Pligtarbejde / fællesarbejde i 2017 - Klik her for at se listen

 

I forbindelse med skift til ny bestyrelse er det besluttet at fastholde den nuværende pligt/fællesarbejdsliste for 2017.

I kan frit ændre dato for jeres fællesarbejde i denne sæson. Hvis du ønsker at deltage i fællesarbejde på en anden dato end det tildelte i denne sæson, så møder du blot op på den ønskede dato. Efter endt fællesarbejde får du en kvittering på din deltagelse. Du behøver ikke at orientere bestyrelsen om byt resten af denne sæson. Mails om byt af dato for fællesarbejde besvares derfor heller ikke fremadrettet.

Listen over mulige datoer kan findes på hjemmesiden under “Fællesarbejde”. Dog kan datoerne 11. og 13. august, samt 9. og 10. september ikke vælges. Man møder blot op på den ønskede dato og får udfyldt en kvittering efter endt fællesarbejde.
 
Såfremt du ikke har deltaget i fællesarbejde ved sæsonafslutning, vil du efter sæsonafslutning modtage en opkrævning for manglende deltagelse. 
 
Næste år påtænkes tilmelding til fællesarbejdet gjort mere smidig, således at man selv får mulighed for at tilmelde sig de forskellige datoer.

  

KONTAKT - Skriv direkte til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

HUSK at oplyse navn, telefonnr. og havenr. i forbindelse med alle henvendelser vedr. fællesarbejde.

 

Bemærk …

1) man kan godt blive indkaldt til fællesarbejde mere end én gang på en sæson. Det afhænger af omfanget af opgaver, der skal løses i løbet af året. Men vi tilstræber kun at indkalde én gang pr. havenummer pr. sæson.

2) fællesarbejde afholdes i 2017 lørdag formiddag (først og sidst på sæsonen) samt hver anden tirsdag aften (løbende over sommeren). Der påtænkes som nævnt at ændre dette i 2018 til kun at være lørdage.

3) der laves ikke aftaler om flytning af fællesarbejde fra én sæson til en anden, da dette vil medføre for omfattende administration med det antal haver, der er i Carl Nielsens Minde.

 

Mvh.

Bestyrelsen

 

Til venlig information er her et udsnit fra CNM’s vedtægter vedr. pligtarbejde /fællesarbejde:

§ 12 Pligtarbejde / Fællesarbejde

§ 12.1 Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fællesfaciliteter. Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del af vej og sti udenfor egen have.

§ 12.2 Bestyrelsen indkalder til pligt- og fællesarbejde. Der er mødepligt – og såfremt medlemmet ikke giver møde uden afbud, eller har truffet aftale om afvikling, skal bestyrelsen opkræve gældende takster i overensstemmelse med seneste generalforsamlingsbeslutning herom og idømme strafgebyr desforuden. Disse beløb er pligtig ydelse til foreningen.

§ 12.3 Medlemmer over 70 år kan – hvis de ønsker det – blive fritaget for pligtarbejde vederlagsfrit.
                            
                                           - - - - ooo - - - -

Gældende takster i sæsonen 2017 for udeblivelse fra fællesarbejde uden nærmere aftale - jævnfør ovennævnte paragraffer - er kr. 1.500,-  

Ønsker man at købe sig fri i tide for pligtarbejde i sæsonen 2017, er taksterne:

Haveejere t.o.m. 66 år                              kr. 750,-
Pensionister f.o.m. 67 år                           kr. 200,-