10-04-2021

Nyhedsbrev april 2021

 

08-04-2021

Fællestoiletter og vaskeri i servicehuset åbner i morgen fredag den 09-04-2021.
Bestyrelsen har nu sørget for, at toiletter og vaskeri bliver sprittet af dagligt, så alle kan nu bruge fællestoiletter og vaskeri.
Bestyrelsen opfordrer alle brugere til at følge retningslinjerne for Corona, dvs. at holde god afstand indendørs, spritte af og i øvrigt holde rent.
 
 

Kolonihaveforbundet har lavet en brugerundersøglese omkring bladet havenyt - vi håber så mange som muligt vil svare på ders spørgsmål svar på spørgeskemaet her

 

22-03-2021

Se information om renovation og storskrald her.

 

22-03-2021

Sæsonstart 2021 i Coronaens tegn – se bestyrelsens råd og anbefalinger her

 

22-03-2021

Referat af bestyrelsesmøde 16. marts 2021

 

Nyt fra bestyrelsen
22. marts 2021

Den nye bestyrelse har nu holdt to møder den 2. marts og den 16. marts 2021, hvor vi har konstitueret os og bl.a. drøftet opgaver, mål og visioner for bestyrelsesarbejdet – og hvordan vi skal håndtere Corona-situationen. Desværre meldte Mette Brokmose sig ud af bestyrelsen af personlige årsager efter første møde. Det har vi respekt og forståelse for. I stedet er stedfortræder Kenneth Andersen blevet medlem, så bestyrelsen består nu af:

Der er flere nye bestyrelsesmedlemmer og meget at sætte sig ind i, men vi klør på med krum hals. Tak til medlemmer af den tidligere bestyrelse for beskrivelser af opgaverne, det har været nyttigt. Vi håber, at I haveejere vil bære over med os, hvis vi skulle lave fejl her i starten.

Bestyrelsen er enige om, at vi skal have en god dialog med alle haveejere, og at vi vil satse på fællesskabet i foreningen og frivilligt arbejde, hvor flere medlemmer bliver inddraget i opgaverne.

Generalforsamling
Flere haveejere har med god grund spurgt interesseret til afholdelse af generalforsamling i haveforeningen. Vi er udfordret af forsamlingsforbuddet, der betyder, at det ikke er lovligt at afholde fysiske generalforsamlinger lige nu. Det er bestyrelsens vurdering, at vi ikke vil kunne afholde en fysisk generalforsamling, før forsamlingsforbuddet hæves til 500 personer.

Ifølge vores vedtægter skal generalforsamlingen afholdes i marts. Generalforsamlingen i 2020 blev kun delvist ikke afholdt på grund af Corona, og vi burde afholde generalforsamling 2021 i denne måned. For ikke at udskyde for mange forslag og godkendelse af årsregnskabet 2020 og budget 2021, har bestyrelsen besluttet:

  1. Generalforsamling 2020 afholdes digitalt
    Vi vil tage kontakt til forslagsstillerne med henblik på at få deres accept af, at deres forslag behandles på en digital generalforsamling. Dog udskydes forslaget om evt. valuarvurdering til generalforsamling 2021, dels fordi emnet er komplekst og kræver nærmere undersøgelse, dels fordi det forudsætter en god demokratisk debat, som vanskeligt kan gennemføres digitalt. Derudover bliver det nødvendigt at behandle årsregnskab 2020 og budget 2021, så det kan blive godkendt.

I hører nærmere om dette inden længe.

  1. Generalforsamling 2021 afholdes så vidt muligt som en fysisk generalforsamling
    Det betyder, at generalforsamlingen udskydes til senere på året, når myndighederne forhåbentligt har meldt ud, at restriktionerne er ophævet, og at det er forsvarligt. 

Men som nævnt før vil godkendelse af regnskab 2020 og budget 2021 blive afholdt digitalt sammen med de punkter, som vi mangler at behandle fra GF 2020.
Bestyrelsen har dog besluttet, at hvis restriktionerne ikke er ophævet den 31. august 2021, vil vi tage initiativ til afholdelse af en digital generalforsamling kort efter, hvor vi kan få behandlet de forslag, der er stillet.

Fællesarbejde i Coronaens tegn
Det er allerede meldt ud, hvornår der afholdes fællesarbejde. Bestyrelsen har drøftet, hvordan vi på en forsvarlig og sikker måde kan gennemføre fællesarbejdet, så vi overholder myndighedernes retningslinjer.

Fællesarbejdet vil blive gennemført i mindre grupper, så myndighedernes retningslinjer kan overholdes. Vi opfordrer alle til at bære mundbind (når vi er flere samlet) og medbringe sprit.

Hvis du er sløj eller har været i nærheden af nogen, der er/ måske er smittede med Corona, skal du ikke møde frem til fællesarbejdet. Du bedes give bestyrelsen besked, hvis det er tilfældet.

Sæsonstart i Coronaens tegn
Bestyrelsen vil inden længe orientere om vores anbefalinger til, hvordan vi på en forsvarlig og sikker måde kan starte sæsonen, selv om der er Corona at tage hensyn til.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
HF Carl Nielsens Minde

 

15-03-2021

Bestyrelsesreferat 14. og 28. januar 2021

Bestyrelsesreferat 2. marts 2021

 

11-03-2021

 

Kære HF Carl Nielsens Minde
 

Jeg vil informere om, at Novafos skal arbejde på cykelstien langs med Hillerød motorvejen de kommende uger. Grundet de trafikale forhold, så bliver cykelstien spærret, så entreprenøren kan udføre arbejde sikkert og forsvarligt.

Af hensyn til arbejdets fremdrift på en vital indfaldssti, så gennemføre vi arbejdet i tidsrummet kl. 07 til 02 alle ugens dage i uge 11 og 12.

Arbejdet udføres med mindre entreprenørmaskiner, og lastvogne som køre til og fra pladsen for enden af Provst Bentzonsvej.

Haveforeningen har en jernlåge ud mod cykelstien, som ikke kan benyttes så længe cykelstien er spærret. Vi vil meget gerne undgå, at personer ved et uheld kommer til at benytte adgangen, da arealet lige ved siden af er gravet op. For at undgå uheld vil vi sætte en kædelås på i den tid, hvor der er en udgravning.

Når arbejdet er afsluttet på cykelstien, skal Novafos som tidligere drøftet med jer, borer en ny vandledning på jeres matrikel. Dette vender jeg tilbage med, når jeg kender den mere præcise dato for dette.

Jeg håber på jeres forståelse og de støjgener som måtte opstå imens vi graver.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående er I meget velkommen til at kontakte undertegnede.

Venlig hilsen

Søren Rønn Ryby
Projektleder
Plan & Projekt
Projekt 2

NOVAFOS

 

07-03-2021

Ny fællesarbejdsliste for 2021 kan ses her.

 

 

26. februar

Kære nyvalgte bestyrelsesmedlemmer

Som bekendt blev der afholdt opstillingsvalg til bestyrelsen og suppleanter. Der var 13 kandidater, som stillede op. Som det fremgår af vedhæftede dokument blev disse haveejere valgt til bestyrelsen. Derudover er følgende haveejere valgt ind som suppleanter. Tillykke med valget og den eksisterende bestyrelse glæder sig til, at arbejde sammen med jer.

I vil modtage en mail invitation til, at deltage i et teamsmøde, hvor vi alle kan hilse på hinanden. Derudover vil der hurtigst muligt blive indkaldt til det første bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen vil konstituere sig.

Se resultatet her

 

Med venlig hilsen

 

Rafai Atia,

Formand

HF Carl Nielsens Minde

 

18. februar 2021

Kære Haveejere
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at bestyrelsen meget gerne så, at der blev afholdt en fysisk GF, hvor haveejerne kunne stemme på de opstillede kandidater. Dette er dog ikke muligt grundet Covid-19 og de restriktioner der er gældende.

Derfor har bestyrelsen rådført sig med Kolonihaveforbundets juridiske afdeling om, hvordan vi så skal afholde valget. Svaret fra Forbundets juridiske afdeling er:
"Da det ikke er muligt at afholde én afstemning for hvert kandidatur på den ekstraordinære GF - anbefales, at man laver en samlet afstemning, hvor hvert medlem stemmer på det antal der er på valg inkl. suppleanter, og at man derefter fordeler mandaterne efter det princip, at den der får flest stemmer modtager det længste mandat"

Det betyder, at processen for, hvem der stemmes ind på hvilke poster er som følger:

De 4 med flest stemmer bliver valgt frem til den ordinære generalforsamling i 2022.
De 2 næste på listen bliver valgt frem til den ordinære generalforsamling i marts 2021 eller hvornår det er muligt at afholde en fysisk GF, (Genvalg kan finde sted).

De to næste på listen bliver så suppleanter og skal på valg igen i marts 2021 eller hvornår det lykkedes fysisk at afholde den ordinære generalforsamling.

Du bestemmer hvor mange du vil stemme på, men du kan MAX sætte 8 krydser.
Husk du skal have stemt senest den 25 februar kl. 22.00.

 

Se vejledningen i at stemme her

Se kandidatlisten her

 

p.v.a. bestyrelsen
Rafai Atia, Formand HF Carl Nielsens Minde

 

14. februar 2021

Gennemgang af foreningens kloakker (5 års gennemgang) er udskudt i 2 uger grundet frosten, der gør det vanskeligt, at åbne brønddækslerne. Som nævnt tidligere vil der være behov for, at gennemgå et antal tilfældigt udvalgte brønde inde i haverne. De berørte haveejere vil få selvstændig besked via mail.

p.v.a. bestyrelsen
Rafai Atia, Formand HF Carl Nielsens Minde

 

11. februar 2021

Kære Haveejere

Som bekendt er haveforeningen i gang med, at gennemføre 5 års gennemgangen af foreningens kloaker. I har alle modtaget et skema, som I skulle udfylde og sende retur til bestyrelsen.

Disse skemaer er samlet, og sendt videre til det firma, der vil forestå gennemgangen af kloakkerne. I første omgang vil firmaet foretage en gennemgang af de brønde som ligger ude på vejen. Dette vil ske på lørdag den 20. februar.

Der vil dog også være behov for, at se på nogle brønde, der ligger inde på haveejernes grund. Disse brønde vil blive tilfældigt udvalgt af firmaet. Gennemgangen af disse brønde vil blive foretaget lørdag den 27 februar. De tilfældigt udvalgte haveejere vil modtage en besked og en varsling af besøget via mail senest på søndag den 14 februar.

Bestyrelsen håber på jeres forståelse og samarbejde i denne sag, idet 5 års gennemgangen er af en væsentlig betydning for udbedring af fejl og mangler i vores alles kloaknet. det er således i alles interesser, at 5 års gennemgangen kan gennemføres så problemfrit som muligt.

Ser frem til jeres velvillige samarbejde og til, at få løst nogle af de problemstillinger nogle af jer har med kloakken.

Med venlig hilsen

p.v.a. bestyrelsen
Rafai Atia, Formand HF Carl Nielsens Minde

 

11. februar 2021

Extraordinær generalforsamling

WA har netop til alle haveejere udsendt mail (brev til ca. 20) med dokumenter og vejledning ifm. ekstraordinær digital generalforsamling. 

Se også indkaldelsen her

 

Vintersæsonen er 25. oktober 2020 - 27. marts 2021.

Kontortid i vintersæsonen 1. lørdag i md. er aflyst pga. traditionelt meget lille fremmøde. Fortsæt endelig med at maile til os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.   

 

4. februar 2021

Resultat af afstemning ved digital generalforsamling d. 29. januar til 3. februar 2021.Klik her.

 

1. februar 2021

Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. og d. 28. januar 2021. Klik her  Bilag: Om vurdering og overdragelse: Klik her.

 

29. januar 2021

Til orientering. Debatten på generalforsamlingshjemmesiden afsluttes automatisk af systemet, når afstemningsprocessen går i gang. Svarende til, hvad der sker på en fysisk generalforsamling.

 

21. januar 2021

Extraordinær generalforsamling

WA har netop til alle haveejere udsendt mail (brev til ca. 20) med dokumenter og vejledning ifm. ekstraordinær digital generalforsamling.  Generalforsamlingshjemmesiden er åben fra i dag med dokumenter og mulighed for on-line debat. Fredag d. 29. januar kl. 10 åbner mulighed for afstemning. Onsdag d. 3. februar kl. 22 slutter digital afstemning og postkasse tømmes for breve. HUSK at oplyse navn og havenummer ved debat, som ved en almindelig generalforsamling.

Kom godt i gang: Læs hele vejledningen (1 s.) godt igennem, og tryk så på linket 3/4 nede til generalforsamlingshjemmesiden.

 

17. januar 2021

5 års gennemgang af kloakprojekt

Det er blevet tid for 5 års gennemgang af foreningens kloakprojekt. 1 års gennemgangen var i februar marts i 2017 under den tidligere bestyrelse.

Derfor vil hver haveejer snarest via mail (ca. 20 via brev) modtage et skema med forskellige spørgsmål ifm. 5 års gennemgangen.

 

Ny Skønserklæring vedr. kloakprojeket modtaget fra skønsmand

I forlængelse af supplerende spørgsmål fra CNM har vi modtaget en opdateret Skønserklæring fra skønsmanden, hvor der er sat beløb på, hvad det skønnes at koste at udbedre de af skønsmanden tidl. påpegede fejl og mangler. Jvf. de tidligere opslag på hjemmesiden d. 25. juni og 1.juli 2020. 

Opdateret info med fortolkning og forklaring af svar samt beskrivelse af videre proces i Voldgiftsretten følger, når vi har fået bud fra vores advokat og eksterne rådgiver.  

 

Fysiske generalforsamlinger

Efter anbefaling fra Kolonihaveforbundet afventer vi sundhedsmyndighedernes godkendelse af forsamling på op til 500 personer. Det betyder, at bestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke er sikre på, hvad der skal ske med 2. halvdel af generalforsamling 2020 og ordinær generalforsamling 2021. Vi følger situationen meget tæt og afventer udmelding fra sundhedsmyndighederne.

Vi minder samtidig om, at fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen 2021 er d. 31. januar 2021.

 

 

15. januar 2021

Vedr. skadedyrsbekæmpelse

Fra d. 1.12.2020 skal man som haveejer ifm. evt. mistanke om eller observation af rotter kontakte Gladsaxe Kommune digitalt via hjemmesiden

https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/byg-og-bolig/uoenskede-dyr Klik her 

 

1. januar 2021

Til orientering: Kreds Midt, som omfatter de haveforeninger i Gladsaxe og Herlev, som er medlem af Kolonihaveforbundet, har henover julen modtaget en orienterende mail fra Herlev Kommune om kommunens aktuelle initiativer ifm. lovliggørelse af kolonihavebebyggelser. Læs mere her.

 

 

Hvad den 1. kvartalsregning for 2021 omfatter, kan man se under Fanebladet Ydelser eller ved at klikke her.

18. november 2020

Vandregnskabet er nu opgjort ud fra de afleverede aflæsninger fra hver have. De resterende haver, som ikke har afleveret måleraflæsning, vil få en regning for et skønnet forbrug på 50 m3 - jvf. vedtægternes paragraf 17.7. Prisen for 1 m3 er ca. 54 kr.

 

 

13. november 2020

Resultat af afstemning ved digital generalforsamling d. 29. okt. til 8. november 2020. Klik her.

 

12. september 2020

Aftale med købmanden

Efter længere tids grundig og positiv dialog mellem købmanden og bestyrelsen, er der d. 31. august og med virkning fra d. 1. september 2020 indgået en aftale, hvor det hidtidige dobbelte lejemål med bolig og marketenderi er ophørt, og der er lavet en ny selvstændig erhvervslejekontrakt med købmanden, der udelukkende omfatter marketenderiet. 

Der foretages en opfølgende fugt- og skimmelsvampundersøgelse i boligområdet i stueetagen i huset på forpladsen, så fremtidige muligheder for huset kan vurderes på et opdateret grundlag.

 

29. august 2020

Ulovligt salg

En haveejer i Carl Nielsens Minde forsøger p.t. via to facebookgrupper at sælge sin have - og til overpris. Det hele er ulovligt på flere måder. Bestyrelsen har handlet på det og følger udviklingen nøje. Vi håber, at en uskyldig køber eller flere ikke når at gå i fælden, før det ulovlige salg stoppes helt.

 

25. august 2020

I dag er udsendt det årlige vandaflæsningsbrev. Klik her. Husk, det er dig selv som haveejer, der skal aflæse vandmåler og aflevere aflæsningen til bestyrelsen senest d. 5. november. Aflæs f.eks., når du flytter hjem fra kolonihaven ved sæsonophør d. 25. oktober eller før.

 

 

15. juli 2020.

Statusopdatering fra bestyrelsen vedr. generalforsamling og fælleshus - klik her.

 

1. juli 2020 

To dokumenter ifm. kloakeringsprojekt-sagen:

  • Skønserklæring modtaget 20. maj 2020 og sendt til Voldgift og parterne: CNM, Hoffmann og Acting. Klik her.
  • Opfølgende brev af 12. juni 2020 sendt fra vores / CNMs advokat til Hoffmanns og Actings advokater. Klik her. Vi afventer svar. 

25. juni 2020

Kloakeringsprojekt-sagen – Vi har nu i Haveforeningen fra Skønsmanden endelig modtaget Skønserklæring om foreningens kloakeringsprojekt 2014-2017. Erklæringen fastslår i grove træk, at store dele af det bestilte arbejde ikke er udført fagmæssigt korrekt.

 

Rapporten har efterfølgende været tilsendt foreningens tekniske rådgiver til orientering, og han er enig med vores advokat om, at udførelsen ikke har levet op til autorisationsnormen, og at etableringen af kloakarbejdet i foreningen i øvrigt ikke har været projekteret korrekt.

 

Skønsmanden konkluderer således, at såvel kloakarbejdet som asfaltarbejdet i høj grad skal laves om og således projekteres på ny.

HF CNMs muligheder er herfra enten at forsøge at indgå et forlig med parterne, alternativt indlevere klageskrift til Voldgiftsnævnet med krav mod hhv. Hoffmann og Acting.

 

Næste skridt fra vores side er at høre Acting / Hoffmann, om de på baggrund af skønserklæringen er villige til at drøfte en forligsmæssig løsning, der afspejler de fejl og mangler, der bliver beskrevet i skønserklæringen.

 

22. juni 2019

Vejledning til vaskeri i Servicehuset på Lupinvej. Klik her