18. september 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. september 2019. Klik her

 

17. september 2019

Lidt mere om miljødagen: Økologisk havekonsulent Jens Juhl fra HF Smørmosen holder oplæg kl. 11. Og: Glade kagebagere søges :-) 

Miljødagen CNMiljø med Jens Juhl    Kagebagere til Miljødagen

 

14. september 2019

Husk Miljødagen i Carl Nielsens Minde søndag d. 22. september kl. 10-14 ved søen - arrangeret af foreningens Miljøgruppe. Miljøgruppen består af Bonnie have 181, Camilla have 523, Ulla have 63, Mariann have 312 og Annette have 167.

 

Miljødagen CNMiljø Miljødagen Plantebytteri CNMiljø

 

11. september 2019

Et opråb fra Erik, bestyrelsens ansvarlige for renovationsområdet.

"Må jeg på haveforeningens vegne takke de personer, som ikke forstår at sortere deres affald i de korrekte containere.

Dette har resulteret i at pap-containere ikke er blevet tømt i dag, men skal tømmes via dag-renovation. Dette giver os alle en ekstra regning, fordi nogle få simpelthen er total ligeglade med, hvor de smider deres affald. Værst var papcontainer ved motorvej.

Flamingo må gerne komme i køkken-affaldscontainer, men ikke i pap. Plast må gerne komme i plastcontainer, men ikke i pap.

Endnu en gang håber jeg, at man vil være med til at smide sit affald de korrekte steder." 

 

I dag er udsendt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 3. oktober kl. 18 på Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj. Læs indkaldelse her incl. brev fra afgående formand og fuldmagtsdokument.

På dagsorden er bl.a. nyvalg til formand for bestyrelsen, da Kirsten Linding Ormstrup desværre har set sig nødsaget til at trække sig pga. private arbejdsmæssige forhold. Nuværende bestyrelsesmedlem Daniel Gjerdrum stiller op som ny formand, med bestyrelsens opbakning.

 

10. september 2019

Så er det snart tid til årlig vandaflæsning af egen vandmåler. Brev sendes ud i morgen - samtidig med generalforsamlingsindkaldelse - til alle haveejere. Bemærk aflæsningsdato: ultimo oktober (eller før, hvis man forlader haven tidligere ift. vintersæsonen). Og frist for aflevering til bestyrelsen: 5. november 2019. Klik her.

Bonusinfo: For manglende aflæsning bliver man som haveejer - jvf. vedtægternes paragraf 17.7 - noteret for at have brugt 50 M3 til privat forbrug. 50 M3 vand à 53,30 kr. pr M3 = 2665,- kr.

 

6. september 2019

Kom til miljødag i CNM søndag d. 22. september kl. 10-14 nede ved søen. Se opslag her.

På dagen kan du:

Bygge et fuglehus eller insekthotel (kun børn med en voksen)

Få mostet dine (og naboens) æbler til saft

Møde økologisk havekonsulent Jens Juhl og Jesper Larsen fra kommunens Grønt Ide-Center til en snak om miljø og økologi

Bytte, købe eller sælge planter

Høre om CNM’s nye flisordning

Få en prøve på hjemmelavet brændenældegødning

Få information om pindsvin i haven

 

Husk frist d. 15. september for aflevering af ”Tro og love-erklæring”

For de havelodder, hvor en af haveejerne i 2019 har folkeregisteradresse i Gladsaxe Kommune, er der mulighed for at søge refusion for betaling af dobbelt renovationsafgift. Det sker via vedlagte formular, som skal afleveres i underskrevet tilstand til bestyrelsen – via mail eller i postkassen - senest den 15. september, så vi kan videreformidle dem til kommunen inden den 1. oktober.

Når kommunen har kontrolleret Tro og love erklæringerne, sker der en reduktion via det følgende års ejendomsskattebillet til haveforeningen, og derefter refunderes beløbet fra haveforeningen til den enkelte haveejer i 3. kvartal 2020.  Tro og love erklæringen er der link til her.

Refusion af beløbet (890 kr.) ifm. betaling af dobbelt renovationsafgift i Gladsaxe Kommune i 2018 skete primo juli 2019 ifm. opkrævning for 3. kvartal.

 

Under fanebladet Ydelser er fortsat en oversigt over faste ydelser 2019 - samt en oversigt om hvad der indgår i årets fire kvartalsopkrævninger.

 

5. september 2019

Fra kolonihaveejer JP Henningsen i Smørmosen på Klausdalsbrovej har vi fået en opfordring til at udbrede kendskabet til en underskriftindsamling, der protesterer mod DOTs nedlæggelse af busrute 42, der har stoppested lige uden for vores haveforening, og som kører fra Nørreport Station til Ballerup Station. Underskriftindsamlingen er der et link til her

 

20. august 2019

Vi er blevet kontaktet om desværre endnu et indbrud begået ganske tæt på det, vi omtalte d. 12. august, og som i dette tilfælde først blev opdaget d. 14. august. Intet er stjålet, men snaps og likør er taget ud af køleskabet og stillet på gulvet. Begge sager er anmeldt til politet af haveejere, hvorved lokalpolitiet så også er orienteret.

 

18. august 2019

Opdateret udgave af fællesarbejdslisten. Klik her.

 

14. august 2019

Husk: Når der skal sendes breve eller pakker til den enkelte havelod, er adressen IKKE noget med Gladsaxe Møllevej 75.

Den officielle postadresse til den enkelte haveejer er følgende: Fornavn Efternavn, H/F Carl Nielsens Minde. XX (kun havenummer), 2860 Søborg

 

12. august 2019

Vi er blevet orienteret om et indbrud i en have, som er sket i perioden mellem i går kl. 18 og i dag kl. 17. Man er brudt ind gennem et vindue, som det er sket før hos tidligere ejer og forsvundet via en stige mod Provst Bentzonsvej. Der er udelukkende forsvundet vin, cola, vand og øl- samt kaffe og to glas.

Vi er ikke vidende om andre aktuelle lign. situationer, andet end at nogle for et par måneder siden i den stik modsatte side af HF gik ind i en have midt om natten, trods der stod en bil i indkørslen, og puslede rundt der, indtil haveejeren tændte lys, og de så forsvandt uden at have taget noget. 

Vi kan kun i al stilfærdighed opfordre til øget opmærksom på at lukke vinduer og døre, evt. have overvågningslys, der tænder automatisk, og holde øje med evt. fraværende naboers haver også.

 

9. august 2019

Invitation til nye haveejere til et velkomst-møde er på vej - og det bliver tirsdag d. 27. august. Mail sendes ud direkte. 

Med venlig hilsen, bestyrelsen.

 

28. juli 2019

Undet det netop overståede regn- og tordenvejr slog en række hfi-relæ ud i flere haver. Ingen brand eller synlige større skader sket.

For de nørdede har formanden fundet en oversigt over lynnedslag registreret i CNM. Klik her.  

Lyn har slået ned og foranlediget strømskader i i hvert fald en have og også ramt nabohaven. Der ER elektriker på sagen, og der bliver taget hånd om situationen. Hermed en reminder med opfordring til, at HVER ENESTE haveejer sikrer sig, at bestyrelsen HAR de nyeste kontaktinfo: dvs. telefonnumre og mailadresser, så vi som her i dag har mulighed for at komme i hurtig kontakt til haveejer. Skriv blot til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

 

27. juli 2019

Sæt kryds i kalenderen: Kom til MILJØDAG i Carl Nielsens Minde søndag d. 22. sept. kl. 10-14 nede ved søen. Læs mere om programmet her.

 

HF. Carl Nielsens Mindes persondatapolitikKlik her.

 

25. juli 2019

HUSK HUSK HUSK den årlige sommerfest lørdag d. 3. august på festpladsen for både børn (kl. 14-16) og voksne (18.30-00). Læs mere her.

Tilmeldingsfrist på mandag d. 29. juli. Betaling sker via Mobilepay 83360 eller på kontoret i kontortiden på mandag 18.30-20.00.

Har man lyst til at give en hånd med det praktiske på selve dagen, så send gerne en mail til Vivi fra bestyrelsen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

19. juli 2019.

Opråb fra formanden.

"Der har været en meget ubehagelig tone på Facebook de seneste tider..." Læs mere her.

 

17. juli 2019

HUSK HUSK HUSK Sommerfest for både børn og voksne d. 3. august. Se opslag d. 14. juli 2019.

 

Så har vi fået leveret den hjertestarter, vi har bestilt i forlængelse af generalforsamlingsbeslutning om det. Den vil blive sat op i morgen ved Telefonhuset på Pærevej.

 

Hvis man som haveejer er i tvivl om hvilke byggetegninger, der ligger i ens havemappe, og om de stemmer overens med den aktuelle bebyggelse, kan man altid, som tidligere udmeldt, få dem tilsendt ved mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller få dem udleveret i kontortiden. Hvis man er i tvivl om lovligheden af ens aktuelle bebyggelse, så spørg ligeledes gerne. 

I forhold til tegninger fra år 2000 er det som fremhævet på hjemmesiden under både Byggesager og Vurdering, og også udmeldt på de seneste års generalforsamlinger således, at: "Kravet om lovlighed gælder også, når der er sket ændringer på bebyggelser, der i 2000 fra Gladsaxe Kommune har fået betegnelsen Ikke godkendt eller Dispensation på bygningstegninger i forhold til bebyggelsen på det tidspunkt."  Link her.

Med andre ord, når der ikke er sket ændringer ift. tegninger fra år 2000, er der ikke krav om lovliggørelse ifm vurdering og salg. Og hvis der sker eller er ønsker om ændringer, skal det sikres, at al bebyggelse på grunden efterfølgende er lovlig. Spørg, spørg spørg gerne bestyrelsen :-)

Der er som sådan ikke noget nyt i ovenstående ift. krav om lovlighed. Vi er blot ansvarlige for og opmærksomme på - ifm. byggesager og vurderings- og salgsproces - at  kommunens byggeregler samt Kolonihaveforbundets krav om lovlighed ifm salg overholdes.

 

14. juli 2019

Indbydelse til årets sommerfest for både børn og voksne. Igen i år byder vi på en sjov og festlig dag lørdag d. 3. august. Læs indbydelsen her.

 

10. juli 2019

Vi er glade for at fortælle, at vi pr. 1. juli har ansat en ny gårdmands-medhjælper: Lars Petersen i haveforeningen, der sammen med Poul vil hjælpe med fællesarbejde og gårdmandsarbejdet i øvrigt. Vi glæder os til samarbejdet. Hilsen bestyrelsen.

28. juni 2019

Flere medier omtaler i dag japansk pileurts voksende udbredelse i Danmark - lige som i vores haveforening. Link med billeder her: http://nyheder.tv2.dk/2019-06-28-den-kan-vokse-gennem-asfalt-og-dit-gulv-invasiv-plante-spreder-sig-i-hele-landet  

Se også tidligere opslag her d. 14. juni samt omtale i seneste bestyrelsesreferat.  

 

Til info fra bestyrelsen:

Det har desværre ikke været muligt at gennemføre havepræmieordning 2019, grundet mangel på frivillige dommere og meget få tilmeldte i kategorierne.

 

26. juni 2019

Digitale oversigtskort af haveforeningen med alle havenumre, vejnavne og funktioner i to forskellige slags formater. Klik her (pdf) og her (jpeg).

Vi sigter desuden på at få udarbejdet store vejrbestandige oversigtskort med både numre og vejnavne til opsætning forskellige steder i haveforeningen.

 

24. juni 2019

Så! er cylinderen i låsen i hegn ved Lupinvej ud mod Ringvejen udskiftet, og fremover smækker den i fra begge sider. Desuden er cylinder i lås til herretoilettet udskiftet.

 

23. juni 2019

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 23.6.2019. Klik her

Vedtægter opdateret pr. 23.6.2019. Klik her.

 

22. juni 2019

Vejledning til vaskeri i Servicehuset på Lupinvej. Klik her

Forsøg fra Novafos med udsætning af bakterieblanding i søen for at mindske slam.  Læs mere her.

 

14. juni 2019

Bestyrelsen er bekendt med, at der er observeret japansk pileurt i CNM. Det er en af de mest invasive plantearter i verden og kan medføre væsentlige skader. Man kan kun bekæmpe japansk pileurt ved at grave planten op med rod og ved at rodstikke planterne gentagne gange. Læs mere her.

 

31. maj 2019

Der gennemføres havesyn i ugerne 24, 25 og 26 (d. 10.-30. juni) 2019. Læs mere her.

 

HUSK datoer til kalenderen:

Loppemarked i Carl Nielsens Minde i 2019 afholdes søndag d. 16. juni kl. 10-15. Stadepladser bestilles hos haveejer Anny på tlf.: 21 20 70 32.

Ekstraordinær generalforsamling (2. behandling af to forslag til vedtægtsændringer fra ordinær generalforsamling) søndag d. 23. juni om eftermiddagen. 

Sankt Hans Bål: søndag d. 23. juni

Sommerfest for børn og voksne: lørdag d. 3. august

Miljødag for børn og voksne søndag d. 22. september. NB. Dette er ny dato ift tidl. udmeldt.

 

29. april 2019

Trailere på vores fælles parkeringspladser.

Vi beder venligst om, at alle trailere på vores fælles p-pladser fjernes - jvf. vores reglement afsnit 10.

 

26. april 2019

”Tro og love-erklæring”

For de havelodder, hvor en af haveejerne i 2019 har folkeregisteradresse i Gladsaxe Kommune, er der mulighed for at søge refusion for betaling af dobbelt renovationsafgift. Det sker via vedlagte formular, som skal afleveres i underskrevet tilstand til bestyrelsen – via mail eller i postkassen - senest den 15. september, så vi kan videreformidle dem til kommunen inden den 1. oktober.

Når kommunen har kontrolleret Tro og love erklæringerne, sker der en reduktion via det følgende års ejendomsskattebillet til haveforeningen, og derefter refunderes beløbet fra haveforeningen til den enkelte haveejer i 3. kvartal 2020.  Tro og love erklæringen er der link til her.

 

Refusion af beløbet (890 kr.) ifm. betaling af dobbelt renovationsafgift i Gladsaxe Kommune i 2018 sker primo juli 2019 ifm. opkrævning for 3. kvartal.

 

Referat fra generalforsamlingen 19.3.2019. Klik her.

Udleveret bilag på generalforsamlingen om advokatforløb ifm kloaksag. Klik her.

 

Nyt fra udvalg om Miljø og bæredygtighed i CNM. Klik her.

 

18. april 2019

Der har i dag været brand i en have midt på Irisvej, forårsaget af uforsigtig brug af ukrudtsbrænder op mod et skur. Brandvæsnet kom efter 9 minutter. Kun skuret midt på grunden ud mod vej nedbrændte helt. Bestyrelsen opfordrer til at undlade brug af åben ild og ukrudtsbrænder ind til videre, da omgivelserne p.t. er lige så tørre som normalt midt i juni. Desuden skal vi indtrængende minde om, at færdselsloven skal holdes, og at parkering uden for de markerede områder er ulovlig og til stor gene for udrykningskøretøjer.

 

1. april 2019

Vedr. vandregnskab for 2018: Hvis du er i tvivl om, hvad der blev betalt a conto for det fælles vand, og hvad der blev refunderet hvornår ifm vand 2018, så vælg fanebladet Ydelser øverst til højre på hjemmesiden - se Ydelser 2018, og læs om beløb og tidspunkter for opkrævning og refusion der. 

  

30. marts 2019

Så er vi så klar til sommersæsonen.  

På forpladsen, på p-pladsen ved motorvejen og på Lupinvej har Erik fra bestyrelsen og vicevært Poul knoklet med at få sat diverse containere på plads:

metalcontainere til køkkenaffald, til haveaffald og til pap samt plastcontainere til metal og plast.

Der er samtidig blevet åbnet for servicehuset med vaskeri, toiletter og bad på Lupinvej samt toiletbygningen ved søen. 

Storskrald kan man komme af med i haveforeningen lørdag d. 11. maj kl. 10-12 og søndag d. 12. maj kl. 10-12. Mere info senere.

 

Vaskebrik til vaskeriet, knyttet til den enkelte have, kan hentes på kontoret. OBS! Skal man bruge badet, skal man fortsat bruge det gamle hvide vaskekort.

Hvis man afleverer sit gamle vaskekort, får man sit depositum på 200 kr. refunderet, og selvfølgelig også saldoen på kortet, som aflæses på en maskine på kontoret. Da vi er et kontantløst kontor, skriver vi havenr. og navn ned og sender info til WA om, at haveejeren skal have det samlede beløb refunderet, ifm. kommende kvartalsopkrævning. 

 

Opdateret (uddybet) 6. december 2018

Info fra Kolonihaveforbundet om kontingentstigning. Udsendt info fra KHF her

Pris pr. medlem i 2016: 213 kr. - i 2017: 214 kr. - i 2018: 1. halvår 132 kr. og 2. halvår 138,25 kr. ("ekstraordinær engangsstigning i forbindelse med ekstra forsendelsesomkostninger til Havebladet"), dvs. samlet i 2018: 270,25 kr. Og i 2019: 317 kr. Dvs. pris for hele vores haveforening med 522 medlemmer i 2019: 165.474 kr.

Hertil kommer kontingent til Kredsen (som selv beslutter størrelsen på deres kontingent), som er 50 kr. pr. medlem i 2018 og næste år. Dvs. pris for 522 medlemmer: 26.100 kr.

Samlet kontingent for medlemsskab af kolonihaveforbundet i 2019: 191.574 kr.    

 

22. august 2018

Drikkeri på forpladsen. Info til haveejere. Klik her.

 

Vedr. rottebekæmpelse

Haveforeningen har et fast abonnement hos Skadedyrsfirmaet Kiltin. Det indebærer opsætning af 60 rottefælder opsat rundt omkring i haveforeningen, 4 faste årlige besøg samt løbende tilkaldelse ifm. observation af rotter. Alle haveejere i CNM kan ringe direkte til tlf.nr. 47 10 72 00, eller maile til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og give info om, hvor der er observeret hvad, hvorefter der vil komme besøg af en rottefænger.