El-attest

Inden vurderingsdagen skal der være udført et el-eftersyn og udarbejdet en el-attest. El-eftersyn og el-attest udfærdiges af en autoriseret el-installatør. El-attesten afleveres til vurderingsudvalget i.f.m. den fysiske vurdering. Hvis el-attest ikke er indhentet, vil installationerne ikke blive prissat. Ved vurderingen skal forelægge dokumentation for, at eventuelle fejl- og mangler anført i el-attesten er udbedret. Foreligger el-attest og evt. dokumentation for udbedringer ikke, kan vurderingsudvalget forlange el-forsyningen til bebyggelsen afbrudt.

Vurderingsrapporten er gældende i 12 måneder fra vurderingsdatoen.

Navn:
Email:
Særlige oplysninger:
Telefon:
Have nr: