Storskralds week-end 2020 gennemføres 1 gang i forårssæsonen, lige som i 2019 (se nedenfor). Præcis dato følger senere. 

 

Vedr. rottebekæmpelse

Haveforeningen har et fast abonnement hos Skadedyrsfirmaet Kiltin. Det indebærer opsætning af 60 rottefælder opsat rundt omkring i haveforeningen, 4 faste årlige besøg samt løbende tilkaldelse ifm. observation af rotter. Alle haveejere i CNM kan ringe direkte til tlf.nr. 47 10 72 00, eller maile til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og give info om, hvor der er observeret hvad, hvorefter der vil komme besøg af en rottefænger.   

 

 

12. oktober 2019

Sæsonafslutning

Afhentning af diverse affald slutter, og containere bliver hentet hjem.

Sidste tømning af pap-containere er allerede på onsdag d. 16. okt. Derefter bliver de låst af, da disse ikke bliver hjemtaget, men bliver stående.

Sidste afhentning af haveaffald og dagrenovation er fredag den 25. okt. Når containerne på Lupinvej og oppe ved motorvejen er tømt (i løbet af formiddagen), vil de bliver afhentet. Container til haveaffald på forpladsen bliver også hjemtaget.

Dagrenovations container på forplads bliver stående, og den tømmes efterfølgende kun hver tirsdag i vinterhalvåret.

Samme dag, d. 25. okt., er også sidste tømning af de små grønne containere for plast og metal. Disse grønne containere skal derefter køres i vinterhi, som er i baggård ved købmanden. Det klares af vores gårdmænd Poul og Lars.

Lørdag d. 26. okt. bliver der lukket ned for resten af haven. Det vil sige at servicehus lukkes ned for vaskeri, bad og toilet, og der sættes skodder for døre og vinduer. Vandmålere i servicehus, toilet ved søren, festpladsen samt telefonhus, skal aflæses.

Toilet ved søen vil ligeledes lukke ned og låses af. 

Alle skraldestativer tømmes lørdag d. 26. okt., og skal/må ikke bruges i vinterhalvåret. Det eneste sted, man kan komme af med sit affald, er derefter i container på forplads. 

 

 

Oversigt over afhentning af renovation 2019 i Carl Nielsens Minde

 

29. april 2019

Renovation og afmelding af containere

Hver tirsdag og hver fredag hele kalenderåret indtil d 25. oktober (pap d. 15. oktober) afhentes der forskellige former for renovation i vores haveforening. Præcist hvilke containere, der tømmes hvornår, fremgår af vedlagte oversigt for 2019 Klik her.

  • Køkkenaffald tømmes sidste gang fredag d. 25. okt, hvorefter containere bliver fjernet fra Lupinvej og oppe ved motorvej. Der vil fortsat være en container til køkkenaffald i vinterperioden nede på forpladsen.
  • Haveaffald afhentes sidste gang fredag d. 25. oktober - derefter fjernes containere. 
  • Pap afhentes sidste gang tirsdag d. 15. oktober - derefter lukkes de af for sæsonen. 
  • Metal og plast containere bliver tømt fredag d. 25. okt. Derefter køres disse containere i vinterhi. 

Kontakt gerne den ansvarlige på området i bestyrelsen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  hvis der er spørgsmål eller kommentarer. 

 

”Tro og love-erklæring” ifm. betaling af dobbelt renovationsafgift

For de havelodder, hvor en af haveejerne i 2019 har folkeregisteradresse i Gladsaxe Kommune, er der mulighed for at søge refusion for betaling af dobbelt renovationsafgift. Det sker via vedlagte formular, som skal afleveres i underskrevet tilstand til bestyrelsen – via mail eller i postkassen - senest den 15. september, så vi kan videreformidle dem til kommunen inden den 1. oktober.

Når kommunen har kontrolleret Tro og love erklæringerne, sker der en reduktion via det følgende års ejendomsskattebillet til haveforeningen, og derefter refunderes beløbet fra haveforeningen til den enkelte haveejer i 3. kvartal 2020.  Tro og love erklæringen er der link til her.

 

Refusion af beløbet (som sidste år var 930,93 kr.) ifm. betaling af dobbelt renovationsafgift i Gladsaxe Kommune i 2018 sker primo juli 2019 ifm. opkrævning for 3. kvartal.

 

Storskrald

Storskralds week-end d. 11.-12. maj 2019

Weekenden d. 11-12 maj fra kl. 10 – 12, får du nu mulighed for at aflevere diverse til storskrald.

Der kan afleveres følgende til containere på forpladsen eller oppe ved motorvejs p-pladsen

Stort metal + ikke brændbart

Småt / stort brændbart (møbler). Ingen byggematerialer.

Hårde hvidevarer + elektronik

Farligt affald: Maling, kemikalier, lysstofrør og batterier - alle slags og størrelser (afleveres ved skur på Lupinvej)

Har du ikke mulighed for selv af transportere dit storskrald, kan du kontakte vicevært Poul på tlf. 25 36 58 98, om fredagen d. 10. maj, så vil Poul koordinere indsamlingen. Storskrald skal sættes ud ved havelåge/indkørsel

Lørdag og søndag skal du tage kontakt til de folk, som står på forpladsen eller ved motorvejs p-pladsen, så bliver man skrevet op.

Poul kører rundt i haven og har ikke altid mulighed for at høre sin tlf. J

Det er ikke muligt at aflevere byggematerialer, dette skal afleveres på nærmeste genbrugsplads. (Turbinevej 10, 2860 Søborg)

Info fra Gladsaxe kommune:

Forkerte materialer i forkerte containere, vil koste foreningen 5000,- pr. container.