30. juli 2020

Lidt mere om havesyn 2020:

Ifm. træer højere end 6 meter fremgår det af bestyrelsens referat fra møde 11. juni 2020 om fristen for beskæring

”Træbeskæring af træer over 6 meter, som påtales ifm. havesyn 2020, skal (først) ske inden 1. okt.2020, og derfor fritaget for kontrol primo august.”

Den 1. oktober er således også efter forventet afholdelse af ordinær generalforsamling d. 14. september, hvor der bl.a. er stillet forslag ifm. reglementets paragraf  2.2.1. Et forslag om at ophæve 6 ms reglen blev stillet sidste år, men det faldt klart, da meget få havemedlemmer stemte for.  

 

Desuden er vi i dag af foreningens miljøgruppe - og tak for det - blevet gjort opmærksomme på, at Gladsaxe Kommune i 2019 har vedtaget en ny træpolitik. Link her, til info for alle. Det er desværre hverken noget kommunen eller andre har gjort foreningen opmærksom på eller sendt os.  

 

Krav om levende hegns max højde, incl. evt. selvsåede træer, er fortsat 1,8 m. i skel, da det er fastlagt i deklarationen

 

23. juli 2020

It-note: Det ser ud som om, i hvert fald Chrome og Samsung (begge ifm. smalt format) har ændret i deres fortolkning af hjemmesider. Det betyder bl.a., at når man som haveejer p.t. besøger vores hjemmeside fra sin telefon, kan man opleve ændring af baggrundsfarve og tekstramme, der besværliggør læsning. Vores dygtige it-supporter, haveejer Rune, ser på, om det er noget, vi kan rette på.

 

21. juli 2020.

Det årlige havesyn 2020 har medført en del snak rundt omkring. Vi har i bestyrelsen modtaget nogle overordnede spørgsmål - mange tak for dem - og vi giver her dels en orientering og dels nogle bud på svar og muligheder. Klik her.

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. juli 2020. Klik her

 

Opdateret oversigt over fællesarbejde pr. 19. juli 2020. Klik her.

 

15. juli 2020.

Statusopdatering fra bestyrelsen vedr. generalforsamling og fælleshus - klik her.

 

14. juli 2020

Internt for haveejere: Alternativt p-plads loppemarked i weekenden d. 18.-19. juli 2020 - sammen hver for sig. Jvf. opslag fra 27. maj.

Hver haveejer organiserer selv sin bod og sit salg på egen p-plads. Den enkelte haveejer opdaterer selv den seddel, der sidder ved opslagstavlen ved kontoret, med rødt kryds ud for eget havenummer. 

Oversigt med 29 boder pr. d.d. her: Loppemarked 

 

11. juli 2020

INVITATION: Kom til Åben økohave onsdag d. 22. juli kl. 16 i haven på Irisvej 312.

Oplev Mariann's økologisk dyrkede have gennem 10 år, nu ved at blive omlagt til delvis permakultur. Kører vild med miljø og 100 % gift- og sprøjtefri. Kom og smag på flerårige grøntsager, ukrudt og få måske lidt frø med hjem, så du selv kan komme i gang.

Alle er velkomne lige fra nye haveejere, der ingen erfaring har, til folk med have i mange år, der har lyst til at udveksle tips og ideer til den bæredygtige haves mange glæder og udfordringer.

Åben have hos Mariann 002

 

10. juli 2020

Tag hensyn til hinanden - også ifm. støj.

Bestyrelsen får jævnligt henvendelser fra haveejere, der er generet af støj fra andre i foreningen. Vi minder derfor om paragraf 6 i Reglementet, hvor der står:

 • Brug af enhver form for radio, tv, grammofon, højttalere og lignende skal ske under hensyntagen til andre haveejere i foreningen.
 • Brug af plæneklippere samt brug af støjende værktøj eller udstyr, er ikke tilladt på hverdage efter kl. 20, på lørdage efter kl. 16 samt på søn- og helligdage efter kl. 12 - og må på ingen dage påbegyndes før kl. 9.

Medlemsundersøgelse fra Kolonihaveforbundet

Carl Nielsens Minde er obligatorisk medlem af Kolonihaveforbundet. Der betales årligt kontingent pr. haveejer, i CNM er der 522. Vi har i år til d.d. betalt 209.835 kr., og hertil kommer formentlig 20.088 kr. mere for andet halvår til den lokale kreds. Dvs. i alt godt 230.000 kr. i 2020.

 

Som tidligere varslet gennemfører Kolonihaveforbundet en medlemsundersøgelse. Vi har fået følgende info fra forbundet:

”Medlemsundersøgelsen er åben for besvarelse fra d. 08. juli til og med 24. august. Alle medlemmer har fået tilsendt et link til den mailadresse, de står anført med i Foreningsportalen. Vi håber, at flest mulige besvarer undersøgelsen via det.

Imidlertid kan der være medlemmer, der enten ikke har modtaget mailen, eller som ikke har en mailadresse. I det tilfælde kan de tilgå undersøgelsen via følgende link: https://surveys.enalyzer.com?pid=h4mih4ha

 

Det er også muligt at lade medlemmer udfylde skemaet i hånden ved at printe en PDF-udgave af spørgeskemaet herfra: https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/medlemsundersoegelsen-2020/

Derefter kan man enten scanne det besvarede skema, sende det til os via mail på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller lægge de besvarede skemaer i en konvolut og sende dem med almindelig post til adressen: Kolonihaveforbundet, Smedeholm 13C, 2730 Herlev.”

 

1. juli 2020 

Opdatering på situationen med købmanden:

Som det fremgår af seneste bestyrelsesreferat, er der modtaget et forligsudspil fra købmandens advokat, d. 2. juni 2020. Bestyrelsen har gennemgået kravene og har til købmandens advokat d. 23. juni 2020 sendt et samlet forligsudspil, som er vedlagt her. Klik her.

Hvis et forlig om ny lejekontrakt indebærer større økonomiske udgifter, skal det, som det fremgår, fremlægges og godkendes på en generalforsamling. 

Se evt. tidl. opslag 9. april 2020 og 27. oktober 2019.

 

To dokumenter ifm. kloakeringsprojekt-sagen:

 • Skønserklæring modtaget 20. maj 2020 og sendt til Voldgift og parterne: CNM, Hoffmann og Acting. Klik her.
 • Opfølgende brev af 12. juni 2020 sendt fra vores / CNMs advokat til Hoffmanns og Actings advokater. Klik her. Vi afventer svar. 

25. juni 2020

Kloakeringsprojekt-sagen – Vi har nu i Haveforeningen fra Skønsmanden endelig modtaget Skønserklæring om foreningens kloakeringsprojekt 2014-2017. Erklæringen fastslår i grove træk, at store dele af det bestilte arbejde ikke er udført fagmæssigt korrekt.

 

Rapporten har efterfølgende været tilsendt foreningens tekniske rådgiver til orientering, og han er enig med vores advokat om, at udførelsen ikke har levet op til autorisationsnormen, og at etableringen af kloakarbejdet i foreningen i øvrigt ikke har været projekteret korrekt.

 

Skønsmanden konkluderer således, at såvel kloakarbejdet som asfaltarbejdet i høj grad skal laves om og således projekteres på ny.

HF CNMs muligheder er herfra enten at forsøge at indgå et forlig med parterne, alternativt indlevere klageskrift til Voldgiftsnævnet med krav mod hhv. Hoffmann og Acting.

 

Næste skridt fra vores side er at høre Acting / Hoffmann, om de på baggrund af skønserklæringen er villige til at drøfte en forligsmæssig løsning, der afspejler de fejl og mangler, der bliver beskrevet i skønserklæringen.

 

24. juni 2020

HUSK Havesyn 2020 gennemføres i uge 27 og 28 (mandag d. 29. juni - søndag d. 12. juli).

Vi har udarbejdet en oversigt over retningslinjer (s. 1) samt illustrerer med en række eksempler (s. 2-10), hvad de enkelte punkter indebærer. Klik her.

 

 

18. juni 2020

HUSK: Der er igen åben kontortid alle mandage i sommersæsonen kl. 18.30-20. 

Husk, vi er et pengeløst kontor, så man kan betale med Dankort / Visakort eller MobilePay.

 • Personlig sort vaskenøgle til vaskeriet: 0 kr. Registreret forbrug afregnes efterfølgende kvartalsvis via WA. 
 • Det tidl. hvide vaske- og badekort:
  • Depositum ved køb af nyt kort: 200 kr. Indbetaling til forbrug på kortet sker via maskine på kontoret.
  • Ved aflevering af kortet: Depositum på 200 kr samt evt. restbeløb på kortet refunderes efterfølgende via WA. 
 • Nøgle til havelåge ved Lupinvej, servicehus med bad, toiletter og vaskeri samt toilettet ved søen: Depositum 200 kr.

Beløb, der skal refunderes (f.eks. ved aflevering af nøgle eller det tidl. hvide vaskekort), afregnes ifm. opgørelse pr. 1.10., da det ikke kan nås pr. 1.7.  

 

13. juni 2020

At eje en trailer er en dejlig ting, men bestyrelsen må kraftigt opfordre til, at man som haveejer og trailer-ejer parkerer sin trailer i egen have og ikke på foreningens fælles parkeringspladser. Vi har i forvejen ikke ret mange parkeringspladser til vores gæster.  

 

12. juni 2020

Sankt Hans arrangement tirsdag d. 23. juni og Sommerfest for børn og voksne lørdag d. 8. august må vi desværre aflyse. Vi kommer igen næste år.  

 

Hvad den 3. kvartalsregning for 2020 omfatter, kan man se under Fanebladet Ydelser eller ved at klikke her.

 

8. juni 2020

Info fra Novafos ifm. arbejde med letbanen: Spærring af del af Gladsaxe Møllevej i perioden fra lørdag d. 20. juni og 6 uger frem, dvs. til søndag d. 2. august. Læs mere her. Bemærk også flytning af busstop i samme periode.

 

27. maj 2020

Alternativt P-plads loppemarked - d. 18.-19. juli!

Kære havemedlemmer

Som I sikkert har læst, så er det ordinære loppemarked corono-aflyst

Så har haveejer Anny Petersen sammen med nogle andre heldigvis tænkt kreativt.

Derfor foreslås, at vi i haveforeningen holder et P- plads loppemarked på egen matrikel. 

 • Aktiviteten vil ske weekenden d. 18.-19. juli 2020 (hele dage)
 • De udstillede effekter påhæftes pris eller “gives væk”
 • Det anbefales at betale med MobilePay
 • Husk at holde afstand
 • Ikke solgte effekter sørger man selv for at fjerne efter weekenden

10. maj 2020

Kolonihaveforbundet har medio april til alle medlemshaveforeninger sendt et tilbud ud målrettet de enkelte havemedlemmer om at kunne bruge Center for Konfliktløsning. Dette hermed til info. Læs mere her.

 

26. april 2020

Havesyn 2020

Havesyn gennemføres i uge 27 og 28 (mandag d. 29. juni - søndag d. 12. juli). Læs opslag her. 

Havesyn foretages som noget nyt i år i hold bestående af 1 bestyrelsesmedlem og 1 haveejer.

Man kan som haveejer med fordel allerede nu være opmærksom på følgende to ting:

For højt træ / for høje træer: Sidste år i 2019 fik en række haveejere påbud om at bringe dette i orden (ikke inden for 3 uger, men) inden havesyn 2020. Dette forventes således at være sket senest d. 28. juni 2020.

Levende hegn: Ved møde med kommunen primo august 2019 kom der klar udmelding om, hvad der accepteres ifm. deklarationens krav om levende hegn i skel. Det er efterfølgende meldt ud flere gange. og ligger også på hjemmesiden. Læs mere her. Hvis man skulle være i tvivl ifm. egen have, så skriv til bestyrelsen evt. ledsaget med foto, så vejleder vi gerne.

Jvf. iøvrigt vedtægternes paragraf 8.11. om Havesyn.

 

9. april 2020

Opdatering på situationen med købmanden, læs her.

 

8. april 2020

Vedr. rottebekæmpelse

Haveforeningen har et fast abonnement hos Skadedyrsfirmaet Kiltin. Det indebærer opsætning af 60 rottefælder opsat rundt omkring i haveforeningen, 4 faste årlige besøg samt løbende tilkaldelse ifm. observation af rotter. Alle haveejere i CNM kan ringe direkte til tlf.nr. 47 10 72 00, eller maile til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og give info om, hvor der er observeret hvad, hvorefter der vil komme besøg af en rottefænger.    

Kiltin har for et par dage siden kontrolleret alle opstillede rottefælder i foreningen: ingen rotter, 3 mus.

En opfordring: Rotter elsker fuglefrø, rester  af kattemad og andet, som gives til husdyr. Så vær opmærksom på madrester i naturen.

 

28. marts 2020

Velkommen til en ny sommersæson - noget anderledes end vi plejer pga corona-situationen i hele landet. Vi ser frem til en dejlig sæson for os alle.

 

Renovation og afhentningsdage i 2020

Vi har fra Gladsaxe Kommune modtaget en afhentningskalender, hvor det fremgår hvilke ugedage der afhentes hvilke former for affald. Klik her. Læs mere om sidste afhentningsdage i 2020 samt om afhentning i vintersæson her.

 

13. marts 2020

”Tro og love-erklæring”

For de havelodder, hvor en af haveejerne i 2020 har folkeregisteradresse i Gladsaxe Kommune, er der mulighed for at søge refusion for betaling af dobbelt renovationsafgift. Det sker via vedlagte formular, som skal afleveres i underskrevet tilstand til bestyrelsen – via mail eller i postkassen - senest den 15. september, så vi kan videreformidle dem til kommunen inden den 2. oktober.

Når kommunen har kontrolleret Tro og love erklæringerne, sker der en reduktion via det følgende års ejendomsskattebillet til haveforeningen, og derefter refunderes beløbet fra haveforeningen til den enkelte haveejer i 3. kvartal 2021.  Tro og love erklæringen er der link til her.

 

Refusion af beløbet ifm. betaling af dobbelt renovationsafgift i Gladsaxe Kommune i 2019 sker primo juli 2020 ifm. opkrævning for 3. kvartal.

 

11. marts 2020

Kære haveejere i HF Carl Nielsens Minde.

Statsminister Mette Frederiksen har netop afsluttet en pressekonference om en række foranstaltninger ifm. Coronavirussens udbredelse i Danmark. Fra på mandag d. 16. marts forbydes alle forsamlinger med mere end 100 personer.

Vi udskyder derfor naturligvis afholdelse af vores ordinære generalforsamling d. 30. marts (med mulig forlængelse d. 22. april) indtil videre.  Vi vender tilbage med ny melding om generalforsamling m.v., når der er baggrund for dette.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Mvh Bestyrelsen

 

Udsendt materiale til ordinær generalforsamling d. 30.3.2020 med evt. forlængelse d. 22.4.2020 på Nørre Gymnasium kl. 18:

Indkaldelse med fuldmagt - Bestyrelsens beretning - Årsrapport (regnskab) 2019, incl. budget 2020 - Oversigt over indkomne forslag - Alle forslag (zipfil) - Fællesarbejde-oversigt 2020 - Bestyrelsen i CNM 2019-20

 

Og psst: Sommersæsonen begynder søndag d. 29. marts :-)

 

21. februar 2020

Gode datoer at notere i sæsonen 2020;

Årligt storskrald: weekenden d. 16-17. maj.

Loppemarked ved Anny på boldpladsen: søndag d. 14. juni. Samtidigt visionsarrangement ved bestyrelsen ved pétanque-banen: søndag d. 14. juni. AFLYST. Vender tilbage i 2021.

Sankt Hans arrangement: tirsdag d. 23. juni. AFLYST. Vender tilbage i 2021.

Sommerfest for børn og voksne: lørdag d. 8. august. AFLYST. Vender tilbage i 2021.

Miljødag ved miljøgruppen: en søndag i september AFLYST. Vender tilbage i 2021.

 

26. januar 2020

Velkomstmøde for nye haveejere lørdag d. 22. februar kl. 14 -16 på kontoret. Invitationer vil blive sendt ud til dem, der har købt have det seneste halve års tid. Hvis du gerne vil med, selv om du ikke er helt ny, så send mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og vi finder ud af, om der er plads til dig også.

 

19. december 2019

Bestyrelsen ønsker alle haveejere i Carl Nielsens Minde en rigtig god jul og et godt nytår.

Tak for endnu et travlt år i stort og småt. Vi ser frem til nogle rolige måneder, hvor vi forbereder både ordinær generalforsamling mandag d. 30. marts 2020 og næste sæsons drift og fællesaktiviteter, herunder Sankt Hans fest, visionsarrangement samtidig med loppemarkedsdagen i juni, sommerfest for børn og voksne i august og miljødag i september.

 

27. oktober 2019

Udmelding om opsigelse af lejemål med nuværende købmand. Læs mere her.

 

14. september 2019

Husk Miljødagen i Carl Nielsens Minde søndag d. 22. september kl. 10-14 ved søen - arrangeret af foreningens Miljøgruppe. Miljøgruppen består af Bonnie have 181, Camilla have 523, Ulla have 63, Mariann have 312 og Annette have 167.

Lidt mere om miljødagen: Økologisk havekonsulent Jens Juhl fra HF Smørmosen holder oplæg kl. 11. Og: Glade kagebagere søges :-)

 

Miljødagen CNMiljø Miljødagen Plantebytteri CNMiljø Miljødagen CNMiljø med Jens Juhl Kagebagere til Miljødagen

 

14. august 2019

Husk: Når der skal sendes breve eller pakker til den enkelte havelod, er adressen IKKE noget med Gladsaxe Møllevej 75.

Den officielle postadresse til den enkelte haveejer er følgende: Fornavn Efternavn, H/F Carl Nielsens Minde. XX (kun havenummer), 2860 Søborg

 

9. august 2019

Invitation til nye haveejere til et velkomst-møde er på vej - og det bliver tirsdag d. 27. august. Mail sendes ud direkte. 

Med venlig hilsen, bestyrelsen.

 

27. juli 2019

Sæt kryds i kalenderen: Kom til MILJØDAG i Carl Nielsens Minde søndag d. 22. sept. kl. 10-14 nede ved søen. Læs mere om programmet her.

 

19. juli 2019.

Opråb fra formanden.

"Der har været en meget ubehagelig tone på Facebook de seneste tider..." Læs mere her.

 

14. juli 2019

Indbydelse til årets sommerfest for både børn og voksne. Igen i år byder vi på en sjov og festlig dag lørdag d. 3. august. Læs indbydelsen her.

 

22. juni 2019

Vejledning til vaskeri i Servicehuset på Lupinvej. Klik her

Forsøg fra Novafos med udsætning af bakterieblanding i søen for at mindske slam.  Læs mere her.

 

14. juni 2019

Bestyrelsen er bekendt med, at der er observeret japansk pileurt i CNM. Det er en af de mest invasive plantearter i verden og kan medføre væsentlige skader. Man kan kun bekæmpe japansk pileurt ved at grave planten op med rod og ved at rodstikke planterne gentagne gange. Læs mere her.