11. februar 2019

NU mangler vi i foreningen kun mailadresse på 50 haveejere. Har vi din og er den opdateret? Ellers send den gerne til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Tak.

 

Modtaget fra Kolonihaveforbundet:

"I uge 8 og frem til midten af marts gennemfører Kolonihaveforbundet en landsdækkende medlemsundersøgelse. De fleste medlemmer vil få undersøgelsen tilsendt via mail, men da ikke alle bruger mail, vil nogle blive ringet op i stedet. Fokus for undersøgelsen er medlemmernes kendskab til Kolonihaveforbundet, forbundets arbejde og holdninger til kolonihavelivet generelt". Link til: "Sådan kan du selv opdatere din mailadresse i forbundet."

 

10. februar 2019

Gratis kursusrække om økologisk havebrug i april måned i Gladsaxe Kommune. Anbefales på det varmeste. Klik her.

 

Til kalenderen: Grøn dag på Genbrugsstationen søndag d. 28. april kl. 9-14. Gratis kompostorme m.v. Klik her.

 

6. februar 2019

Næste kontortid er lørdag d. 2. marts 2019 kl. 10.30-12.00.

 

25. januar 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 10. januar 2019. Klik her

 

HUSK: Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag d. 19. marts kl. 18 på Nørre Gymnasium. 

Frist for indlevering af forslag til den ordinære generalforsamling er d. 31. januar 2019. Forslag kan lægges i foreningens postkasse, afleveres i kontortiden eller sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

22. januar 2019

Da foreningens bankforretninger nu er samlet i Arbejdernes Landsbank, kan der fremover kun indbetales til vores driftskonto med

reg.nr. 5361 og kontonr. 259325.

 

Det er vigtigt at der sammen med alle manuelle indbetalinger oplyses navn, havenummer og formål. Skulle man evt. ligge inde med gamle girokort med forkerte FI-koder, bør disse kasseres, da de ikke længere må anvendes.

Skulle man alligevel komme til at indbetale til en gammel konto, der nu er lukket, vil pengene blive sendt retur til indbetaler, og vi vil ikke kunne se, at de er forsøgt tilsendt.

Kontrollér derfor venligst kontonummeret, i tilfælde af returnering, og genfremsend den til ovennævnte konto.

  

21. december 2018

Samtidig med januar måneds kvartalsregning er der med Post Nord udsendt rykkerskrivelse til en række haveejere, der har restancer af forskellig art. De fleste er små beløb - nogle enkelte er store.

På grund af Post Nords sene postgang kan kvartalsregningen (via betalingsservice) lande før rykkerskrivelsen, hvor der er en beskrivelse af, hvad der præcist skyldes for hvad. Når restancen har været varslet tidligere, uden efterfølgende betaling, er der desuden pålagt et rykkergebyr på 279 kr.

 

18. december 2018

Bestyrelsen ønsker alle haveejere en rigtig god jul og et godt nytår :-)

 

Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag d. 19. marts 2019, på Nørre Gymnasium.

Frist for indlevering af forslag til den ordinære generalforsamling, er den 31. januar 2019. Forslag kan lægges i foreningens postkasse, afleveres i kontortiden eller sendes på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

 

Til info: Den første kvartalsregning for 2019 omfatter følgende:

Administrationsafgift / haveleje: 1800 kr.

Den nye administrationsafgift for 2019 vedtages på ordinær generalforsamling i marts 2019, hvorefter der sker en regulering. 

A conto vandgebyr ifm. det fælles vandforbrug for 2018: 85 kr.

Ved årets afslutning aflæses det samlede vandforbrug i hele haven i 2018. Her ud fra fastsættes a conto-beløbet for det fælles vandforbrug i 2019.

Samtidig med opkrævning af dette fra 2. kvartal, vil der fremadrettet blive opkrævet differentieret a contobeløb for hver haves individuelle vandforbrug, baseret på aflæsning af det individuelle forbrug det foregående år, dvs. i 2018. Jvf. paragraf 17.11 i vedtægterne: "Foreningen opkræver løbende et a conto-beløb for årets forventede vandforbrug sammen med opkrævningen af administrationsbidraget."

Gebyr for udeblivelse til fællesarbejde 2018: 1500 kr. - til et begrænset antal haveejere.  

 

Opdateret (uddybet) 6. december 2018

Info fra Kolonihaveforbundet om kontingentstigning.  Udsendt info fra KHF her.

Pris pr. medlem i 2016: 213 kr. - i 2017: 214 kr. - i 2018: 1. halvår 132 kr. og 2. halvår 138,25 kr. ("ekstraordinær engangsstigning i forbindelse med ekstra forsendelsesomkostninger til Havebladet"), dvs. samlet i 2018: 270,25 kr. Og i 2019: 317 kr. Dvs. pris for hele vores haveforening med 522 medlemmer i 2019: 165.474 kr.

Hertil kommer kontingent til Kredsen (som selv beslutter størrelsen på deres kontingent), som er 50 kr. pr. medlem i 2018 og næste år. Dvs. pris for 522 medlemmer: 26.100 kr.

Samlet kontingent for medlemsskab af kolonihaveforbundet i 2019: 191.574 kr.

 

Vurderingssystemet hos Kolonihaveforbundet er lukket ned i januar måned 2019 pga. opdateringer i forlængelse af beslutninger på kongressen i 2018. Derfor er der først vurderinger i CNM igen i februar.

 

Tibagemelding, på hvad kongresbeslutninger vedr. vurderinger kan betyde for CNM, kommer, når referat fra sidste HB-møde i KHF er klar.

  

28. november 2018

Om formiddagen lørdag d. 9. december kommer vandholdet rundt i ca. 75 tilfældigt udvalgte haver og foretager stikprøver og kontrolaflæsninger på vandforbruget, jvf. vedtægternes paragraf 17.9.

Vi gør samtidig opmærksom på Reglementets punkt 2.5.1, hvor det fremgår, at der skal være fri adgang til haverne (herunder vandbrønden).

 

27. november 2018

Hvis der er brug for hurtig direkte kontakt til en haveejer på grund af vandlæk eller andre "uhensigtsmæssigheder", så skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller bestyrelsen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. så gør vi, hvad vi kan ud fra de kontaktinfo (tlf.nr og mailadresse), der er leveret til os.

 

26. november 2018

Så har Erik fra bestyrelsen igen været på jagt i mørket efter en mulig vandlæk i etape 2. Det lykkede ham at lokalisere en udendørs bruser, der var frostsprængt, hvor vandet fossede ud, og derefter med naboens hjælp at finde brønden og lukke for vandet der. 

Da Poul er ansat i perioden fra 1. april til 31. oktober og også har ret til at holde fri, så er det i vintersæsonen Erik fra bestyrelsen, der rent praktisk følger op på vandalarmer (som sendes til både Poul og Erik). Erik kontaktes herudover i akutte situationer på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  og evt. med cc til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

20. november 2018

Sæt kryds i 2019 kalenderen:

Loppemarked i Carl Nielsens Minde i 2019 afholdes søndag d. 2. juni kl. 10-15. Stadepladser bestilles hos haveejer Anny på tlf.: 21 20 70 32.

 

15. november 2018

Onsdag nat og morgen blev der via vandalarm konstateret et højere forbrug end normalt, på 1,5 m3 vand pr. time. Vicevært Poul og Erik fra bestyrelsen gik rundt i (kloakerings)etape 1 samme dag uden at finde et synligt vandudslip et sted. Fra onsdag formiddag til torsdag morgen blev vandforbruget normalt igen, og udløb er formentlig stoppet af en haveejer. Vurderingen er, at der reelt  "kun" har været forhøjet forbrug på vand i ca. 10 timer.

Etapekort vedlægges her, til almindelig info. Klik her.   

 

13. november 2018

I vintersæsonen vil der i lighed med sidste år blive gennemført både vurderingsbesøg og byggesagsbesøg. Der tages dog højde for højtider og vejrlig.

Vi har spurgt Kolonihaveforbundet om forståelse af et par vedtagelser om vurdering på den nyligt overståede kongres - og har fået følgende svar:

"Kongressens beslutning har desværre efterladt en del fortolkningsspørgsmål, som HB skal tage stilling til på deres møde d. 16. november. Herefter melder vi noget ud hurtigst muligt.".

 

9. november 2018

Til orientering: Grundet, at de plomberede papcontainere, (der ikke tømmes i vintersæsonen,) er blevet brudt op ved Lupinvej og på forpladsen og brugt til affald, har bestyrelsen nu været nødt til at sætte hængelåse på.

 

7. november 2018

Status i dag i forhold til aflevering af aflæsningstal på egen måler for privat vandforbrug:

Der mangler stadig ca. 150 haver som ikke har afleveret aflæsning af vand fra egen vandbrønd. Fristen for indlevering af dette var d. 5 nov.  
For manglende aflæsning bliver man som haveejer - jvf. vedtægternes paragraf 17.7 - noteret for at have brugt 50 M3 til privat forbrug. 50 M3 vand à ca. 47-48 kr. pr M3 = ca. 2300 -2400,- kr. De allersidste tal indtastes søndag aften d. 11. november. Så de sidste haveejere kan nå det lidt endnu :-)

 

31. oktober 2018

HUSK HUSK HUSK Frist for aflevering af aflæsning af vandmåler er mandag d. 5. november. Jvf. udsendt brev. Klik her.

  

16. oktober 2018

Så er der snart overgang til vintersæson: mandag d. 29. oktober 2018 - lørdag d. 30. marts 2019:

Fællesarbejde slutter søndag d. 28.oktober, og i den forbindelse lukkes der for vaskeri og toiletter på Lupinvej og for toilethuset ved søen.

Renovation og afmelding af containere

  • Køkkenaffald tømmes sidste gang d. 29. eller 30. okt, hvorefter containere bliver fjernet fra Lupinvej og oppe ved motorvej. Der vil fortsat være en container til køkkenaffald i vinterperioden nede på forpladsen.
  • Haveaffald afhentes sidste gang tirsdag d. 30. oktober - derefter fjernes containere. 
  • Pap afhentes sidste gang d. 30. oktober - derefter fjernes containere. 
  • Metal og plast containere bliver tømt fredag d. 19. oktober og igen fredag d. 26. oktober. Derefter køres disse containere i vinterhi ifm. fællesarbejde søndag d. 28. oktober. 

Kontortid i vinterhalvåret (vintertid: 29. okt. 2018 - 30. marts 2019): Første lørdag i hver måned kl. 10:30 - 12:00.

Tjek gerne, om vi har de aktuelle kontaktdata (tlf.nr og mailadresse), så vi kan komme i kontakt med den enkelte haveejer i vinterperioden, hvis det skulle blive aktuelt. Og ellers send dem til bestyrelsen og/ eller WA.

Husk vandaflæsning og afleveringsfrist d. 5. november 2018.

 

Overdragelsesvejledning og skema ifm. salg.

Under fanebladet Salg af haver ligger nu et dokument med oversigt over procedure / vejledning ved salg af have. Desuden er der på siden en kort beskrivelse af, hvad prisen for en have grundlæggende består af.

 

5. oktober 2018

Fra HF Tornhøj, som ligger på Klausdalsbrovej, har vi just modtaget følgende melding:

"PAS PÅ, nu har vi fået stjålet bil, og flere andre biler er gennemrodet. Det sker aften/nat og flere hække er kørt ind i."

 

26. september 2018

Fra på mandag d. 1. oktober overgår vi fra Deas til Wind Administration, WA tager sig både af den almindelige administration OG salg. Vi har samme faste rådgiver på begge områder: Henriette Hammer Lyngby, som allerede i brev til samtlige haveejere tidligere på måneden har oplyst sine kontaktdata: direkte telefon: 32 64 46 08 og mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

En opdateret beskrivelse af processen ifm. salg, og forudgående byggesyn og vurdering er på vej.

Opkrævning af 4. kvartals administrationsafgift (haveleje) på 1800 kr., a conto bidrag til fælles vandforbrug 85 kr, samt evt. a conto bidrag til stort og lille kloaklån på hhv. 690 kr og 369 kr. er på vej ud til alle. Desuden er det i dette kvartal, der sker regulering i 2018 ift. havestørrelse.  

HUSK HUSK HUSK pga. overgang til ny administrator at tilmelde de kommende betalinger til automatisk betalingsservice, hvis det er det man ønsker. Den modtagne opkrævning for 4. kvartal skal betales direkte og senest d. 1. oktober 2018.

Tak til alle de haveejere, der i forlængelse af 1. brev fra WA har opdateret egne kontaktoplysninger. Mailadresse fra de sidste 76 er også velkommen :-) 

 

25. september 2018


Annybog   Anny Petersen, haveejer i CNM siden 1973, bestyrelsesmedlem i 37 år, arrangør af årligt loppemarked i 26 år,

   har skrevet bogen: Haveforeningen Carl Nielsens Minde.

 

   Den er lige på trapperne, koster ca. 145 kr. og kan bestilles via SMS eller opkald hos Anny på tlf. 21207032

 

Godt gået Anny - til lykke med den :-)

 

 

 

   

 

16. sept. 2018

Vandaflæsningsbrev 2018.

Dette brev er på vej ud direkte til alle haveejere pr. mail eller post - jvf. vedtægternes paragraf 17. Klik her.

Bemærk aflæsningsdato: ultimo oktober (eller før, hvis man forlader haven tidligere ift. vintersæsonen). Og frist for aflevering: 5. november 2018.

 

9. september 2018

Så er alle pumpebrønde renset for fedt, plastic og sten / grus. Og kloakpumpen på første del af Irisvej er udskiftet med en ny.

 

Til almen stilfærdig info: Fra Kolonihaveforbundets kreds 4, som vi hører til, er vi blevet informeret om følgende:

"Kredsen har fra 3 foreninger på Klausdalsbrovej, nemlig: Klausdalsbro, Nyvang og Smørmosen fået oplyst, at der i den sidste tid har været lavet:

Indbrud, Hærværk, Tyveri i haver, Tyveri/indbrud i Biler i de ovennævnte foreninger."

 

27. august 2018

Opdateret liste over Fællesarbejde pr. 27.8.18 er lagt op under fanebladet Fællesarbejde. Klik her.

 

23. august 2018

Husk frist den 15. september:

”Tro og love-erklæring”

For de havelodder, hvor den primære ejer har folkeregisteradresse i Gladsaxe Kommune, er der mulighed for at søge refusion for betaling af dobbelt renovationsafgift. Det sker via vedlagte formular, som skal afleveres i underskrevet tilstand til bestyrelsen – via mail eller i postkassen - senest den 15. september, så vi kan videreformidle dem til kommunen inden den 1. oktober.

Når kommunen har kontrolleret Tro og love erklæringerne, sker der en reduktion via det følgende års ejendomsskattebillet til haveforeningen, og derefter refunderes beløbet fra haveforeningen til den enkelte haveejer. Tro og love erklæringen er der link til her.

 

Opdaterede vedtægter for HF Carl Nielsens Minde pr. 23.8.2018. Klik her.

 

22. august 2018

Drikkeri på forpladsen. Info til haveejere. Klik her.

 

21. august 2018

Som hjælp til at håndtere spørgsmål om vand, vandmålere og generelle vandproblematiker kan man fremadrettet skrive direkte til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

12. august 2018

I 2019 vil der være indsamling af storskrald på et tidspunkt ikke så længe efter sæsonstart. 

Erfaringen viser, at det især er i forbindelse med sæsonstart, der ryddes op. Hvorimod det er meget lidt, der indsamles ifm. sæsonafslutning.

Fremover vil der derfor være mulighed for at aflevere storskrald én gang i sæsonen.  

 

Vedr. rottebekæmpelse

Haveforeningen har et fast abonnement hos Skadedyrsfirmaet Kiltin. Det indebærer opsætning af 60 rottefælder opsat rundt omkring i haveforeningen, 4 faste årlige besøg samt løbende tilkaldelse ifm. observation af rotter. Alle haveejere i CNM kan ringe direkte til tlf.nr. 47 10 72 00, eller maile til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og give info om, hvor der er observeret hvad, hvorefter der vil komme besøg af en rottefænger.    

 

27. juli 2018

Se opdateret plan for jubilæumsfesten her  

75 års jubilæumsfest i Carl Nielsens Minde lørdag d. 4. august 2018 

Kom og deltag i et eller flere af dagens arrangementer:

Fælles morgenmad kl. 9.30 - Børnefest fra kl. 13 - Kagekonkurrence fra kl. 15.30 - Middag kl. 19 - Musik og dans og bar kl. 21  

Hent og se hele programmet her

 

10. juli 2018

Til uddybende info vedr. betaling af a conto bidrag til vand i 2018:

Som det fremgår under fanebladet Ydelser: "Aconto bidrag til haveforeningens fælles vandforbrug i 2018: 85 kr. pr. kvartal." 

Der opkræves p.t. således ikke a contobeløb for det individuelle vandforbrug i den enkelte have i 2018. Det individuelle vandforbrug spænder fra 0 - nul - kroner til flere tusinde kroner for nogle enkelte haver. Det kan af mange grunde skifte fra år til år på samme havelod. Der sker også salg undervejs. Så indtil videre opkræves der ikke på forhånd 522 forskellige a conto beløb for det individuelle forbrug, baseret på det allerførste år 2017, hvor vandforbruget blev opgjort havevis. Læs evt. mere under Ydelser.

 

26. juni 2018

Til orientering: Opgørelse fra Deas pr. 3. kvartal omfatter en række forskellige størrelser, som alt sammen skulle være rigtige – lige bortset fra, at der også burde være sket refusion af for meget opkrævet i 1. og 2. kvartal for hhv. haveleje: 200 kr. og vand a conto: 430 kr. Dvs. sammenlagt 630 kr. som i stedet refunderes pr. 1.8. til samtlige haveejere.

For de haveejere, der betaler a conto beløb ifm. kloaklån, skal der samtidig yderligere refunderes hhv. 156 kr. for det store kloaklån og 144 kr. for det lille kloaklån.

Rent praktisk sker refusionen pr. 1.8. ved indsættelse af beløbet direkte på ens konto for de haveejere, der bruger betalingsservice. For de haveejere, der betaler med girokort, vil man modtage et girokort med tilgodebeløbet påskrevet,

Bemærk i øvrigt, at der er oprettet et faneblad Ydelser, hvor der er en samlet oversigt over ydelser som haveejer i CNM. Link her.

 

IMG 0470                 IMG 0471  

Sankt Hans aften 2018. Ca. 75 voksne og børn synger Midsommervisen i to versioner. Tak til Dorte og Poul for forberedelserne.

 

15. juni 2018

Et nyt faneblad Renovation er oprettet. Klik her. Her finder man bl.a. en oversigt over, hvilke faste dage hvilke containere tømmes. Klik her

  

30. maj 2018 

Refusion af 930,93 kr. til 65 haveejere ifm. betaling af dobbelt renovationsafgift i Gladsaxe Kommune 2017 sker primo juli ifm. opkrævning for 3. kvartal.

Haveejere fra ialt 6 haver er kommet til at aflevere 2 Tro og love erklæringer for samme havelod, har kommunen registreret. Det behøver man ikke gøre fremadrettet, idet intet havelod kan få to gange refusion.

 

10. maj 2018

Et nyt faneblad: Ydelser er oprettet. Klik her. Formålet er at give et overblik over de aktuelle faste ydelser, vi betaler som haveejere i haveforeningen. Også sammenlignet med det foregående år. Hvis der er opklarende spørgsmål, så spørg, spørg spørg bestyrelsen. Vi hjælper gerne.

 

7. maj 2018

Vi kan nu i kontortiden modtage de gamle hvide vaskekort fra haveejere, der gerne vil aflevere dem. Hvis man afleverer sit gamle vaskekort, får man sit depositum på 200 kr. refunderet, og selvfølgelig også saldoen på kortet, som aflæses på en maskine på kontoret. Da vi er et kontantløst kontor, skriver vi havenr. og navn ned og sender info til Deas om, at havenr. skal have reduktion i næste haveleje, svarende til samme beløb.

Man skal ENDNU bruge det gamle vaskekort, hvis man vil i bad i fælleshusene.

  

27.april 2018 

Nye vaskebrikker til vaskeriet

Foreningen har nu modtaget nye vaskebrikker til det nye vaskeri, til alle haveejere. Ny vaskebrik kan hentes i den faste kontortid hver mandag kl. 18.30-20 i sommersæsonen. Den nye vaskebrik koster i udgangspunktet ikke noget gebyr at få udleveret. Men hvis foreningen mister (tabt, stjålet, osv) et stort antal vaskebrikker, kan der indføres et gebyr.

OBS! Skal du bruge badet, skal du fortsat bruge det gamle vaskekort. De nye vaskebrikker er endnu ikke klargjort til badene.

 

8. april 2018

Havebladet nr. 1 (ud af fire i 2018) fra Kolonihaveforbundet er udkommet. Hvis man ikke modtager det på sin folkeregisteradresse, kan man ringe og høre nærmere på 66805611. Bemærk, at ens personlige medlemsnummer i forbundet står på bagsiden af Havebladet. Det skal bruges, sammen med postnummeret på ens folkeregisteradresse, hvis man som medlem logger på forbundets Dialognet (se i bladet side 6-7), hvor forbundet har samlet en række info og artikler.   

 

21. marts 2018

Velkommen til en ny havesæson 2018 med start samtidig med overgang til sommertid: søndag d. 25. marts 2018. Lige som sæsonen slutter med overgang til vintertid søndag d. 28. oktober 2018.