17. april 2018

Husk loppemarked i Carl Nielsens Minde søndag d. 3. juni 2018 kl. 10-15. Stadepladser bestilles hos haveejer Anny på tlf.: 21 20 70 32. Klik her.

 

Velkommen til de nyvalgte i bestyrelsen: Kirsten Bekner og Erik Rasmussen. Vi glæder os til samarbejdet med jer :-)

 

12. april 2018

Kære haveejere. Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser fra haveejere, der er uforstående overfor årets høje udgift til fælles vand. Det kan vi godt forstå.

Udgiften til fælles vand er fremkommet ved at tage haveforeningens samlede vandforbrug (cirka 14.000 m3) minus summen af de individuelle vandforbrug i de enkelte haver (ca. 8.000 m3). De resterende cirka 6.000 m3. er den mængde vand, som ikke kan tilskrives den enkelte haveejer.

Dette skyldes flere ting. Som vi tidligere har skrevet, så har der været et større læk i jorden i en have på Syrenvej og et mindre læk i en have i Ringen. Den store læk på Syrenvej er antageligt sket før den nuværende bestyrelse tiltrådte. Vi blev dog først sent gjort opmærksomme på dette.

Foreningens fællesvandhaner, fx. den ved købmanden skal også dækkes i forening.

Herudover er der forholdsvis mange haver, som har - eller formodes at have - en delfekt vandmåler. De nuværende vandmålere er ikke beregnet til udendørs brug - og slet ikke udendørs og under vand. Vandmålere, der har vist et nul-forbrug i 2017 eller et negativt forbrug formodes at være eller muligvis være defekte. Haver med et nul-forbrug eller negativt forbrug kan ikke opkræves for et eventuelt forbrug af vand, da der ikke er hjemmel hertil i vedtægterne. Et eventuelt forbrug af vand i disse haver vil således også indgå i den fælles pulje. Der er således flere årsager til, at udgiften til fælles vand er meget høj for 2017.

 

8. april 2018

Nye vaskebrikker til vaskeriet

Foreningen har modtaget foreløbigt 50 stk. nye vaskebrikker, som kan bruges i det nye vaskeri. Der vil derfor være mulighed for at hente en ny vaskebrik i  kontortiden kl. 18.30-20 fra på mandag 9. april. Bestyrelsen opfordrer til, at det kun er de haveejere, som står og skal bruge vaskeriet, der afhenter en ny brik, af hensyn til der indtil videre kun er 50 brikker. Flere forventes modtaget i løbet af den kommende uge.

Den nye vaskebrik koster i udgangspunktet ikke noget gebyr at få udleveret. Men hvis foreningen mister (tabt, stjålet, osv) et stort antal vaskebrikker, kan der indføres et gebyr.

OBS! Skal du bruge badet, skal du fortsat bruge det gamle vaskekort. De nye vaskebrikker er også ved at blive klargjort til badene, men der går et par uger endnu, før det er klart.

 

Havebladet nr. 1 (ud af fire i 2018) fra Kolonihaveforbundet er udkommet. Hvis man ikke modtager det på sin folkeregisteradresse, kan man ringe og høre nærmere på 66805611. Bemærk, at ens personlige medlemsnummer i forbundet står på bagsiden af Havebladet. Det skal bruges, sammen med postnummeret på ens folkeregisteradresse, hvis man som medlem logger på forbundets Dialognet (se i bladet side 6-7), hvor forbundet har samlet en række info og artikler.   

 

28. marts 2018

Opkrævning for 2. kvartal er forsinket fra Deas. 

De haveejere, som er tilmeldt betalingsservice, vil få en advisering i slutningen af april måned om, at opkrævningen vil ske 1. maj.

De haveejere, som ikke er tilmeldt betalingsservice, får kort efter påske et girokort, som sendes ud med post.

 

Arbejdsgruppen bag fællesarbejde har opdateret info om muligheder for at bytte fællesarbejdsdato m.v. Læs mere her.

 

21. marts 2018

Velkommen til en ny havesæson 2018 med start samtidig med overgang til sommertid: søndag d. 25. marts 2018. Lige som sæsonen slutter med overgang til vintertid søndag d. 28. oktober 2018.

  

Fællesarbejde

Listen over fællesarbejde, som starter d. 7. april er nu lagt op under fanebladet Fællesarbejde – og kan også ses ved at klikke her. Bemærk de praktiske oplysninger til sidst, om sted, betaling ifm. fritagelse med tydelig angivelse af havenummer samt kontakt via telefon og mail. Vi har i år efter ønske fra flere organiseret det vejvis, således at man i højere grad har mulighed for at lære flere af sine nærmeste havenaboer at kende via fælles arbejde.

 

”Tro og love-erklæring”

For de havelodder, hvor den primære ejer har folkeregisteradresse i Gladsaxe Kommune, er der mulighed for at søge refusion for betaling af dobbelt renovationsafgift. Det sker via vedlagte formular, som skal afleveres i underskrevet tilstand til bestyrelsen – via mail eller i postkassen - senest den 15. september, så vi kan videreformidle dem til kommunen inden den 1. oktober.

Når kommunen har kontrolleret Tro og love erklæringerne, sker der en reduktion via det følgende års ejendomsskattebillet til haveforeningen, og derefter refunderes beløbet fra haveforeningen til den enkelte haveejer. Tro og love erklæringen er der link til her.

 

Breve om vandafregning

Opgørelser over hver enkelt haves vandforbrug og samlet betaling for 2017 er på vej ud til samtlige haver med brev og lander formentlig i postkassen lige før eller efter påske. Det har været et puslespil af få de allersidste rigtige opgørelser og betalinger for vand på plads for de ialt 25 haver, der er blevet købt / solgt sidste år. Selve opkrævningen eller refusion af beløb sker i 3. kvartal sammen med øvrig opkrævning af administrationsafgift / haveleje og evt. a conto betaling ifm lån.   

3. marts 2018

Faste acontobeløb fremover ifm. hhv. det store og det lille kloaklån.

Det 1. kvartal 2018: De sidst i januar 2018 udmeldte og pr. d. 28. februar opkrævede acontobeløb for 1. kvartal var 768 kr. for det store kloaklån og 441 kr. for det lille kloaklån – dvs. 1209 kr. for 1. kvartal. Den samlede opkrævning for begge lån var efter låneomlægningen således mindre, end opkrævningen på 1440 kr. for det oprindelige lån alene.

Det 2. kvartal og fremover: Opkrævning på de nye faste afdrag for hhv. det store og det lille kloaklån udsendes ultimo marts 2018, og til betaling i april.

Acontobeløb for hhv. det store og det lille kloaklån bliver fremover - indtil andet beregnes ifm. lånene (f.eks. ekstraordinært mange haveejere, der indfrier de fulde lånebeløb) - hhv. 230 kr. og 123 kr. pr. måned, dvs. i alt 353 kr. pr. måned eller 1059 kr. pr. kvartal for begge lån, dvs. hvis ingen af lånene er indfriet med det fulde beløb.

På generalforsamlingen i oktober 2017 med beslutning om låneoplægning ifm. nødvendigheden af at optage ”det lille kloaklån” var det anslåede beløb pr. måned hhv. 256 kr. og 137 kr. pr. måned – dvs. det samlede acontobeløb på årsplan for de to lån er blevet 480 kr. lavere end anslået i oktober.  

Udover gode renteforhold ifm. låneomlægningen ved årsskiftet skyldes de lavere aconto betalinger især omlægningen fra 20-årige lån til 30-årige, dvs. der betales af over en længere årrække.

 

21. februar 2018

Nyhedsbrev om vandregnskab for 2017 - og vandmålere.  Klik her

 

27. januar 2018

Kvartalsopgørelse ifm. kloakbidrag for det samlede kloakeringsprojekt er som varslet i nytårs nyhedsbrev d. 22. dec. 2017 (se her nedenfor) på vej ud til alle haveejere.

A contobeløbet for tillægslånet er tæt på det, som blev fremlagt på den ekstraordinære generalforsamling d. 5. okt. 2017 (se referat side 9), nemlig 147 kr. pr. md - svarende til det udsendte kvartalsbeløb 441 kr.

Hvis man i stedet ønsker at indbetale det samlede beløb for tillægslånet: 38.000 kr., kan det som beskrevet nedenfor indbetales til kloakeringskontoen: Reg.nr. 5361 og kontonr. 0260447. Husk tydelig angivelse af havenummer og navn.

  

5. januar 2018

Update ift. årets første kvartalsopkrævning

Grundet en fejl i it-afdelingen hos Deas umiddelbart før jul modtager 276 haveejere først opkrævning for første kvartal omkring næste weekend d. 13.-14. januar, og derfor også med en forskudt indbetalingsfrist. Beløb er som udmeldt i nytårs nyhedsbrev her nedenfor.

 

25. dec. 2017

P.S. Og en varm tak til vores dygtige og hjælpsomme vicevært og medhjælper, selvfølgelig :-)

 

22. dec. 2017

Nytårs nyhedsbrev

Aktuel info om kommende kvartalsopkrævning m.v.

Den første kvartalsregning for 2018 er på vej til alle haveejere og omfatter følgende:

Haveadministration: 1900 kr.

Det nye administrationsbeløb for 2018 vedtages på ordinær generalforsamling i marts 2018, hvorefter der sker en regulering, så det kommer til at stemme for hele året.

A conto vandgebyr ifm. det fælles vandforbrug for 2017: 300 kr.

Netop nu aflæses målerne for fælles vandforbrug i haven i 2017. Der sker efterfølgende en regulering, lige som der ud fra disse aflæsninger besluttes et nyt a conto-beløb for det fælles vandforbrug i 2018.

Gebyr for udeblivelse til pligtarbejde 2017: 1500 kr. til et begrænset antal haveejere: Jf. følgeskrivelse - Klik her

 

Da det nye kontonummer først blev sent afklaret, ser det p.t. ud, som om vi som haveejere kommer til at genoprette evt. faste betalingsaftaler.

 

Senere i januar kommer en særskilt regning ifm. kloakeringsprojekt, der omfatter både det oprindelige beløb og det seneste beløb.

Her kan man som tidligere vælge at betale det fulde beløb eller et løbende a conto-beløb pr. kvartal. I overensstemmelse med sidste ekstraordinære generalforsamling d. 5. oktober 2017 er det nødvendige tillægslån nu optaget, og det endelige beløb på hhv. det fulde beløb og et kvartalsmæssigt beløb ifm. dette vil kunne fastlægges umiddelbart efter nytår. Med alle forbehold: det forventes at ligge tæt op ad de på generalforsamlingen nævnte beløb ifm tillægslån: hhv. ca. 38.000 kr. og 137 kr. pr. måned. Jf. referat side 9.

Et mindre antal haveejere har spurgt om mulighed for at betale det fulde a conto-beløb ifm tillægslånet inden udgangen af dette kalenderår. Det er der nu åbnet mulighed for. De 38.000 kr. (det forventede fulde a-contobeløb) kan i givet fald indbetales til kloakeringskontoen: Reg.nr. 5361 og kontonr. 0260447. Husk tydelig angivelse af havenummer og navn.

 

Opgørelse af individuelt vandforbrug i de enkelte haver for 2017 sendes ud i februar måned og opkræves sammen med opkrævning for administration (haveleje) og kloakbidrag i april måned. Som tidligere nævnt: Hvis man har brug for at dele sin regning for vandforbrug op i flere rater, kan dette efterfølgende ske ved henvendelse til Jesper Rebel i DEAS på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 39466084.

 

Dato for ordinær generalforsamling i marts forventes udmeldt i god tid, i januar måned.

Sommersæsonen begynder den 25. marts – samtidig med skift til sommertid.

Årets loppemarked finder sted søndag den 3. juni 2018. Anny fra have 44 er som vanligt tovholder. Mere om dagen senere.

Tak til de mange haveejere, der i sæsonens forløb har givet en ekstra frivillig hånd ifm fællesarbejde, fester og arrangementer m.v. Det er til stor hjælp og styrker fællesskabet og hjælpsomheden i foreningen.

Tak også for de mange positive tilkendegivelser, vi modtager som ny bestyrelse. Det luner altid.

Bestyrelsen ønsker alle haveejere en rigtig god jul og et godt nytår  😊

 

1. december 2017

Opgørelse af vandforbrug for 2017 sendes ud i februar måned og opkræves sammen med opkrævning for haveleje og kloakbidrag i april måned. Hvis man har brug for at dele sin regning for vandforbrug op i flere rater, kan dette ske ved henvendelse til Jesper Rebel i DEAS på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 39466084.

 

I april 2017 har foreningen fået helt ny bestyrelse som følge af ekstraordinære høje udgifter i forbindelse med kloak projektet. Den nye bestyrelse har til hensigt at arbejde med gennemsigtighed og fornyelse - bestyrelsens fremlagte plan kan ses ved at KLIKKE HER.

 

I juni 2017 udsendte den nye bestyrelse sit første nyhedsbrev med en opdatering på bestyrelsens arbejde - som kan ses ved at KLIKKE HER.