Alt byggearbejde i haveforeningen skal overholde 

FØR påbegyndelse skal tegninger og planer for byggearbejde indsendes af haveejer til godkendelse af bestyrelsen. Det sker via byggesagsudvalget.

Når en byggesag er forhåndsgodkendt, kan byggeri iværksættes. Byggeriet skal herefter være tilendebragt inden for en periode af 12 måneder.

EFTER melding om færdiggørelse fra haveejer skal det færdige byggearbejde godkendes af bestyrelsen. Det sker via byggesagsudvalget.

Læs mere om processen og krav til tegninger - klik her.

 

Byggesagsansøgninger modtages løbende.

Henvendelse vedr. byggesager sker direkte til byggesagsudvalget via mail incl. evt. bilag til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Byggesagsudvalget består af bestyrelsesmedlemmer.

Byggesagsudvalget er typisk i funktion ifm. flg. tre situationer:

  • Nyt byggeri - Læs mere her
  • Tilbygninger og småhuse - Læs mere her
  • Indledende proces ifm. anmodning om en vurdering - for at sikre, at der er tale om lovligt byggeri, før vurderingsprocessen via vurderingsudvalget går i gang - Læs mere her

Hertil kommer evt. besøg i haver, i forbindelse med mulighed for uansøgt gennemført eller ikke godkendt byggeri.

 

Hvert år inden 1. april fremsender bestyrelsen ajourførte tegninger og bilag til Gladsaxe Kommunes Byggesagsafdeling for de havelodder, hvor der er sket areal- eller bygningsændringer efter bestyrelsens godkendelse / forhåndsgodkendelse i det foregående kalenderår. Dette sker med henblik på endelig godkendelse i kommunen.

Når tegninger har været behandlet i Gladsaxe Kommune, melder kommunen tilbage til bestyrelsen. Hvis enkelte haver umiddelbart ikke er godkendt, kontaktes disse af byggesagsudvalget mhp. afklaring og efterfølgende lovliggørelse samt tilbagemelding til kommunen. 

På kommunens hjemmeside ligger en række historiske luftfotos https://webkort.gladsaxe.dk der siden 2003 er taget en gang årligt.