20. sept. 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 12. september 2018. Klik her 

 

16. sept. 2018

Vandaflæsningsbrev 2018.

Dette brev er på vej ud direkte til alle haveejere pr. mail eller post - jvf. vedtægternes paragraf 17. Klik her.

Bemærk aflæsningsdato: ultimo oktober (eller før, hvis man forlader haven tidligere ift. vintersæsonen). Og frist for aflevering: 5. november 2018.

 

9. september 2018

Så er alle pumpebrønde renset for fedt, plastic og sten / grus. Og kloakpumpen på første del af Irisvej er udskiftet med en ny.

 

Til almen stilfærdig info: Fra Kolonihaveforbundets kreds 4, som vi hører til, er vi blevet informeret om følgende:

"Kredsen har fra 3 foreninger på Klausdalsbrovej, nemlig: Klausdalsbro, Nyvang og Smørmosen fået oplyst, at der i den sidste tid har været lavet:

Indbrud, Hærværk, Tyveri i haver, Tyveri/indbrud i Biler i de ovennævnte foreninger."

 

27. august 2018

Opdateret liste over Fællesarbejde pr. 27.8.18 er lagt op under fanebladet Fællesarbejde. Klik her.

 

23. august 2018

Husk frist den 15. september:

”Tro og love-erklæring”

For de havelodder, hvor den primære ejer har folkeregisteradresse i Gladsaxe Kommune, er der mulighed for at søge refusion for betaling af dobbelt renovationsafgift. Det sker via vedlagte formular, som skal afleveres i underskrevet tilstand til bestyrelsen – via mail eller i postkassen - senest den 15. september, så vi kan videreformidle dem til kommunen inden den 1. oktober.

Når kommunen har kontrolleret Tro og love erklæringerne, sker der en reduktion via det følgende års ejendomsskattebillet til haveforeningen, og derefter refunderes beløbet fra haveforeningen til den enkelte haveejer. Tro og love erklæringen er der link til her.

 

Opdaterede vedtægter for HF Carl Nielsens Minde pr. 23.8.2018. Klik her.

Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer: Johannes Aaberg, Dan Pilegaard og Peter Graff og den nye bestyrelsessuppleant: Ann Enevoldsen. Vi ser frem til samarbejdet.

 

22. august 2018

Drikkeri på forpladsen. Info til haveejere. Klik her.

 

21. august 2018

Som hjælp til at håndtere spørgsmål om vand, vandmålere og generelle vandproblematiker kan man fremadrettet skrive direkte til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

12. august 2018

I 2019 vil der være indsamling af storskrald på et tidspunkt ikke så længe efter sæsonstart. 

Erfaringen viser, at det især er i forbindelse med sæsonstart, der ryddes op. Hvorimod det er meget lidt, der indsamles ifm. sæsonafslutning.

Fremover vil der derfor være mulighed for at aflevere storskrald én gang i sæsonen.  

 

3. august 2018

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 22. august 2018 kl. 18 på Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj. Klik her.

 

Vedr. rottebekæmpelse

Haveforeningen har et fast abonnement hos Skadedyrsfirmaet Kiltin. Det indebærer opsætning af 60 rottefælder opsat rundt omkring i haveforeningen, 4 faste årlige besøg samt løbende tilkaldelse ifm. observation af rotter. Alle haveejere i CNM kan ringe direkte til tlf.nr. 47 10 72 00, eller maile til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og give info om, hvor der er observeret hvad, hvorefter der vil komme besøg af en rottefænger.    

 

27. juli 2018

Se opdateret plan for jubilæumsfesten her  

75 års jubilæumsfest i Carl Nielsens Minde lørdag d. 4. august 2018 

Kom og deltag i et eller flere af dagens arrangementer:

Fælles morgenmad kl. 9.30 - Børnefest fra kl. 13 - Kagekonkurrence fra kl. 15.30 - Middag kl. 19 - Musik og dans og bar kl. 21  

Hent og se hele programmet her

 

10. juli 2018

Til uddybende info vedr. betaling af a conto bidrag til vand i 2018:

Som det fremgår under fanebladet Ydelser: "Aconto bidrag til haveforeningens fælles vandforbrug i 2018: 85 kr. pr. kvartal." 

Der opkræves p.t. således ikke a contobeløb for det individuelle vandforbrug i den enkelte have i 2018. Det individuelle vandforbrug spænder fra 0 - nul - kroner til flere tusinde kroner for nogle enkelte haver. Det kan af mange grunde skifte fra år til år på samme havelod. Der sker også salg undervejs. Så indtil videre opkræves der ikke på forhånd 522 forskellige a conto beløb for det individuelle forbrug, baseret på det allerførste år 2017, hvor vandforbruget blev opgjort havevis. Læs evt. mere under Ydelser.

 

26. juni 2018

Til orientering: Opgørelse fra Deas pr. 3. kvartal omfatter en række forskellige størrelser, som alt sammen skulle være rigtige – lige bortset fra, at der også burde være sket refusion af for meget opkrævet i 1. og 2. kvartal for hhv. haveleje: 200 kr. og vand a conto: 430 kr. Dvs. sammenlagt 630 kr. som i stedet refunderes pr. 1.8. til samtlige haveejere.

For de haveejere, der betaler a conto beløb ifm. kloaklån, skal der samtidig yderligere refunderes hhv. 156 kr. for det store kloaklån og 144 kr. for det lille kloaklån.

Rent praktisk sker refusionen pr. 1.8. ved indsættelse af beløbet direkte på ens konto for de haveejere, der bruger betalingsservice. For de haveejere, der betaler med girokort, vil man modtage et girokort med tilgodebeløbet påskrevet, og man skal derefter kontakte Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ringe til Deas på 39 46 60 84 og oplyse om ens kontonummer, hvor pengene så kan overføres.

Bemærk i øvrigt, at der er oprettet et faneblad Ydelser, hvor der er en samlet oversigt over ydelser som haveejer i CNM. Link her.

 

IMG 0470                 IMG 0471  

Sankt Hans aften 2018. Ca. 75 voksne og børn synger Midsommervisen i to versioner. Tak til Dorte og Poul for forberedelserne.

 

15. juni 2018

Et nyt faneblad Renovation er oprettet. Klik her. Her finder man bl.a. en oversigt over, hvilke faste dage hvilke containere tømmes. Klik her

  

30. maj 2018 

Refusion af 930,93 kr. til 65 haveejere ifm. betaling af dobbelt renovationsafgift i Gladsaxe Kommune 2017 sker primo juli ifm. opkrævning for 3. kvartal.

Haveejere fra ialt 6 haver er kommet til at aflevere 2 Tro og love erklæringer for samme havelod, har kommunen registreret. Det behøver man ikke gøre fremadrettet, idet intet havelod kan få to gange refusion.

 

10. maj 2018

Et nyt faneblad: Ydelser er oprettet. Klik her. Formålet er at give et overblik over de aktuelle faste ydelser, vi betaler som haveejere i haveforeningen. Også sammenlignet med det foregående år. Hvis der er opklarende spørgsmål, så spørg, spørg spørg bestyrelsen. Vi hjælper gerne.

 

7. maj 2018

Vi kan nu i kontortiden modtage de gamle hvide vaskekort fra haveejere, der gerne vil aflevere dem. Hvis man afleverer sit gamle vaskekort, får man sit depositum på 200 kr. refunderet, og selvfølgelig også saldoen på kortet, som aflæses på en maskine på kontoret. Da vi er et kontantløst kontor, skriver vi havenr. og navn ned og sender info til Deas om, at havenr. skal have reduktion i næste haveleje, svarende til samme beløb.

Man skal ENDNU bruge det gamle vaskekort, hvis man vil i bad i fælleshusene.

  

27.april 2018 

Nye vaskebrikker til vaskeriet

Foreningen har nu modtaget nye vaskebrikker til det nye vaskeri, til alle haveejere. Ny vaskebrik kan hentes i den faste kontortid hver mandag kl. 18.30-20 i sommersæsonen. Den nye vaskebrik koster i udgangspunktet ikke noget gebyr at få udleveret. Men hvis foreningen mister (tabt, stjålet, osv) et stort antal vaskebrikker, kan der indføres et gebyr.

OBS! Skal du bruge badet, skal du fortsat bruge det gamle vaskekort. De nye vaskebrikker er endnu ikke klargjort til badene.

 

8. april 2018

Havebladet nr. 1 (ud af fire i 2018) fra Kolonihaveforbundet er udkommet. Hvis man ikke modtager det på sin folkeregisteradresse, kan man ringe og høre nærmere på 66805611. Bemærk, at ens personlige medlemsnummer i forbundet står på bagsiden af Havebladet. Det skal bruges, sammen med postnummeret på ens folkeregisteradresse, hvis man som medlem logger på forbundets Dialognet (se i bladet side 6-7), hvor forbundet har samlet en række info og artikler.   

 

21. marts 2018

Velkommen til en ny havesæson 2018 med start samtidig med overgang til sommertid: søndag d. 25. marts 2018. Lige som sæsonen slutter med overgang til vintertid søndag d. 28. oktober 2018.