18. november 2020

Vedr. skadedyrsbekæmpelse: Bemærk, at foreningen fra d. 1.12.2020 skifter fra firmaet Kiltin til Gladsaxe Kommune.

Fra d. 1.12.2020 skal man som haveejer ifm. evt. mistanke om eller observation af rotter kontakte Gladsaxe Kommune digitalt via hjemmesiden

https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/byg-og-bolig/uoenskede-dyr Klik her 

Hvis nogle af Kiltins rottefælder i metalkasser er vandret inden for i haverne, så flyt dem venligst ud foran hækken, så Kiltin kan hente dem primo december.

 

11. oktober 2020

Afslutning af sommersæsonen 2020

Servicehuset med bad og toiletter på Lupinvej, vaskeriet på Lupinvej og toilettet ved søen lukkes ned for vintersæsonen lørdag d. 24. oktober kl. 9 ifm. fællesarbejde  - og IKKE som tidl. udmeldt søndag d. 25. 

Sidste dag for afhentning af jern/metal og plast er fredag d. 16. oktober

Sidste dag for afhentning af pap er onsdag d. 21. oktober

Sidste dag for afhentning af haveaffald er fredag d. 23. oktober, hvorefter containere hjemtages af HCS

Sidste dag for afhentning af dagrenovation er fredag d. 23. oktober, hvorefter containere hjemtages fra Lupinvej og oppe ved Ringvejen

I vinterhalvåret er der en container til køkkenaffald på forpladsen, og den tømmes hver tirsdag. Hvis tirsdag er en helligdag, hentes det dagen før eller efter.

 

Renovation og afhentningsdage i 2020

Vi har fra Gladsaxe Kommune modtaget en afhentningskalender, hvor det fremgår hvilke ugedage der afhentes hvilke former for affald. Klik her. Læs mere om sidste afhentningsdage i 2020 samt om afhentning i vintersæson her. 

 

5. maj 2020

Storskralds week-end 2020 gennemføres 1 gang i forårssæsonen - i weekenden d. 16.-17. maj.

Lørdag d. 16, maj og søndag d. 17. maj, begge dage fra kl. 10–12, har du mulighed for at aflevere diverse til storskrald.

Der kan afleveres følgende til containere på forpladsen eller oppe ved motorvejs p-pladsen

Stort metal + ikke brændbart

Småt / stort brændbart (møbler). Ingen byggematerialer, såsom trykimprægneret træ m.v.

Hårde hvidevarer + elektronik

       Deponeringsmaterialer

Farligt affald: Maling, kemikalier, lysstofrør og batterier - alle slags og størrelser (afleveres ved skur på Lupinvej)

Har du ikke mulighed for selv af transportere dit storskrald, kan du kontakte vicevært Poul på tlf. 25 36 58 98, om fredagen d. 15. maj, så vil Poul koordinere indsamlingen. Storskrald skal sættes ud ved havelåge/indkørsel. Det hentes kun, hvis der er lavet aftale på forhånd.

Lørdag og søndag skal du vedr. afhentning tage kontakt til de folk, som står på forpladsen eller ved motorvejs p-pladsen, så bliver man skrevet op. Poul kører rundt i haven og har ikke altid mulighed for at høre sin tlf. J

Det er ikke muligt at aflevere byggematerialer. Dette kan afleveres på nærmeste genbrugsplads: Turbinevej 10, 2860 Søborg.

 

Info fra Gladsaxe kommune:

Forkerte materialer i forkerte containere, vil koste foreningen 5000,- pr. container.

 

13. marts 2020

”Tro og love-erklæring”

For de havelodder, hvor en af haveejerne i 2020 har folkeregisteradresse i Gladsaxe Kommune, er der mulighed for at søge refusion for betaling af dobbelt renovationsafgift. Det sker via vedlagte formular, som skal afleveres i underskrevet tilstand til bestyrelsen – via mail eller i postkassen - senest den 15. september, så vi kan videreformidle dem til kommunen inden den 2. oktober.

Når kommunen har kontrolleret Tro og love erklæringerne, sker der en reduktion via det følgende års ejendomsskattebillet til haveforeningen, og derefter refunderes beløbet fra haveforeningen til den enkelte haveejer i 3. kvartal 2021.  Tro og love erklæringen er der link til her.

Refusion af beløbet ifm. betaling af dobbelt renovationsafgift i Gladsaxe Kommune i 2019 sker primo juli 2020 ifm. opkrævning for 3. kvartal.