22. marts 2019

Bestyrelsesoversigten opdateret. Velkommen til Bibbi som bestyrelsesmedlem og til Bonnie og Vivi som suppleanter. Vi glæder os til samarbejdet :-)

 

Et opslag fra haveejer Eva i Carl Nielsens Minde:

"Meget afkræftet ræv, med ræveskab, set i haven d. 20.3.19. Jeg har kontaktet Dyrenes Beskyttelse og Gladsaxe Kommune, og der er ingen myndighedsansvar iht. syge vilde dyr. Samme dag kontaktede jeg vores bestyrelse, der omgående kontaktede deres bagland for gode råd (Tak :-))

Vi skal IKKE foretage os yderligere, og ikke begynde at fodre ræven, hverken direkte eller via henslængt affald - det forlænger blot dens lidelse. Derimod skal hundeejere være opmærksom på, om deres hunde begynder at klø sig voldsomt. Så er det til dyrlægen og få behandling. Det er IKKE farligt for hunden, når blot den behandles, og det smitter IKKE hverken mennesker eller andre dyr.

Se iøvrigt på Naturstyrelsens hjemmeside - link her. God dag til alle i foreningen. Nu venter en dejlig sæson :-)"

 

17. marts 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. marts 2019. Klik her

Link her til invitation fra Kolonihaveforbundet til 70 års fødselsdag.

 

16. marts 2019

HUSK HUSK HUSK: Ordinær generalforsamling tirsdag d. 19. marts kl. 18-22 på Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj.

Vi åbner for indskrivning allerede kl. 16.30, da det pga. fuldmagter måske kan tage lidt længere tid end ellers.

 

Vedr. valg til bestyrelsen:

Nuværende kasserer Kirsten L Ormstrup har tidligere meldt ud (i referat i januar), at hun blev nødt til at trække sig grundet helbredsproblemer, men har heldigvis fået det væsentlig bedre af forskellige årsager, og har derfor genovervejet sin bestyrelsespost. I stedet for at fortsætte som kasserer, vælger Kirsten dog at opstille til formandsposten, bl.a. ud fra sin mangeårige erfaring fra sin tidligere post som bestyrelsesformand på en skole.

Kirsten har den fulde opbakning fra den resterende bestyrelse.

Det betyder, at de tre bestyrelsesmedlemmer: Erik, Johannes og Dan, der ikke er på valg, fortsætter. At fire andre bestyrelsesmedlemmer: Simon, Marianne, Ann og Kirsten, genopstiller, heraf den ene til den ledige formandspost, og at der herudover skal vælges ny kasserer og et bestyrelsesmedlem – samt to suppleanter.

Som tidligere udmeldt ophører Morten og Daniel pga. arbejde i udlandet.

 

3. marts 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. og 20. februar 2019. Klik her

 

Næste kontortid er mandag d. 1. april 2019 kl. 18.30-20.00.

Kontortid i sommerhalvåret 2019 (sommertid: 31. marts - 27. oktober 2019): Mandage kl. 18:30 - 20:00 (dog undtaget 2. påskedag d. 22. april & 2. pinsedag d. 10. juni).

 

25. februar 2019

Indkaldelse med bilag til ordinær generalforsamling tirsdag d. 19. marts kl. 18-22 på Nørre Gymnasium sendes ud i dag pr. mail til alle haveejere. De 49 haveejere, der endnu ikke har opgivet mailadresse, får materialet sendt med post. Indkaldelsen og alle bilag kan også hentes her:

Indkaldelse med fuldmagt - Bestyrelsens beretning - Forslag til generalforsamlingen - Ingeniørrapport ifm. advokatsagen - Årsrapport (regnskab) 2018 incl. budget 2019 - Fællesarbejde oversigt pr. 19.2.2019 - Bestyrelsen 2018-19

I forbindelse med kontortid på lørdag d. 2. marts kl. 10.30-12.00 vil det være muligt at komme forbi og få en trykt udgave af indkaldelsen samt evt. nogle af de øvrige bilag. 

 

Sæt nyt kryds i 2019 kalenderen - datoen for loppemarked er blevet ændret:

Loppemarked i Carl Nielsens Minde i 2019 afholdes søndag d. 16. juni kl. 10-15. Stadepladser bestilles hos haveejer Anny på tlf.: 21 20 70 32.

 

Modtaget fra Kolonihaveforbundet:

"I uge 8 og frem til midten af marts gennemfører Kolonihaveforbundet en landsdækkende medlemsundersøgelse. De fleste medlemmer vil få undersøgelsen tilsendt via mail, men da ikke alle bruger mail, vil nogle blive ringet op i stedet. Fokus for undersøgelsen er medlemmernes kendskab til Kolonihaveforbundet, forbundets arbejde og holdninger til kolonihavelivet generelt". Link til: "Sådan kan du selv opdatere din mailadresse i forbundet."

 

10. februar 2019

Gratis kursusrække om økologisk havebrug i april måned i Gladsaxe Kommune. Anbefales på det varmeste. Klik her.

 

Til kalenderen: Grøn dag på Genbrugsstationen søndag d. 28. april kl. 9-14. Gratis kompostorme m.v. Klik her.

 

22. januar 2019

Da foreningens bankforretninger nu er samlet i Arbejdernes Landsbank, kan der fremover kun indbetales til vores driftskonto med

reg.nr. 5361 og kontonr. 259325.

 

Det er vigtigt at der sammen med alle manuelle indbetalinger oplyses navn, havenummer og formål. Skulle man evt. ligge inde med gamle girokort med forkerte FI-koder, bør disse kasseres, da de ikke længere må anvendes.

Skulle man alligevel komme til at indbetale til en gammel konto, der nu er lukket, vil pengene blive sendt retur til indbetaler, og vi vil ikke kunne se, at de er forsøgt tilsendt.

Kontrollér derfor venligst kontonummeret, i tilfælde af returnering, og genfremsend den til ovennævnte konto.

  

21. december 2018

Samtidig med januar måneds kvartalsregning er der med Post Nord udsendt rykkerskrivelse til en række haveejere, der har restancer af forskellig art. De fleste er små beløb - nogle enkelte er store.

På grund af Post Nords sene postgang kan kvartalsregningen (via betalingsservice) lande før rykkerskrivelsen, hvor der er en beskrivelse af, hvad der præcist skyldes for hvad. Når restancen har været varslet tidligere, uden efterfølgende betaling, er der desuden pålagt et rykkergebyr på 279 kr.

 

18. december 2018

Bestyrelsen ønsker alle haveejere en rigtig god jul og et godt nytår :-)

 

Til info: Den første kvartalsregning for 2019 omfatter følgende:

Administrationsafgift / haveleje: 1800 kr.

Den nye administrationsafgift for 2019 vedtages på ordinær generalforsamling i marts 2019, hvorefter der sker en regulering. 

A conto vandgebyr ifm. det fælles vandforbrug for 2018: 85 kr.

Ved årets afslutning aflæses det samlede vandforbrug i hele haven i 2018. Her ud fra fastsættes a conto-beløbet for det fælles vandforbrug i 2019.

Samtidig med opkrævning af dette fra 2. kvartal, vil der fremadrettet blive opkrævet differentieret a contobeløb for hver haves individuelle vandforbrug, baseret på aflæsning af det individuelle forbrug det foregående år, dvs. i 2018. Jvf. paragraf 17.11 i vedtægterne: "Foreningen opkræver løbende et a conto-beløb for årets forventede vandforbrug sammen med opkrævningen af administrationsbidraget."

Gebyr for udeblivelse til fællesarbejde 2018: 1500 kr. - til et begrænset antal haveejere.  

 

Opdateret (uddybet) 6. december 2018

Info fra Kolonihaveforbundet om kontingentstigning.  Udsendt info fra KHF her.

Pris pr. medlem i 2016: 213 kr. - i 2017: 214 kr. - i 2018: 1. halvår 132 kr. og 2. halvår 138,25 kr. ("ekstraordinær engangsstigning i forbindelse med ekstra forsendelsesomkostninger til Havebladet"), dvs. samlet i 2018: 270,25 kr. Og i 2019: 317 kr. Dvs. pris for hele vores haveforening med 522 medlemmer i 2019: 165.474 kr.

Hertil kommer kontingent til Kredsen (som selv beslutter størrelsen på deres kontingent), som er 50 kr. pr. medlem i 2018 og næste år. Dvs. pris for 522 medlemmer: 26.100 kr.

Samlet kontingent for medlemsskab af kolonihaveforbundet i 2019: 191.574 kr.

 

13. november 2018

I vintersæsonen vil der i lighed med sidste år blive gennemført både vurderingsbesøg og byggesagsbesøg. Der tages dog højde for højtider og vejrlig.

Vi har spurgt Kolonihaveforbundet om forståelse af et par vedtagelser om vurdering på den nyligt overståede kongres - og har fået følgende svar:

"Kongressens beslutning har desværre efterladt en del fortolkningsspørgsmål, som HB skal tage stilling til på deres møde d. 16. november. Herefter melder vi noget ud hurtigst muligt.".

 

9. november 2018

Til orientering: Grundet, at de plomberede papcontainere, (der ikke tømmes i vintersæsonen,) er blevet brudt op ved Lupinvej og på forpladsen og brugt til affald, har bestyrelsen nu været nødt til at sætte hængelåse på.

 

16. oktober 2018

Så er der snart overgang til vintersæson: mandag d. 29. oktober 2018 - lørdag d. 30. marts 2019:

Fællesarbejde slutter søndag d. 28.oktober, og i den forbindelse lukkes der for vaskeri og toiletter på Lupinvej og for toilethuset ved søen.

Renovation og afmelding af containere

  • Køkkenaffald tømmes sidste gang d. 29. eller 30. okt, hvorefter containere bliver fjernet fra Lupinvej og oppe ved motorvej. Der vil fortsat være en container til køkkenaffald i vinterperioden nede på forpladsen.
  • Haveaffald afhentes sidste gang tirsdag d. 30. oktober - derefter fjernes containere. 
  • Pap afhentes sidste gang d. 30. oktober - derefter fjernes containere. 
  • Metal og plast containere bliver tømt fredag d. 19. oktober og igen fredag d. 26. oktober. Derefter køres disse containere i vinterhi ifm. fællesarbejde søndag d. 28. oktober. 

Overdragelsesvejledning og skema ifm. salg.

Under fanebladet Salg af haver ligger nu et dokument med oversigt over procedure / vejledning ved salg af have. Desuden er der på siden en kort beskrivelse af, hvad prisen for en have grundlæggende består af.

 

26. september 2018 

Fra på mandag d. 1. oktober overgår vi fra Deas til Wind Administration, WA tager sig både af den almindelige administration OG salg. Vi har samme faste rådgiver på begge områder: Henriette Hammer Lyngby, som allerede i brev til samtlige haveejere tidligere på måneden har oplyst sine kontaktdata: direkte telefon: 32 64 46 08 og mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

En opdateret beskrivelse af processen ifm. salg, og forudgående byggesyn og vurdering er på vej.

Opkrævning af 4. kvartals administrationsafgift (haveleje) på 1800 kr., a conto bidrag til fælles vandforbrug 85 kr, samt evt. a conto bidrag til stort og lille kloaklån på hhv. 690 kr og 369 kr. er på vej ud til alle. Desuden er det i dette kvartal, der sker regulering i 2018 ift. havestørrelse.  

HUSK HUSK HUSK pga. overgang til ny administrator at tilmelde de kommende betalinger til automatisk betalingsservice, hvis det er det man ønsker. Den modtagne opkrævning for 4. kvartal skal betales direkte og senest d. 1. oktober 2018.

Tak til alle de haveejere, der i forlængelse af 1. brev fra WA har opdateret egne kontaktoplysninger. Mailadresse fra de sidste 76 er også velkommen :-) 

 

25. september 2018


Annybog   Anny Petersen, haveejer i CNM siden 1973, bestyrelsesmedlem i 37 år, arrangør af årligt loppemarked i 26 år,

   har skrevet bogen: Haveforeningen Carl Nielsens Minde.

 

   Den er lige på trapperne, koster ca. 145 kr. og kan bestilles via SMS eller opkald hos Anny på tlf. 21207032

 

Godt gået Anny - til lykke med den :-)

 

 

 

   

9. september 2018

Så er alle pumpebrønde renset for fedt, plastic og sten / grus. Og kloakpumpen på første del af Irisvej er udskiftet med en ny.

 

23. august 2018

Husk frist den 15. september:

”Tro og love-erklæring”

For de havelodder, hvor den primære ejer har folkeregisteradresse i Gladsaxe Kommune, er der mulighed for at søge refusion for betaling af dobbelt renovationsafgift. Det sker via vedlagte formular, som skal afleveres i underskrevet tilstand til bestyrelsen – via mail eller i postkassen - senest den 15. september, så vi kan videreformidle dem til kommunen inden den 1. oktober.

Når kommunen har kontrolleret Tro og love erklæringerne, sker der en reduktion via det følgende års ejendomsskattebillet til haveforeningen, og derefter refunderes beløbet fra haveforeningen til den enkelte haveejer. Tro og love erklæringen er der link til her.

 

22. august 2018

Drikkeri på forpladsen. Info til haveejere. Klik her.

 

12. august 2018

I 2019 vil der være indsamling af storskrald på et tidspunkt ikke så længe efter sæsonstart. 

Erfaringen viser, at det især er i forbindelse med sæsonstart, der ryddes op. Hvorimod det er meget lidt, der indsamles ifm. sæsonafslutning.

Fremover vil der derfor være mulighed for at aflevere storskrald én gang i sæsonen.  

 

Vedr. rottebekæmpelse

Haveforeningen har et fast abonnement hos Skadedyrsfirmaet Kiltin. Det indebærer opsætning af 60 rottefælder opsat rundt omkring i haveforeningen, 4 faste årlige besøg samt løbende tilkaldelse ifm. observation af rotter. Alle haveejere i CNM kan ringe direkte til tlf.nr. 47 10 72 00, eller maile til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og give info om, hvor der er observeret hvad, hvorefter der vil komme besøg af en rottefænger.    

 

27. juli 2018

Se opdateret plan for jubilæumsfesten her  

75 års jubilæumsfest i Carl Nielsens Minde lørdag d. 4. august 2018 

Kom og deltag i et eller flere af dagens arrangementer:

Fælles morgenmad kl. 9.30 - Børnefest fra kl. 13 - Kagekonkurrence fra kl. 15.30 - Middag kl. 19 - Musik og dans og bar kl. 21  

Hent og se hele programmet her

 

10. juli 2018

Til uddybende info vedr. betaling af a conto bidrag til vand i 2018:

Som det fremgår under fanebladet Ydelser: "Aconto bidrag til haveforeningens fælles vandforbrug i 2018: 85 kr. pr. kvartal." 

Der opkræves p.t. således ikke a contobeløb for det individuelle vandforbrug i den enkelte have i 2018. Det individuelle vandforbrug spænder fra 0 - nul - kroner til flere tusinde kroner for nogle enkelte haver. Det kan af mange grunde skifte fra år til år på samme havelod. Der sker også salg undervejs. Så indtil videre opkræves der ikke på forhånd 522 forskellige a conto beløb for det individuelle forbrug, baseret på det allerførste år 2017, hvor vandforbruget blev opgjort havevis. Læs evt. mere under Ydelser.

 

IMG 0470                 IMG 0471  

Sankt Hans aften 2018. Ca. 75 voksne og børn synger Midsommervisen i to versioner. Tak til Dorte og Poul for forberedelserne.

 

15. juni 2018

Et nyt faneblad Renovation er oprettet. Klik her. Her finder man bl.a. en oversigt over, hvilke faste dage hvilke containere tømmes. Klik her

  

30. maj 2018 

Refusion af 930,93 kr. til 65 haveejere ifm. betaling af dobbelt renovationsafgift i Gladsaxe Kommune 2017 sker primo juli ifm. opkrævning for 3. kvartal.

Haveejere fra ialt 6 haver er kommet til at aflevere 2 Tro og love erklæringer for samme havelod, har kommunen registreret. Det behøver man ikke gøre fremadrettet, idet intet havelod kan få to gange refusion.

 

10. maj 2018

Et nyt faneblad: Ydelser er oprettet. Klik her. Formålet er at give et overblik over de aktuelle faste ydelser, vi betaler som haveejere i haveforeningen. Også sammenlignet med det foregående år. Hvis der er opklarende spørgsmål, så spørg, spørg spørg bestyrelsen. Vi hjælper gerne.

 

7. maj 2018

Vi kan nu i kontortiden modtage de gamle hvide vaskekort fra haveejere, der gerne vil aflevere dem. Hvis man afleverer sit gamle vaskekort, får man sit depositum på 200 kr. refunderet, og selvfølgelig også saldoen på kortet, som aflæses på en maskine på kontoret. Da vi er et kontantløst kontor, skriver vi havenr. og navn ned og sender info til Deas om, at havenr. skal have reduktion i næste haveleje, svarende til samme beløb.

Man skal ENDNU bruge det gamle vaskekort, hvis man vil i bad i fælleshusene.

  

27.april 2018 

Nye vaskebrikker til vaskeriet

Foreningen har nu modtaget nye vaskebrikker til det nye vaskeri, til alle haveejere. Ny vaskebrik kan hentes i den faste kontortid hver mandag kl. 18.30-20 i sommersæsonen. Den nye vaskebrik koster i udgangspunktet ikke noget gebyr at få udleveret. Men hvis foreningen mister (tabt, stjålet, osv) et stort antal vaskebrikker, kan der indføres et gebyr.

OBS! Skal du bruge badet, skal du fortsat bruge det gamle vaskekort. De nye vaskebrikker er endnu ikke klargjort til badene.