Pligtarbejde i 2017 - Klik her for at se listen

 

I forbindelse med skift til ny bestyrelse er det besluttet at fastholde den nuværende pligtarbejdsliste for 2017. Vær derfor opmærksom på hvornår du skal deltage i pligtarbejde, eller sørg for at få den byttet inden. Det påtænkes at ændre ugedag for pligtarbejde i næste sæson (2018), således at pligtarbejde altid udføres lørdag formiddag.

  

KONTAKT - Skriv direkte til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

HUSK at oplyse navn, telefonnr. og havenr. i forbindelse med alle henvendelser vedr. pligtarbejde.

Haveejere, der ikke selv har mulighed for at deltage på pligtarbejde (f.eks. pga. sygdom, arbejde el. lign.) må gerne sende en substitut, således at en anden person repræsenterer havenummeret på pligtarbejdet.

Haveejere, der ikke ønsker at deltage på pligtarbejde, bedes rette henvendelse til administratoren for pligtarbejdet så tidligt på sæsonen som muligt (gerne inden sæsonstart 1. april) med henblik på aftale om betaling af afgift for fritagelse. Se takst herfor nedenfor.

 

Haveejere, der udebliver fra indkaldt pligtarbejde uden anden aftale, bliver opkrævet en administrationsafgift for udeblivelsen. Se takst herfor nedenfor. Administrationsafgiften vil fremover blive opkrævet ved udgangen af sæsonen.

 

Bemærk …

1) man kan godt blive indkaldt til pligtarbejde mere end én gang på en sæson. Det afhænger af omfanget af opgaver, der skal løses i løbet af året. Men vi tilstræber kun at indkalde én gang pr. havenummer pr. sæson.

2) pligtarbejde afholdes i 2017 lørdag formiddag (først og sidst på sæsonen) samt hver anden tirsdag aften (løbende over sommeren). Der påtænkes som nævnt at ændre dette i 2018 til kun at være lørdage.

3) der laves ikke aftaler om flytning af pligtarbejde fra én sæson til en anden, da dette vil medføre for omfattende administration med det antal haver, der er i Carl Nielsens Minde.

 

Mvh.

Bestyrelsen

 

Til venlig information er her et udsnit fra CNM’s vedtægter vedr. pligtarbejde:

§ 12 Pligtarbejde / Fællesarbejde

§ 12.1 Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fællesfaciliteter. Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del af vej og sti udenfor egen have.

§ 12.2 Bestyrelsen indkalder til pligt- og fællesarbejde. Der er mødepligt – og såfremt medlemmet ikke giver møde uden afbud, eller har truffet aftale om afvikling, skal bestyrelsen opkræve gældende takster i overensstemmelse med seneste generalforsamlingsbeslutning herom og idømme strafgebyr desforuden. Disse beløb er pligtig ydelse til foreningen.

§ 12.3 Medlemmer over 70 år kan – hvis de ønsker det – blive fritaget for pligtarbejde vederlagsfrit.
                            
                                           - - - - ooo - - - -

Gældende takster i sæsonen 2017 for udeblivelse fra pligtarbejde uden nærmere aftale - jævnfør ovennævnte paragraffer - er kr. 1.500,-  

Ønsker man at købe sig fri for pligtarbejde i sæsonen 2017, er taksterne:

Haveejere t.o.m. 66 år                              kr. 750,-
Pensionister f.o.m. 67 år                           kr. 200,-