Haveforeningens vicevært Poul Pôhlsgaard kan kontaktes på 25 36 58 98 vedr. praktiske vandspørgsmål eller -problemer. Ved mere overordnede spørgsmål ifm. vand kontaktes bestyrelsen.

 

16. sept. 2018

Vandaflæsningsbrev 2018.

Dette brev er på vej ud direkte til alle haveejere pr. mail eller post - jvf. vedtægternes paragraf 17. Klik her.

Bemærk aflæsningsdato: ultimo oktober (eller før, hvis man forlader haven tidligere ift. vintersæsonen). Og frist for aflevering: 5. november 2018.

 

21. august 2018

Som hjælp til at håndtere spørgsmål om vand, vandmålere og generelle vandproblematiker kan man fremadrettet skrive direkte til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

10. juli 2018

Til uddybende info vedr. betaling af a conto bidrag til vand i 2018:

Som det fremgår under fanebladet Ydelser: "Aconto bidrag til haveforeningens fælles vandforbrug i 2018: 85 kr. pr. kvartal." 

Der opkræves p.t. således ikke a contobeløb for det individuelle vandforbrug i den enkelte have i 2018. Det individuelle vandforbrug spænder fra 0 - nul - kroner til flere tusinde kroner for nogle enkelte haver. Det kan af mange grunde skifte fra år til år på samme havelod. Der sker også salg undervejs. Så indtil videre opkræves der ikke på forhånd 552 forskellige a conto beløb for det individuelle forbrug, baseret på det allerførste år 2017, hvor vandforbruget blev opgjort havevis. Læs evt. mere under Ydelser.

 

12. april 2018

Kære haveejere. Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser fra haveejere, der er uforstående overfor årets høje udgift til fælles vand. Det kan vi godt forstå. Læs mere her

 

21. februar 2018

Nyhedsbrev om vandregnskab for 2017 - og vandmålere.  Klik her

 

1. december 2017

Opgørelse af vandforbrug for 2017 sendes ud i februar måned og opkræves sammen med opkrævning for haveleje og kloakbidrag i april måned. Hvis man har brug for at dele sin regning for vandforbrug op i flere rater, kan dette ske ved henvendelse til Jesper Rebel i DEAS på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 39466084.

 

18. november 2017

Grundet dårligt vejr var det ikke muligt for vandholdet at færdiggøre stikprøveaflæsningerne af vandmålerne. Kontrolaflæsningerne vil derfor fortsætte i den kommende uge. Vi skal i denne forbindelse gøre opmærksom på Reglementets punkt 2.5.1, hvor det fremgår, at der skal være fri adgang til haverne (herunder vandbrønden). Vandholdet må derfor - om nødvendigt - klippe låse op til aflåste haver/områder i haven for at få adgang til vandbrønden.

 

10. nov. 2017

Til info: Lørdag d. 18. november fra kl. 10 og frem kommer vandholdet rundt og foretager stikprøver og kontrolaflæsninger på vandforbruget.

 

5. nov. 2017 

I dag er frist for indsendelse til bestyrelsen af aflæsning af tal på vandmåler i egen brønd.

Ved aflæsning af vandmålere i samtlige haver i januar 2017 var der ingen måler, der stod på 0,0, men på meget forskellige tal, nogle helt op til 290 M3 (dvs. før de røde decimaler).

Vi er opmærksomme på, at de enkelte haver ikke kender "start-tallet", og at man samtidig har et forståeligt ønske om at kende sit forbrug i perioden indtil ny aflæsning her ultimo oktober.

Der er ingen grund til at blive forskrækket over det tal, man har aflæst, idet tallet i sig selv ikke siger noget om ens forbrug i de seneste 10 måneder.

Der sker nu en registrering af de nye tal, lige som manglende tal fra et større antal haver skal indsamles, og i samarbejde med vores administrationsselskab sigtes der på at få en opgørelse sendt ud, så snart der er mulighed for det.