Fællesarbejde 2018 - Klik her for at se listen pr. 27.8.2018

27.8.2018

Listen over fællesarbejde fordelingen er nu opdateret for sidste gang i 2018, og alle er forhåbentlig blevet tildelt en dato, ud fra nye ønsker der er indkommet på mail.

Desuden har alle, der af ukendte grunde ikke nåede at deltage planmæssigt i fællesarbejde frem til dags dato (27.aug.2018), automatisk fået tildelt en senere dato. Passer denne dato ikke til jeres kalender, vil I stadig kunne sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med forslag til ny dato, for at undgå at bestyrelsen i 2019 opkræver jer et gebyr på 1.500 for udeblivelse fra fællesarbejdet i 2018, iht. vedtægterne.

Mvh Bestyrelsen

 

Igen i år prøver vi at tilgodese alle, så deltagelse i fællesarbejdet ikke føles som en sur pligt, men som en fornøjelse og en mulighed for nye venskaber, idet det er vejvis man er sat ud.

 

Ønsker man en anden dato, end den man er tildelt, så SKAL man skrive til nedenstående mailadresse Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. om hvilken dato man ikke kommer, samt angive den dato, man i stedet ønsker at deltage. Husk at angive havenummer.

Dette giver os mulighed for at holde styr på, hvem og hvor mange der deltager på de enkelte dage, samt hvad vi kan lave de enkelte dage.

Efter endt fællesarbejde får man en kvittering på sin deltagelse, som man skal huske at gemme. 

 

Ønskes fritagelse for fællesarbejde skal det relevante beløb (se nederst) indbetales til konto hos Wind Administration (oplyses snarest her) med tydelig angivelse af "fritagelse" og havenr. Husk også at informere om (ny) fritagelse i god tid til fællesarbejdsgruppen via mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 
Såfremt man ikke har deltaget i fællesarbejde ved sæsonafslutning, vil man efter sæsonafslutning modtage en opkrævning for manglende deltagelse. 
 
KONTAKT - Skriv direkte til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. HUSK at oplyse navn, telefonnr. og havenr. i forbindelse med alle henvendelser.
 

Bemærk …

1) man bliver kun indkaldt til fællesarbejde én gang i sæsonen 2018. 

2) fællesarbejde i 2018 er især placeret lørdag formiddag og tirsdag aften samt enkelte andre dage. 

3) der laves ikke aftaler om flytning af fællesarbejde fra én sæson til en anden, da dette vil medføre for omfattende administration med det antal haver, der er i Carl Nielsens Minde.

 

Med venlig hilsen, Bestyrelsen

 

Til venlig information er her et udsnit fra CNM’s vedtægter vedr. pligtarbejde /fællesarbejde:

§ 12 Pligtarbejde / Fællesarbejde

§ 12.1 Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fællesfaciliteter. Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del af vej og sti udenfor egen have.

§ 12.2 Bestyrelsen indkalder til pligt- og fællesarbejde. Der er mødepligt – og såfremt medlemmet ikke giver møde uden afbud, eller har truffet aftale om afvikling, skal bestyrelsen opkræve gældende takster i overensstemmelse med seneste generalforsamlingsbeslutning herom og idømme strafgebyr desforuden. Disse beløb er pligtig ydelse til foreningen.

§ 12.3 Medlemmer over 70 år kan – hvis de ønsker det – blive fritaget for pligtarbejde vederlagsfrit.
                            
                                           - - - - ooo - - - -

Gældende takster i sæsonen 2018 for udeblivelse fra fællesarbejde uden nærmere aftale - jævnfør ovennævnte paragraffer - er kr. 1.500,-  

Ønsker man at købe sig fri i tide for pligtarbejde i sæsonen 2018, er taksterne:

Haveejere til og med 66 år                              kr. 750,-
Pensionister fra og med 67 år                           kr. 200,-

Kontakt i givet fald vores faste rådgiver hos Wind Administration: Henriette Hammer Lyngby på direkte telefon: 32 64 46 08 og mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.