24. juni 2019

Så! er cylinderen i låsen i hegn ved Lupinvej ud mod Ringvejen udskiftet, og fremover smækker den i fra begge sider. Desuden er cylinder i lås til herretoilettet udskiftet.

 

23. juni 2019

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 23.6.2019. Klik her

Vedtægter opdateret pr. 23.6.2019. Klik her.

 

22. juni 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. juni 2019. Klik her

Vejledning til vaskeri i Servicehuset på Lupinvej. Klik her

Forsøg fra Novafos med udsætning af bakterieblanding i søen for at mindske slam.  Læs mere her.

 

14. juni 2019

Bestyrelsen er bekendt med, at der er observeret japansk pileurt i CNM. Det er en af de mest invasive plantearter i verden og kan medføre væsentlige skader. Man kan kun bekæmpe japansk pileurt ved at grave planten op med rod og ved at rodstikke planterne gentagne gange. Læs mere her.

 

7. juni 2019

I dag er alt vores plastaffald og øvrigt affald endelig blevet hentet. Der er en tæt løbende dialog med både firmaet Remondis og kommunen vedr. overholdelse af renovationsaftale. Vi krydser fingre for næste gang.

 

Under fanebladet Ydelser er fortsat en oversigt over faste ydelser 2019 - samt en oversigt om hvad der indgår i årets første tre kvartalsopkrævninger.

  

4. juni 2019

Opdateret oversigt over fællesarbejde pr. 3.6.19. Klik her

 

31. maj 2019

Der gennemføres havesyn i ugerne 24, 25 og 26 (d. 10.-30. juni) 2019. Læs mere her.

 

HUSK datoer til kalenderen:

Sommerfest for børn og voksne: lørdag d. 3. august

Miljødag for børn og voksne søndag d. 22. september. NB. Dette er ny dato ift tidl. udmeldt.

 

29. april 2019

Trailere på vores fælles parkeringspladser.

Vi beder venligst om, at alle trailere på vores fælles p-pladser fjernes - jvf. vores reglement afsnit 10.

 

26. april 2019

”Tro og love-erklæring”

For de havelodder, hvor en af haveejerne i 2019 har folkeregisteradresse i Gladsaxe Kommune, er der mulighed for at søge refusion for betaling af dobbelt renovationsafgift. Det sker via vedlagte formular, som skal afleveres i underskrevet tilstand til bestyrelsen – via mail eller i postkassen - senest den 15. september, så vi kan videreformidle dem til kommunen inden den 1. oktober.

Når kommunen har kontrolleret Tro og love erklæringerne, sker der en reduktion via det følgende års ejendomsskattebillet til haveforeningen, og derefter refunderes beløbet fra haveforeningen til den enkelte haveejer i 3. kvartal 2020.  Tro og love erklæringen er der link til her.

 

Refusion af beløbet (890 kr.) ifm. betaling af dobbelt renovationsafgift i Gladsaxe Kommune i 2018 sker primo juli 2019 ifm. opkrævning for 3. kvartal.

 

Referat fra generalforsamlingen 19.3.2019. Klik her.

Udleveret bilag på generalforsamlingen om advokatforløb ifm kloaksag. Klik her.

 

Nyt fra udvalg om Miljø og bæredygtighed i CNM. Klik her.

 

20. april 2019

Ny havepræmieordning i Carl Nielsens Minde.

Bestyrelsen har besluttet, at CNM ikke deltager i Kolonihaveforbundets havepræmieordning. Det er derimod besluttet at oprette en intern havepræmieordning.

Man kan deltage i 3 forskellige kategorier i år. Kategorierne er følgende: Største solsikke - Flotteste have - Mest varierede køkkenhave

Vinderen i hver kategori får et gavekort til Aldershvile Planteskole på 500 kr og er desuden inviteret til at deltage i næste års dommerpanel.

Hilsen Havepræmieudvalget, Linda (have 282) og Bonnie (have 181) Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Læs mere og klik her.

Indtil og med 2016 blev vinderne, udover modtagelse af Diplom og et par glasgenstande, inviteret på Herløv Kro med ledsager, hvor også CNMs bestyrelsesmedlemmer med ægtefælle deltog. Hertil blev der de seneste år afsat 50.000 kr i Carl Nielsens Mindes budget. 

I 2017 var det svært at formå det tidl. års vindere til at indgå i Kolonihaveforbundets faste koncept, hvor de skal finde og indstille det kommende års vindere. I 2018 var området på pause.

Nu glæder vi os til at afprøve vores egen enkle og billigere model, hvor alle kan melde sig til, og to tidligere vindere indgår i dommerpanelet i år.  

 

18. april 2019

Der har i dag været brand i en have midt på Irisvej, forårsaget af uforsigtig brug af ukrudtsbrænder op mod et skur. Brandvæsnet kom efter 9 minutter. Kun skuret midt på grunden ud mod vej nedbrændte helt. Bestyrelsen opfordrer til at undlade brug af åben ild og ukrudtsbrænder ind til videre, da omgivelserne p.t. er lige så tørre som normalt midt i juni. Desuden skal vi indtrængende minde om, at færdselsloven skal holdes, og at parkering uden for de markerede områder er ulovlig og til stor gene for udrykningskøretøjer.

 

1. april 2019

Vedr. vandregnskab for 2018: Hvis du er i tvivl om, hvad der blev betalt a conto for det fælles vand, og hvad der blev refunderet hvornår ifm vand 2018, så vælg fanebladet Ydelser øverst til højre på hjemmesiden - se Ydelser 2018, og læs om beløb og tidspunkter for opkrævning og refusion der. 

  

30. marts 2019

Så er vi så klar til sommersæsonen.  

På forpladsen, på p-pladsen ved motorvejen og på Lupinvej har Erik fra bestyrelsen og vicevært Poul knoklet med at få sat diverse containere på plads:

metalcontainere til køkkenaffald, til haveaffald og til pap samt plastcontainere til metal og plast.

Der er samtidig blevet åbnet for servicehuset med vaskeri, toiletter og bad på Lupinvej samt toiletbygningen ved søen. 

Storskrald kan man komme af med i haveforeningen lørdag d. 11. maj kl. 10-12 og søndag d. 12. maj kl. 10-12. Mere info senere.

 

Vaskebrik til vaskeriet, knyttet til den enkelte have, kan hentes på kontoret. OBS! Skal man bruge badet, skal man fortsat bruge det gamle hvide vaskekort.

Hvis man afleverer sit gamle vaskekort, får man sit depositum på 200 kr. refunderet, og selvfølgelig også saldoen på kortet, som aflæses på en maskine på kontoret. Da vi er et kontantløst kontor, skriver vi havenr. og navn ned og sender info til WA om, at haveejeren skal have det samlede beløb refunderet, ifm. kommende kvartalsopkrævning. 

 

Opdateret (uddybet) 6. december 2018

Info fra Kolonihaveforbundet om kontingentstigning. Udsendt info fra KHF her

Pris pr. medlem i 2016: 213 kr. - i 2017: 214 kr. - i 2018: 1. halvår 132 kr. og 2. halvår 138,25 kr. ("ekstraordinær engangsstigning i forbindelse med ekstra forsendelsesomkostninger til Havebladet"), dvs. samlet i 2018: 270,25 kr. Og i 2019: 317 kr. Dvs. pris for hele vores haveforening med 522 medlemmer i 2019: 165.474 kr.

Hertil kommer kontingent til Kredsen (som selv beslutter størrelsen på deres kontingent), som er 50 kr. pr. medlem i 2018 og næste år. Dvs. pris for 522 medlemmer: 26.100 kr.

Samlet kontingent for medlemsskab af kolonihaveforbundet i 2019: 191.574 kr.    

 

22. august 2018

Drikkeri på forpladsen. Info til haveejere. Klik her.

 

Vedr. rottebekæmpelse

Haveforeningen har et fast abonnement hos Skadedyrsfirmaet Kiltin. Det indebærer opsætning af 60 rottefælder opsat rundt omkring i haveforeningen, 4 faste årlige besøg samt løbende tilkaldelse ifm. observation af rotter. Alle haveejere i CNM kan ringe direkte til tlf.nr. 47 10 72 00, eller maile til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og give info om, hvor der er observeret hvad, hvorefter der vil komme besøg af en rottefænger.