Vintersæsonen er 25. oktober 2020 - 27. marts 2021.

Kontortid i vintersæsonen 1. lørdag i md. er aflyst pga. traditionelt meget lille fremmøde. Fortsæt endelig med at maile til os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.   

 

20.11.2020

Foreningens vandhold er i overenstemmelse med vores vedtægter ude og aflæse vandmålere i 75 haver lørdag d. 28. november kl. 8.30-11.30.

 

Rapport fra den spørgeskemaundersøgelse, Kolonihaveforbundet gennemførte i juli og august blandt alle medlemmer, er tilgængelig på forbundets hjemmeside. Deltagelsen har generelt ikke været høj. I Kreds 4 Hovedstaden Midt med 2521 medlemmer, som vi hører til, har 380 stemt. Link til hele rapporten her. Spørgeskemaundersøgelsen er blot en del af arbejdet med organisationsudvikling forud for kongressen i 2021.

 

18.11.2020

Vandregnskabet er nu opgjort ud fra de afleverede aflæsninger fra hver have. De resterende haver, som ikke har afleveret måleraflæsning, vil få en regning for et skønnet forbrug på 50 m3 - jvf. vedtægternes paragraf 17.7. Prisen for 1 km3 er ca. 54 kr.

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. november 2020. Klik her  

 

Vedr. skadedyrsbekæmpelse: Bemærk, at foreningen fra d. 1.12.2020 skifter fra firmaet Kiltin til Gladsaxe Kommune.

Fra d. 1.12.2020 skal man som haveejer ifm. evt. mistanke om eller observation af rotter kontakte Gladsaxe Kommune digitalt via hjemmesiden

https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/byg-og-bolig/uoenskede-dyr Klik her 

Hvis nogle af Kiltins rottefælder i metalkasser er vandret inden for i haverne, så flyt dem venligst ud foran hækken, så Kiltin kan hente dem primo december.

 

16.11.2020

Lågen for enden af Lupinvej ved Motorvejen er blevet låst med en hovednøgle, indtil vores låsesmed snarest muligt får sat en ny pal i den anden lås. 

 

13. november 2020

Resultat af afstemning ved digital generalforsamling d. 29. okt. til 8. november 2020. Klik her.

 

28. oktober 2020

Vedr. den digitale nødgeneralforsamling

I morgen tidlig torsdag d. 29. oktober vil der blive sendt mails og breve ud fra WA, således at man - som en af de næsten 500 digitale haveejere - fra kl. 10.00 kan gå ind og orientere sig og stemme på hjemmesiden for den digitale nødgeneralforsamling. Der kan stemmes indtil d. 8. november kl. 22.

 

9. oktober 2020

Digital nødgeneralforsamling på vej

På mandag d. 12.oktober udsendes mail til alle - og brev til ca. 20 - med info om gennemførelse af en såkaldt digital nødgeneralforsamling med tre nødvendige punkter på dagsordenen: Godkendelse af Regnskab og Budget samt Valg til bestyrelsen. Det foregår on-line via et enkelt hjemmeside system (ingen video) med mulighed for spørgsmål / svar til regnskab og budget, opstilling af kandidater og afstemning, i perioden 12. oktober til 8. november. Der er brug for, og vi glæder os til, supplering med nye friske kræfter i bestyrelsen. 

 

 22. september 2020

Hvad den 4. kvartalsregning for 2020 omfatter, kan man se under Fanebladet Ydelser eller ved at klikke her.

 

13. september 2020

Generalforsamlingen d. 14. september er aflyst. Læs mere om baggrunden her. Klik her. Iøvrigt er antallet af forslag reduceret til 22.

Hjælp os gerne med at brede budskabet ud til din nabo og andre bekendte i haveforeningen.

 

12. september 2020

Aftale med købmanden

Efter længere tids grundig og positiv dialog mellem købmanden og bestyrelsen, er der d. 31. august og med virkning fra d. 1. september 2020 indgået en aftale, hvor det hidtidige dobbelte lejemål med bolig og marketenderi er ophørt, og der er lavet en ny selvstændig erhvervslejekontrakt med købmanden, der udelukkende omfatter marketenderiet. 

Der foretages en opfølgende fugt- og skimmelsvampundersøgelse i boligområdet i stueetagen i huset på forpladsen, så fremtidige muligheder for huset kan vurderes på et opdateret grundlag.

 

29. august 2020

Ulovligt salg

En haveejer i Carl Nielsens Minde forsøger p.t. via to facebookgrupper at sælge sin have - og til overpris. Det hele er ulovligt på flere måder. Bestyrelsen har handlet på det og følger udviklingen nøje. Vi håber, at en uskyldig køber eller flere ikke når at gå i fælden, før det ulovlige salg stoppes helt.

 

25. august 2020

Indkaldelse er i dag udsendt via mail (samt brev til 26 haveejere) til Den ordinære generalforsamling 2020 mandag d. 14. september kl. 17-22 på Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj. Med samme dagsorden og tilhørende bilag som udsendt oprindeligt d. 11. marts. Vedlagt her nedenfor:

Indkaldelse med fuldmagt - Bestyrelsens beretning - Årsrapport (regnskab) 2019, incl. budget 2020 - Oversigt over indkomne forslag - Alle forslag (zipfil)Bestyrelsen i CNM 2019-20 - Samt obs om Corona

 

I dag er også udsendt det årlige vandaflæsningsbrev. Klik her. Husk, det er dig selv som haveejer, der skal aflæse vandmåler og aflevere aflæsningen til bestyrelsen senest d. 5. november. Aflæs f.eks., når du flytter hjem fra kolonihaven ved sæsonophør d. 25. oktober eller før.

 

24. august 2020 

Kolonihaveforbundet har i august udsendt info om mulighed for som haveejer at hyre et bestemt privat firma til at få udarbejdet en besigtigelsesrapport ifm. salg af ens kolonihave - udover de almindelige proceurer. Dette hermed blot til orientering. Klik her og her.

 

15. juli 2020.

Statusopdatering fra bestyrelsen vedr. generalforsamling og fælleshus - klik her.

 

14. juli 2020

Alternativt p-plads loppemarked i weekenden d. 18.-19. juli 2020 - sammen hver for sig. Jvf. opslag fra 27. maj, se fanebladet Loppemarked.

Hver haveejer organiserer selv sin bod og sit salg på egen p-plads. Den enkelte haveejer opdaterer selv den seddel, der sidder ved opslagstavlen ved kontoret, med rødt kryds ud for eget havenummer. 

Oversigt med 29 boder pr. d.d. her: Loppemarked 

 

1. juli 2020 

To dokumenter ifm. kloakeringsprojekt-sagen:

  • Skønserklæring modtaget 20. maj 2020 og sendt til Voldgift og parterne: CNM, Hoffmann og Acting. Klik her.
  • Opfølgende brev af 12. juni 2020 sendt fra vores / CNMs advokat til Hoffmanns og Actings advokater. Klik her. Vi afventer svar. 

25. juni 2020

Kloakeringsprojekt-sagen – Vi har nu i Haveforeningen fra Skønsmanden endelig modtaget Skønserklæring om foreningens kloakeringsprojekt 2014-2017. Erklæringen fastslår i grove træk, at store dele af det bestilte arbejde ikke er udført fagmæssigt korrekt.

 

Rapporten har efterfølgende været tilsendt foreningens tekniske rådgiver til orientering, og han er enig med vores advokat om, at udførelsen ikke har levet op til autorisationsnormen, og at etableringen af kloakarbejdet i foreningen i øvrigt ikke har været projekteret korrekt.

 

Skønsmanden konkluderer således, at såvel kloakarbejdet som asfaltarbejdet i høj grad skal laves om og således projekteres på ny.

HF CNMs muligheder er herfra enten at forsøge at indgå et forlig med parterne, alternativt indlevere klageskrift til Voldgiftsnævnet med krav mod hhv. Hoffmann og Acting.

 

Næste skridt fra vores side er at høre Acting / Hoffmann, om de på baggrund af skønserklæringen er villige til at drøfte en forligsmæssig løsning, der afspejler de fejl og mangler, der bliver beskrevet i skønserklæringen.

 

10. maj 2020

Kolonihaveforbundet har medio april til alle medlemshaveforeninger sendt et tilbud ud målrettet de enkelte havemedlemmer om at kunne bruge Center for Konfliktløsning. Dette hermed til info. Læs mere her.

 

8. april 2020

Vedr. rottebekæmpelse

Haveforeningen har et fast abonnement hos Skadedyrsfirmaet Kiltin. Det indebærer opsætning af 60 rottefælder opsat rundt omkring i haveforeningen, 4 faste årlige besøg samt løbende tilkaldelse ifm. observation af rotter. Alle haveejere i CNM kan ringe direkte til tlf.nr. 47 10 72 00, eller maile til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og give info om, hvor der er observeret hvad, hvorefter der vil komme besøg af en rottefænger.    

Kiltin har for et par dage siden kontrolleret alle opstillede rottefælder i foreningen: ingen rotter, 3 mus.

En opfordring: Rotter elsker fuglefrø, rester  af kattemad og andet, som gives til husdyr. Så vær opmærksom på madrester i naturen.

 

28. marts 2020

Velkommen til en ny sommersæson - noget anderledes end vi plejer pga corona-situationen i hele landet. Vi ser frem til en dejlig sæson for os alle

 

11. marts 2020

Kære haveejere i HF Carl Nielsens Minde.

Statsminister Mette Frederiksen har netop afsluttet en pressekonference om en række foranstaltninger ifm. Coronavirussens udbredelse i Danmark. Fra på mandag d. 16. marts forbydes alle forsamlinger med mere end 100 personer.

Vi udskyder derfor naturligvis afholdelse af vores ordinære generalforsamling d. 30. marts (med mulig forlængelse d. 22. april) indtil videre.  Vi vender tilbage med ny melding om generalforsamling m.v., når der er baggrund for dette.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Mvh Bestyrelsen

 

Udsendt materiale til ordinær generalforsamling d. 30.3.2020 med evt. forlængelse d. 22.4.2020 på Nørre Gymnasium kl. 18:

Indkaldelse med fuldmagt - Bestyrelsens beretning - Årsrapport (regnskab) 2019, incl. budget 2020 - Oversigt over indkomne forslag - Alle forslag (zipfil) - Fællesarbejde-oversigt 2020 - Bestyrelsen i CNM 2019-20

 

Og psst: Sommersæsonen begynder søndag d. 29. marts :-)

 

21. februar 2020

Gode datoer at notere i sæsonen 2020;

Årligt storskrald: weekenden d. 16-17. maj.

Loppemarked ved Anny på boldpladsen: søndag d. 14. juni. Samtidigt visionsarrangement ved bestyrelsen ved pétanque-banen: søndag d. 14. juni. AFLYST. Vender tilbage i 2021.

Sankt Hans arrangement: tirsdag d. 23. juni. AFLYST. Vender tilbage i 2021.

Sommerfest for børn og voksne: lørdag d. 8. august. AFLYST. Vender tilbage i 2021.

Miljødag ved miljøgruppen: en søndag i september AFLYST. Vender tilbage i 2021.

 

26. januar 2020

Velkomstmøde for nye haveejere lørdag d. 22. februar kl. 14 -16 på kontoret. Invitationer vil blive sendt ud til dem, der har købt have det seneste halve års tid. Hvis du gerne vil med, selv om du ikke er helt ny, så send mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og vi finder ud af, om der er plads til dig også.

14. august 2019

Husk: Når der skal sendes breve eller pakker til den enkelte havelod, er adressen IKKE noget med Gladsaxe Møllevej 75.

Den officielle postadresse til den enkelte haveejer er følgende: Fornavn Efternavn, H/F Carl Nielsens Minde. XX (kun havenummer), 2860 Søborg

 

9. august 2019

Invitation til nye haveejere til et velkomst-møde er på vej - og det bliver tirsdag d. 27. august. Mail sendes ud direkte. 

Med venlig hilsen, bestyrelsen.

14. juli 2019

Indbydelse til årets sommerfest for både børn og voksne. Igen i år byder vi på en sjov og festlig dag lørdag d. 3. august. Læs indbydelsen her.

 

22. juni 2019

Vejledning til vaskeri i Servicehuset på Lupinvej. Klik her