april 2019

”Tro og love-erklæring”

For de havelodder, hvor en af haveejerne i 2019 har folkeregisteradresse i Gladsaxe Kommune, er der mulighed for at søge refusion for betaling af dobbelt renovationsafgift. Det sker via vedlagte formular, som skal afleveres i underskrevet tilstand til bestyrelsen – via mail eller i postkassen - senest den 15. september, så vi kan videreformidle dem til kommunen inden den 1. oktober.

Når kommunen har kontrolleret Tro og love erklæringerne, sker der en reduktion via det følgende års ejendomsskattebillet til haveforeningen, og derefter refunderes beløbet fra haveforeningen til den enkelte haveejer i 3. kvartal 2020.  Tro og love erklæringen er der link til her.

 

Refusion af beløbet (890 kr.) ifm. betaling af dobbelt renovationsafgift i Gladsaxe Kommune i 2018 sker primo juli 2019 ifm. opkrævning for 3. kvartal.

 

Referat fra generalforsamlingen 19.3.2019. Klik her.

Udleveret bilag på generalforsamlingen om advokatforløb ifm kloaksag. Klik her.

 

Nyt fra udvalg om Miljø og bæredygtighed i CNM. Klik her.

 

18. april 2019

Der har i dag været brand i en have midt på Irisvej, forårsaget af uforsigtig brug af ukrudtsbrænder op mod et skur. Brandvæsnet kom efter 9 minutter. Kun skuret midt på grunden ud mod vej nedbrændte helt. Bestyrelsen opfordrer til at undlade brug af åben ild og ukrudtsbrænder ind til videre, da omgivelserne p.t. er lige så tørre som normalt midt i juni. Desuden skal vi indtrængende minde om, at færdselsloven skal holdes, og at parkering uden for de markerede områder er ulovlig og til stor gene for udrykningskøretøjer.

 

1. april 2019

Vedr. vandregnskab for 2018: Hvis du er i tvivl om, hvad der blev betalt a conto for det fælles vand, og hvad der blev refunderet hvornår ifm vand 2018, så vælg fanebladet Ydelser øverst til højre på hjemmesiden - se Ydelser 2018, og læs om beløb og tidspunkter for opkrævning og refusion der. 

  

30. marts 2019

Så er vi så klar til sommersæsonen.  

På forpladsen, på p-pladsen ved motorvejen og på Lupinvej har Erik fra bestyrelsen og vicevært Poul knoklet med at få sat diverse containere på plads:

metalcontainere til køkkenaffald, til haveaffald og til pap samt plastcontainere til metal og plast.

Der er samtidig blevet åbnet for servicehuset med vaskeri, toiletter og bad på Lupinvej samt toiletbygningen ved søen. 

Storskrald kan man komme af med i haveforeningen lørdag d. 11. maj kl. 10-12 og søndag d. 12. maj kl. 10-12. Mere info senere.

 

Vaskebrik til vaskeriet, knyttet til den enkelte have, kan hentes på kontoret. OBS! Skal man bruge badet, skal man fortsat bruge det gamle hvide vaskekort.

Hvis man afleverer sit gamle vaskekort, får man sit depositum på 200 kr. refunderet, og selvfølgelig også saldoen på kortet, som aflæses på en maskine på kontoret. Da vi er et kontantløst kontor, skriver vi havenr. og navn ned og sender info til WA om, at haveejeren skal have det samlede beløb refunderet, ifm. kommende kvartalsopkrævning. 

 

Opdateret (uddybet) 6. december 2018

Info fra Kolonihaveforbundet om kontingentstigning. Udsendt info fra KHF her

Pris pr. medlem i 2016: 213 kr. - i 2017: 214 kr. - i 2018: 1. halvår 132 kr. og 2. halvår 138,25 kr. ("ekstraordinær engangsstigning i forbindelse med ekstra forsendelsesomkostninger til Havebladet"), dvs. samlet i 2018: 270,25 kr. Og i 2019: 317 kr. Dvs. pris for hele vores haveforening med 522 medlemmer i 2019: 165.474 kr.

Hertil kommer kontingent til Kredsen (som selv beslutter størrelsen på deres kontingent), som er 50 kr. pr. medlem i 2018 og næste år. Dvs. pris for 522 medlemmer: 26.100 kr.

Samlet kontingent for medlemsskab af kolonihaveforbundet i 2019: 191.574 kr.    

 

22. august 2018

Drikkeri på forpladsen. Info til haveejere. Klik her.

 

Vedr. rottebekæmpelse

Haveforeningen har et fast abonnement hos Skadedyrsfirmaet Kiltin. Det indebærer opsætning af 60 rottefælder opsat rundt omkring i haveforeningen, 4 faste årlige besøg samt løbende tilkaldelse ifm. observation af rotter. Alle haveejere i CNM kan ringe direkte til tlf.nr. 47 10 72 00, eller maile til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og give info om, hvor der er observeret hvad, hvorefter der vil komme besøg af en rottefænger.