OBS - I april 2017 har foreningen fået helt ny bestyrelse som følge af ekstraordinære høje udgifter i forbindelse med kloak projektet. Den nye bestyrelse har til hensigt at arbejde med gennemsigtighed og fornyelse - bestyrelsens fremlagte plan kan ses ved at KLIKKE HER.

 

Haveforeningen Carl Nielsens Minde er beliggende på Gladsaxe Møllevej 75, matr. nr. 4a., 4cn,Gladsaxe by og sogn. Kolonihaveområdet har opnået status som permanente haver og er et relativt stort område, hvor der sommeren igennem er ca. 1000 “faste beboere”. Haveforeningen ligger 11 km fra Rådhuspladsen og tæt ved Gladsaxe Trafikplads.

Her hvor virkelyst og blomster gror...

a Object  2 a Object  1 a Object

 

Se placering (Google maps)

Se luftfoto af haveforeningen (fra Google Earth)

 

Haveforeningen består i dag af 522 haver, hvor 379 er af størrelsesordenen 394 m2. Øvrige haver har enten større eller mindre areal.

Haveforeningen er beliggende på matrikelnumrene 4a, 4cn . Gladsaxe By og Sogn. Haveforeningens totale areal er 231.870 m2.

Haveforeningens jord ejes på et fælles skøde, hvorpå der kun kan optages kollektive lån, der er vedtaget på generalforsamlingen.

Da haveforeningen således er den ” juridiske person”, der ejer kolonihaveområdet og da alle medlemmer hæfter solidarisk, jf. vedtægterne, kan intet medlem optage lån i pengeinstitutter, gennem finansieringsselskaber o.l. med garanti i haveloddet, endsige få dette tinglyst på foreningens skøde.

Hvis du påtænker at optage et lån i et af de ovenfornævnte pengeinstitutter, finansieringsselskaber o.l. kan dette kun foretages med garanti i din(e) bygning(er)på eget havelod.

Købmand

Haveforeningen har lejet sin bygning ud til en købmand, der forhandler dagligvarer.

Købmanden har lukket på hverdage i vinterhalvåret.