8. marts 2018

Kontortid i sommerhalvåret (sommertid: 25. marts - 28. oktober 2018): Mandage kl. 18:30 - 20:00 (dog undtaget 2. påskedag d. 2. april & 2. pinsedag d. 21. maj).

Dvs. næste gang mandag d. 9. april kl. 18.30-20.

 

7. marts 2018

Til almindelig info: I denne og næste uge vil nogle medarbejdere fra Nortec i samarbejde med bestyrelsen arbejde i og omkring servicehuset på Lupinvej, i forbindelse med etablering af vores nye vaskeri.

 

7. marts 2018

Indkaldelsen med tilhørende dokumenter til ordinær generalforsamling d. 21. marts 2018 kan også hentes og læses her. Klik her.  

En oversigt med datoer for Fællesarbejde følger.

 

3. marts 2018

Indkaldelse med tilhørende dokumenter til ordinær generalforsamling onsdag d. 21. marts kl. 18 til 22 på Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj sendes af sted i morgen søndag d. 4. marts. Det sker via mail, jvf. vedtægterne paragraf 7.2, til alle, der har opgivet mailadresse. Herudover sender vi ud i kuverter med porto til dem, som ikke har opgivet mailadresse - og for en sikkerheds skyld også til dem, hvor der kan være usikkerhed om, det er den seneste og aktuelle mailadresse. Det er blevet til i alt 98 haveejere.

Herudover holder vi ekstraordinært åbent på kontoret lørdag d. 10. marts kl. 10.30-12.00, hvor der er mulighed for at hente et trykt eksemplar af indkaldelsen med tilhørende dokumenter - som et tilbud til de haveejere, der evt. måtte have vanskeligheder med at printe materialet ud hjemme.

   

3. marts 2018

Faste acontobeløb fremover ifm. hhv. det store og det lille kloaklån.

Det 1. kvartal 2018: De sidst i januar 2018 udmeldte og pr. d. 28. februar opkrævede acontobeløb for 1. kvartal var 768 kr. for det store kloaklån og 441 kr. for det lille kloaklån – dvs. 1209 kr. for 1. kvartal. Den samlede opkrævning for begge lån var efter låneomlægningen således mindre, end opkrævningen på 1440 kr. for det oprindelige lån alene.

Det 2. kvartal og fremover: Opkrævning på de nye faste afdrag for hhv. det store og det lille kloaklån udsendes ultimo marts 2018, og til betaling i april.

Acontobeløb for hhv. det store og det lille kloaklån bliver fremover - indtil andet beregnes ifm. lånene (f.eks. ekstraordinært mange haveejere, der indfrier de fulde lånebeløb) - hhv. 230 kr. og 123 kr. pr. måned, dvs. i alt 353 kr. pr. måned eller 1059 kr. pr. kvartal for begge lån, dvs. hvis ingen af lånene er indfriet med det fulde beløb.

På generalforsamlingen i oktober 2017 med beslutning om låneoplægning ifm. nødvendigheden af at optage ”det lille kloaklån” var det anslåede beløb pr. måned hhv. 256 kr. og 137 kr. pr. måned – dvs. det samlede acontobeløb på årsplan for de to lån er blevet 480 kr. lavere end anslået i oktober.  

Udover gode renteforhold ifm. låneomlægningen ved årsskiftet skyldes de lavere aconto betalinger især omlægningen fra 20-årige lån til 30-årige, dvs. der betales af over en længere årrække.

 

21. februar 2018

Nyhedsbrev om vandregnskab for 2017 - og vandmålere.  Klik her

 

13. februar 2018

Du kan måske hjælpe. Cirka 70 haveejere er p.t. ikke noteret i medlemsoversigten med en mail-adresse.

Hvis DU som haveejer er usikker på, om vi har din nyeste og aktive mailadresse, eller måske du har en havenabo, som har glemt at sende sådan en, så hjælper det os alle både praktisk og økonomisk, hvis der sendes en kort mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med navn, havenummer og mail-adresse. Tak for det :-)

 

11. februar 2018

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. februar 2018 - klik her.

 

Aktuel information om vurdering er lagt op under faneblad om Vurdering.

 

27. januar 2018

Kvartalsopgørelse ifm. kloakbidrag for det samlede kloakeringsprojekt er som varslet i nytårs nyhedsbrev d. 22. dec. 2017 (se her nedenfor) på vej ud til alle haveejere.

A contobeløbet for tillægslånet er tæt på det, som blev fremlagt på den ekstraordinære generalforsamling d. 5. okt. 2017 (se referat side 9), nemlig 147 kr. pr. md - svarende til det udsendte kvartalsbeløb 441 kr.

Hvis man i stedet ønsker at indbetale det samlede beløb for tillægslånet: 38.000 kr., kan det som beskrevet nedenfor indbetales til kloakeringskontoen: Reg.nr. 5361 og kontonr. 0260447. Husk tydelig angivelse af havenummer og navn.

 

24. januar 2018

Deltag i gratis kursus om økologisk have og selvforsyning til husbehov i Bibliografen, Bagsværd Hovedgade 116 - 2880 Bagsværd fordelt på 3 dage, henholdsvis den 3. april, den 10. april og den 24. april 2018 fra kl. 19 til kl. 21:30.

 

16. januar 2018

Referat fra bestyrelsesmøde d. 8. januar 2018 - klik her. Incl. dato for ordinær generalforsamling 2018: onsdag d. 21. marts på Nørre Gymnasium.

 

9. januar 2018

Der har været forholdsvis hård frost. Flere vandrør er sprunget. Hvis du ikke har fået lukket for vandet og tømt af, anbefales det, at du tilser din have.

 

5. januar 2018

Update ift. årets første kvartalsopkrævning

Grundet en fejl i it-afdelingen hos Deas umiddelbart før jul modtager 276 haveejere først opkrævning for første kvartal omkring næste weekend d. 13.-14. januar, og derfor også med en forskudt indbetalingsfrist. Beløb er som udmeldt i nytårs nyhedsbrev her nedenfor.

 

25. dec. 2017

P.S. Og en varm tak til vores dygtige og hjælpsomme vicevært og medhjælper, selvfølgelig :-)

 

22. dec. 2017

Nytårs nyhedsbrev

Aktuel info om kommende kvartalsopkrævning m.v.

Den første kvartalsregning for 2018 er på vej til alle haveejere og omfatter følgende:

Haveadministration: 1900 kr.

Det nye administrationsbeløb for 2018 vedtages på ordinær generalforsamling i marts 2018, hvorefter der sker en regulering, så det kommer til at stemme for hele året.

A conto vandgebyr ifm. det fælles vandforbrug for 2017: 300 kr.

Netop nu aflæses målerne for fælles vandforbrug i haven i 2017. Der sker efterfølgende en regulering, lige som der ud fra disse aflæsninger besluttes et nyt a conto-beløb for det fælles vandforbrug i 2018.

Gebyr for udeblivelse til pligtarbejde 2017: 1500 kr. til et begrænset antal haveejere: Jf. følgeskrivelse - Klik her

 

Da det nye kontonummer først blev sent afklaret, ser det p.t. ud, som om vi som haveejere kommer til at genoprette evt. faste betalingsaftaler.

 

Senere i januar kommer en særskilt regning ifm. kloakeringsprojekt, der omfatter både det oprindelige beløb og det seneste beløb.

Her kan man som tidligere vælge at betale det fulde beløb eller et løbende a conto-beløb pr. kvartal. I overensstemmelse med sidste ekstraordinære generalforsamling d. 5. oktober 2017 er det nødvendige tillægslån nu optaget, og det endelige beløb på hhv. det fulde beløb og et kvartalsmæssigt beløb ifm. dette vil kunne fastlægges umiddelbart efter nytår. Med alle forbehold: det forventes at ligge tæt op ad de på generalforsamlingen nævnte beløb ifm tillægslån: hhv. ca. 38.000 kr. og 137 kr. pr. måned. Jf. referat side 9.

Et mindre antal haveejere har spurgt om mulighed for at betale det fulde a conto-beløb ifm tillægslånet inden udgangen af dette kalenderår. Det er der nu åbnet mulighed for. De 38.000 kr. (det forventede fulde a-contobeløb) kan i givet fald indbetales til kloakeringskontoen: Reg.nr. 5361 og kontonr. 0260447. Husk tydelig angivelse af havenummer og navn.

 

Opgørelse af individuelt vandforbrug i de enkelte haver for 2017 sendes ud i februar måned og opkræves sammen med opkrævning for administration (haveleje) og kloakbidrag i april måned. Som tidligere nævnt: Hvis man har brug for at dele sin regning for vandforbrug op i flere rater, kan dette efterfølgende ske ved henvendelse til Jesper Rebel i DEAS på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 39466084.

 

Dato for ordinær generalforsamling i marts forventes udmeldt i god tid, i januar måned.

Sommersæsonen begynder den 25. marts – samtidig med skift til sommertid.

Årets loppemarked finder sted søndag den 3. juni 2018. Anny fra have 44 er som vanligt tovholder. Mere om dagen senere.

Tak til de mange haveejere, der i sæsonens forløb har givet en ekstra frivillig hånd ifm fællesarbejde, fester og arrangementer m.v. Det er til stor hjælp og styrker fællesskabet og hjælpsomheden i foreningen.

Tak også for de mange positive tilkendegivelser, vi modtager som ny bestyrelse. Det luner altid.

Bestyrelsen ønsker alle haveejere en rigtig god jul og et godt nytår  😊

 

17. december 2017

Frist for indlevering af forslag til den ordinære generalforsamling i marts, er den 31. januar 2018. Forslag kan lægges i foreningens postkasse, afleveres i kontortiden eller sendes på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

7. dec. 2017

Mht. vurdering:

Ønsker om vurdering modtages løbende via udfyldning af skema under Bestil en vurdering her på hjemmesiden, der lander hos Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Nye vurderinger vil først kunne gennemføres af vurderingsudvalget efter ca. 1. februar, da Kolonihaveforbundets landsdækkende vurderingssystem er under planlagt ændring, helt lukkes ned lige om lidt, og forventes lukket op i slutningen af januar måned.

 

1. december 2017

Opgørelse af vandforbrug for 2017 sendes ud i februar måned og opkræves sammen med opkrævning for haveleje og kloakbidrag i april måned. Hvis man har brug for at dele sin regning for vandforbrug op i flere rater, kan dette ske ved henvendelse til Jesper Rebel i DEAS på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 39466084.

 

26. nov. 2017

Havebladet nr. 5 fra Kolonihaveforbundet udkommer i begyndelsen af december. Hvis man ikke modtager det på sin folkeregisteradresse, kan man ringe og høre nærmere på 66805611. Læs mere her på Forbundets hjemmeside.

 

8. nov. 2017

Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 5. oktober 2017. Klik her.

 

29.10.17 

Dato for den 26. loppemarkedsdag næste sæson er søndag d. 3. juni 2018. Al kontakt går fortsat via Anny :-) Se fanebladet Loppemarked.

 

21.10.17

Vi gør opmærksom på, at enkelte haveejere har afleveret deres "Tro & Love erklæringer" efter fristens udløb. 

 
14.10.17

OBS OBS - Husk at sidste frist for at deltage i årets fællesarbejde er lørdag den 28. oktober 2017 kl. 9-12, hvis man ikke vil have en opkrævning på 1.500 kr. efter sæsonens afslutning. 

  

17. august 2017

Bestyrelsen er blevet gjort bekendt med, at en haveejers kat er blevet ramt af et hagl fra et 5,5 kaliber luftgevær. Et luftgevær af den kaliber kræver våbentilladelse.

Bestyrelsen tager på det kraftigste afstand fra denne handling. Sagen er, af kattens ejer, meldt til politiet, og bestyrelsen følger sagen nøje.

Vi hører gerne fra haveejere, hvis de har oplysninger i sagen.

Vi håber, at de(n) skyldige person(er) findes og stilles til ansvar. Skulle det vise sig, at det drejer sig om et havemedlem, vil bestyrelsen gøre brug af vedtægternes paragraf 6.1.4 og ophøre medlemsskabet. 

Anvendelse af vedtægternes paragraf forudsætter dog, at bevisbyrden for skyldighed er løftet.

/Bestyrelsen

 

I april 2017 har foreningen fået helt ny bestyrelse som følge af ekstraordinære høje udgifter i forbindelse med kloak projektet. Den nye bestyrelse har til hensigt at arbejde med gennemsigtighed og fornyelse - bestyrelsens fremlagte plan kan ses ved at KLIKKE HER.

I juni 2017 udsendte den nye bestyrelse sit første nyhedsbrev med en opdatering på bestyrelsens arbejde - som kan ses ved at KLIKKE HER.

 

27. juli 2017

Den nuværende bestyrelse består primært af haveejere, der har fuldtidsarbejde og familier med børn. Bestyrelsesmedlemmerne kan derfor kun yde et vist antal timer til bestyrelsesarbejdet om ugen.
Vi vil gerne udvikle vores haveforening og opdatere den til anno 2017, ligesom vi også bruger en del tid på udredning og undersøgelse af klokprojektet mv.

Hvis I sender en mail til bestyrelsen kan der derfor først forventes svar på mailen efter næstkommende kontortid - eller hvis jeres henvendelse skal drøftes på et bestyrelsesmøde - efter næstkommende bestyrelsesmøde.

Vi skal opfordre jer til, at henvendelser til bestyrelsen sker ved mail eller personligt fremmøde i kontortiden.

 

24. juni 2017

Bestyrelsen vil gerne takke for alle de mange fremmødte til årets Sankt Hans på festpladsen i vores forening. Og naturligvis en endnu større tak til det arbejdsomme hold af mennesker der gjorde klar til bålet, samt det hold der ryddede op efterfølgende. Vi er utroligt glade for at se det gåpåmod for fællesskabet!

IMG 4552