Fællesarbejde 2019

Opdateret oversigt over fællesarbejde pr. 18.8.19. Klik her

 

Igen i år prøver vi at tilgodese alle, så deltagelse i fællesarbejdet ikke føles som en sur pligt, men som en fornøjelse og en mulighed for nye venskaber, idet det er vejvis man er sat ud.

 

Ønsker man en anden dato, end den man er tildelt, så SKAL man skrive til nedenstående mailadresse Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. om hvilken dato man ikke kommer, samt angive den dato, man i stedet ønsker at deltage. Husk at angive havenummer.

Dette giver os mulighed for at holde styr på, hvem og hvor mange der deltager på de enkelte dage, samt hvad vi kan lave de enkelte dage.

Efter endt fællesarbejde får man en kvittering på sin deltagelse, som man skal huske at gemme. 

 

Ønskes fritagelse for fællesarbejde skal det relevante beløb (se nederst) indbetales til konto hos Wind Administration reg.nr. 5361 og kontonr. 259325 med tydelig angivelse af "fritagelse" og havenummer. Husk også at informere om (ny) fritagelse i god tid til fællesarbejdsgruppen via mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 
Såfremt man ikke har deltaget i fællesarbejde ved sæsonafslutning, vil man efter sæsonafslutning modtage en opkrævning for manglende deltagelse. 
 
KONTAKT - Skriv direkte til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. HUSK at oplyse navn, telefonnr. og havenr. i forbindelse med alle henvendelser.
 

Bemærk …

1) man bliver kun indkaldt til fællesarbejde én gang i sæsonen 2019. 

2) fællesarbejde i 2019 er især placeret lørdag formiddag og tirsdag aften samt enkelte andre dage. 

3) der laves ikke aftaler om flytning af fællesarbejde fra én sæson til en anden, da dette vil medføre for omfattende administration med det antal haver, der er i Carl Nielsens Minde.

 

Med venlig hilsen, Bestyrelsen

 

Til venlig information er her et udsnit fra CNM’s vedtægter vedr. fællesarbejde:

§ 12 Fællesarbejde

§ 12.1 Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fællesfaciliteter. Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del af vej og sti udenfor egen have.

§ 12.2 Bestyrelsen indkalder til fællesarbejde. Der er mødepligt – og såfremt medlemmet ikke giver møde uden afbud, eller har truffet aftale om afvikling, skal bestyrelsen opkræve gældende takster i overensstemmelse med seneste generalforsamlingsbeslutning herom og idømme en afgift desforuden. Disse beløb er pligtig pengeydelse til foreningen.

§ 12.3 Medlemmer over 70 år kan – hvis de ønsker det – blive fritaget for fællesarbejde, vederlagsfrit.
                            
                                           - - - - ooo - - - -

Gældende takst i sæsonen 2019 for udeblivelse fra fællesarbejde uden nærmere aftale - jævnfør ovennævnte paragraffer - er kr. 1.500,-  

Ønsker man at købe sig fri i tide for fællesarbejde i sæsonen 2019, er taksterne:

Haveejere til og med 66 år                              kr. 750,-
Pensionister fra og med 67 år                           kr. 200,-

Kontakt i givet fald vores faste rådgiver hos Wind Administration: Henriette Hammer Lyngby på direkte telefon: 32 64 46 08 og mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.