Oversigt over faste ydelser 2018

Administrationsafgift / haveleje: 1800 kr. pr. kvartal. (Vedtaget på ordinær generalforsamling forår 2018). 

Beløb i 2017 var 1900 kr.pr. kvartal.

I 1. og 2. kvartal 2018 er opkrævet 1900 kr. Det for meget opkrævede modregnes ifm. 3. kvartal.

 

Acconto bidrag til haveforeningens fælles vandforbrug i 2018: 85 kr. pr. kvartal. 

Beløb i 2017 var 300 kr. pr. kvartal.

I 1. og 2. kvartal 2018 er opkrævet 300 kr. Det for meget opkrævede modregnes ifm. 3. kvartal. Helt præcist skete modregningen pr. 1.8.2018 

Det endelige beløb afregnes forår 2019 efter aflæsning og opgørelse efter sæsonafslutning 2018. 

Det individuelle vandforbrug i den enkelte have i 2018 aflæses og opgøres ved sæsonafslutning, (jf. paragraf 17 i foreningens vedtægter), og afregnes forår 2019. 

Opkrævning for den enkelte havelods samlede vandforbrug (fælles og individuelt) i 2017 udsendes ifm 3. kvartal 2018 - helt præcist i juli 2018

 

Om kloaklån siden hhv. juli 2014 og januar 2018, efter iværksættelse af kloakeringsprojekt:

Hvis begge kloaklån er indfriet, dvs. hele beløbet på hhv. 71.000 kr og / eller 38.000 kr.- betales efterfølgende ikke a conto beløb ifm. kloaklån.

 

Hvis lånene ikke er indfriet med de fulde beløb, betales følgende a contobeløb pr. kvartal, over en ialt 30-årig periode:

Faste acontobeløb fremover ifm. hhv. ”det store kloaklån” (71.000 kr.) og ”det lille kloaklån” (38.000 kr.) er - indtil andet beregnes ifm. lånene (f.eks. ekstraordinært mange haveejere, der indfrier de fulde lånebeløb) - hhv. 690 kr. og 369 kr. pr. kvartal, dvs. 1059 kr. pr. kvartal for begge lån. 

Beløbet i 2017 for det store kloaklån alene var 1440 kr. pr. kvartal .

I 1. og 2. kvartal 2018 er opkrævet acontobeløb 768 kr. for det store kloaklån og 441 kr. for det lille kloaklån – dvs. 1209 kr. for 1. kvartal. Det for meget opkrævede modregnes ifm. 3. kvartal.

Den samlede opkrævning for begge lån i 2018 er efter låneomlægningen pr. 1.1.2018 således mindre, end den tidl. opkrævning på 1440 kr. var for det oprindelige lån alene. Udover gode renteforhold ifm. låneomlægningen ved årsskiftet skyldes de lavere aconto betalinger især omlægningen fra 20-årige lån til 30-årige, dvs. der betales af over en længere årrække.

 

Indfrielse af det ene eller begge kloaklån kan ske løbende. Restbeløbet udregnes ud fra en amortiseringsoversigt, hvor de hidtil indbetalte a conto beløb opgøres i hhv. afdrag og renter. Restbeløbet er således det fulde beløb fratrukket de indtil da indbetalte afdrag.

Som haveejer retter man henvendelse direkte til vores rådgiver hos Wind Administration: Henriette Hammer Lyngby via mail på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 32 64 46 08 om det specifikke restbeløb på det givne tidspunkt og evt. gebyr.

Herefter rådgives man om, hvordan indbetaling af den enkelte haves restbeløb for hhv. det store og det lille kloaklån sker. Husk tydelig angivelse af havenummer og navn. Og sørg for, som ved andre større indbetalinger, at gemme kvittering for det indbetalte. 

 

Andet:

Personlig vaskenøgle til vaskeriet: O kr. Registreret forbrug afregnes efterfølgende kvartalsvis via Deas - og efter den 1.10.2018 via WA. 

Det tidl. vaskekort: Depositum på 200 kr samt evt. restbeløb på kortet refunderes efter aflevering i kontortid. 

Nøgle til havelåge og vaskeri: Depositum 200 kr.

Da vi er et pengeløst kontor, refunderes beløb via næstfølgende haveleje.