21. maj 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. maj 2019. Klik her

 

18. maj 2019

Som nogen måske har lagt mærke til, så er der ikke blevet afhentet plast og metal i går. Det gør, at containere er overfyldte og der kan IKKE være mere i. Om det skyldes strejke og blokering af Vestforbrændingen, ved vi ikke. Så venligst undlad at aflevere plast, indtil der bliver tømt, så det ikke flyver rundt i vores haver.

 

HUSK datoer til kalenderen:

Loppemarked i Carl Nielsens Minde i 2019 afholdes søndag d. 16. juni kl. 10-15. Stadepladser bestilles hos haveejer Anny på tlf.: 21 20 70 32.

Ekstraordinær generalforsamling (2. behandling af to forslag til vedtægtsændringer fra ordinær generalforsamling) søndag d. 23. juni om eftermiddagen. 

Sankt Hans Bål: søndag d. 23. juni

Sommerfest for børn og voksne: lørdag d. 3. august

Miljødag for børn og voksne lørdag d. 14. september

 

7. maj 2019

Opdateret Reglement pr. 19.3.2019 (efter ordinær generalforsamling 2019). Klik her

 

30. april 2019

Opdateret oversigt over fællesarbejde pr. 29.4.19. Klik her.

 

Indbrud i kassevogn - til info

Der har natten til mandag været indbrud i en kassevogn ved vaskehuset. Der er blevet anvendt et bor, der har boret gennem en brintplade, der styrer bilens låsemekanisme, og herefter er der blevet fjernet diverse el-værktøj. Vedkommende, der har kassevognen, har gennem nogen tid bemærket farvede strips på håndtaget til bagsmækken, som han selv har klippet over. Hvorefter de er blevet sat på igen. Så det er vel nogen, der mærker de biler, der skal laves indbrud i, og så kommer der nogen proffer og udfører opgaven i et givent område.

29. april 2019

Trailere på vores fælles parkeringspladser.

Vi beder venligst om, at alle trailere på vores fælles p-pladser fjernes - jvf. vores reglement afsnit 10.

 

26. april 2019

”Tro og love-erklæring”

For de havelodder, hvor en af haveejerne i 2019 har folkeregisteradresse i Gladsaxe Kommune, er der mulighed for at søge refusion for betaling af dobbelt renovationsafgift. Det sker via vedlagte formular, som skal afleveres i underskrevet tilstand til bestyrelsen – via mail eller i postkassen - senest den 15. september, så vi kan videreformidle dem til kommunen inden den 1. oktober.

Når kommunen har kontrolleret Tro og love erklæringerne, sker der en reduktion via det følgende års ejendomsskattebillet til haveforeningen, og derefter refunderes beløbet fra haveforeningen til den enkelte haveejer i 3. kvartal 2020.  Tro og love erklæringen er der link til her.

 

Refusion af beløbet (som sidste år var 930,93 kr.) ifm. betaling af dobbelt renovationsafgift i Gladsaxe Kommune i 2018 sker primo juli 2019 ifm. opkrævning for 3. kvartal.

 

Referat fra generalforsamlingen 19.3.2019. Klik her.

Udleveret bilag på generalforsamlingen om advokatforløb ifm kloaksag. Klik her.

 

25. april 2019

Info-opslag fra bestyrelsesmedlem Erik, ansvarlig for renovation i CNM:

1. Øl/vand emballage, skal skilles ad, så pap og plast kommer i hver sin container.🙂
2. Der sidder nu 2 stk batterikasser til aflevering af batterier ved servicehus og ved købmand. De bliver tømt løbende over sommeren. Konstateres der andet end batterier i disse boxe, bliver de fjernet igen.
3. Kære hundelufter: Smid dit affald fra din hund i container og ikke i stort askebæger ved servicehus....
Forsat god sommer alle sammen

 

Nyt fra udvalg om Miljø og bæredygtighed i CNM. Klik her.

 

20. april 2019

Ny havepræmieordning i Carl Nielsens Minde.

Bestyrelsen har besluttet, at CNM ikke deltager i Kolonihaveforbundets havepræmieordning. Det er derimod besluttet at oprette en intern havepræmieordning.

Man kan deltage i 3 forskellige kategorier i år. Kategorierne er følgende: Største solsikke - Flotteste have - Mest varierede køkkenhave

Vinderen i hver kategori får et gavekort til Aldershvile Planteskole på 500 kr og er desuden inviteret til at deltage i næste års dommerpanel.

Hilsen Havepræmieudvalget, Linda (have 282) og Bonnie (have 181) Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Læs mere og klik her.

Indtil og med 2016 blev vinderne, udover modtagelse af Diplom og et par glasgenstande, inviteret på Herløv Kro med ledsager, hvor også CNMs bestyrelsesmedlemmer med ægtefælle deltog. Hertil blev der de seneste år afsat 50.000 kr i Carl Nielsens Mindes budget. 

I 2017 var det svært at formå det tidl. års vindere til at indgå i Kolonihaveforbundets faste koncept, hvor de skal finde og indstille det kommende års vindere. I 2018 var området på pause.

Nu glæder vi os til at afprøve vores egen enkle og billigere model, hvor alle kan melde sig til, og to tidligere vindere indgår i dommerpanelet i år.  

 

18. april 2019

Der har i dag været brand i en have midt på Irisvej, forårsaget af uforsigtig brug af ukrudtsbrænder op mod et skur. Brandvæsnet kom efter 9 minutter. Kun skuret midt på grunden ud mod vej nedbrændte helt. Bestyrelsen opfordrer til at undlade brug af åben ild og ukrudtsbrænder ind til videre, da omgivelserne p.t. er lige så tørre som normalt midt i juni. Desuden skal vi indtrængende minde om, at færdselsloven skal holdes, og at parkering uden for de markerede områder er ulovlig og til stor gene for udrykningskøretøjer.

 

17. april 2019

Hej alle haveejere.  
Sæsonen er startet, og containerne bliver tømt igen. I går modtog vi et pænt billede fra vognmanden af, hvad der lå i pap-containeren: der var både flamingostykker, som rigtigt skal lægges i dagrenovationcontainer, og en asfalt skæreklinge, som skal i metalcontainer.

Der er nu sat klistermærker op på alle containere i haven. Så håber vi, alle vil være med til at tænke over, hvor man afleverer sit affald, så vi får affald i de rigtige containere.
Rigtig god påske. Hilsen Erik, bestyrelsen.

 

1. april 2019

Vedr. vandregnskab for 2018: Hvis du er i tvivl om, hvad der blev betalt a conto for det fælles vand, og hvad der blev refunderet hvornår ifm vand 2018, så vælg fanebladet Ydelser øverst til højre på hjemmesiden - se Ydelser 2018, og læs om beløb og tidspunkter for opkrævning og refusion der. 

 

30. marts 2019

Så er vi så klar til sommersæsonen.  

På forpladsen, på p-pladsen ved motorvejen og på Lupinvej har Erik fra bestyrelsen og vicevært Poul knoklet med at få sat diverse containere på plads:

metalcontainere til køkkenaffald, til haveaffald og til pap samt plastcontainere til metal og plast.

Der er samtidig blevet åbnet for servicehuset med vaskeri, toiletter og bad på Lupinvej samt toiletbygningen ved søen. 

Storskrald kan man komme af med i haveforeningen lørdag d. 11. maj kl. 10-12 og søndag d. 12. maj kl. 10-12. Mere info senere.

 

Vaskebrik til vaskeriet, knyttet til den enkelte have, kan hentes på kontoret. OBS! Skal man bruge badet, skal man fortsat bruge det gamle hvide vaskekort.

Hvis man afleverer sit gamle vaskekort, får man sit depositum på 200 kr. refunderet, og selvfølgelig også saldoen på kortet, som aflæses på en maskine på kontoret. Da vi er et kontantløst kontor, skriver vi havenr. og navn ned og sender info til WA om, at haveejeren skal have det samlede beløb refunderet, ifm. kommende kvartalsopkrævning. 

 

26. marts 2019

Under fanebladet Ydelser er nu en oversigt over faste ydelser 2019 - samt en oversigt om hvad der indgår i årets første to kvartalsopkrævninger.

 

22. marts 2019

Et opslag fra haveejer Eva i Carl Nielsens Minde:

"Meget afkræftet ræv, med ræveskab, set i haven d. 20.3.19. Jeg har kontaktet Dyrenes Beskyttelse og Gladsaxe Kommune, og der er ingen myndighedsansvar iht. syge vilde dyr. Samme dag kontaktede jeg vores bestyrelse, der omgående kontaktede deres bagland for gode råd (Tak :-))

Vi skal IKKE foretage os yderligere, og ikke begynde at fodre ræven, hverken direkte eller via henslængt affald - det forlænger blot dens lidelse. Derimod skal hundeejere være opmærksom på, om deres hunde begynder at klø sig voldsomt. Så er det til dyrlægen og få behandling. Det er IKKE farligt for hunden, når blot den behandles, og det smitter IKKE hverken mennesker eller andre dyr.

Se iøvrigt på Naturstyrelsens hjemmeside - link her. God dag til alle i foreningen. Nu venter en dejlig sæson :-)"

 

Opdateret (uddybet) 6. december 2018

Info fra Kolonihaveforbundet om kontingentstigning. Udsendt info fra KHF her

Pris pr. medlem i 2016: 213 kr. - i 2017: 214 kr. - i 2018: 1. halvår 132 kr. og 2. halvår 138,25 kr. ("ekstraordinær engangsstigning i forbindelse med ekstra forsendelsesomkostninger til Havebladet"), dvs. samlet i 2018: 270,25 kr. Og i 2019: 317 kr. Dvs. pris for hele vores haveforening med 522 medlemmer i 2019: 165.474 kr.

Hertil kommer kontingent til Kredsen (som selv beslutter størrelsen på deres kontingent), som er 50 kr. pr. medlem i 2018 og næste år. Dvs. pris for 522 medlemmer: 26.100 kr.

Samlet kontingent for medlemsskab af kolonihaveforbundet i 2019: 191.574 kr.    

 

22. august 2018

Drikkeri på forpladsen. Info til haveejere. Klik her.

 

Vedr. rottebekæmpelse

Haveforeningen har et fast abonnement hos Skadedyrsfirmaet Kiltin. Det indebærer opsætning af 60 rottefælder opsat rundt omkring i haveforeningen, 4 faste årlige besøg samt løbende tilkaldelse ifm. observation af rotter. Alle haveejere i CNM kan ringe direkte til tlf.nr. 47 10 72 00, eller maile til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og give info om, hvor der er observeret hvad, hvorefter der vil komme besøg af en rottefænger.     

IMG 0470                 IMG 0471  

Sankt Hans aften 2018. Ca. 75 voksne og børn synger Midsommervisen i to versioner. Tak til Dorte og Poul for forberedelserne.