Ønske om vurdering modtages løbende

Hvis man som haveejer ønsker en vurdering enten forud for et salg eller af andre grunde, bestilles den ved at udfylde dette skema Klik her. 

Mailen lander hos Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . Vurdering gennemføres af Vurderingsudvalget i CNM. Byggesagsudvalget består af et antal valgte haveejere. Sekretær for byggesagsudvalget er haveejer Linda Andersen. Den aktuelle pris for en vurdering er 1500 kr.

 

Forud for en vurdering skal bebyggelsen besigtiges af Byggesagsudvalget (jvf. nedenfor). Læs mere om byggesyn under Fanebladet: Byggesager.

I mellemtiden opfordres de pågældende haver til at få udført en el-rapport (Stærktstrømsregulativ afsnit 6), og skulle der være fejl og mangler på denne, skal disse være dokumenteret udbedret (ved faktura). El-attesten samt faktura for udbedring fremsendes til vurderingsudvalget Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. inden fastsættelse af vurderingsdato. 

 

Processen ifm. en vurdering er som følger:

  1. Havemedlemmet anmoder om en vurdering
  2. Inden vurderingsdato kan fastsættes, skal bebyggelsen besigtiges af Byggesagsudvalget. ”Bebyggelsen skal være lovlig. En handel eller overdragelse forudsætter, at bebyggelsen på salgstidspunktet er lovlig. Det betyder, at bebyggelsen skal være udført i overensstemmelse med de forskrifter, som er gældende i området – det være sig i haveforeningens vedtægt og ordensreglement, en byplanvedtægt, en lokalplan eller en tinglyst deklaration lagt på området” (Kolonihaveforbundets vurderingsregler, afsnit 2.2.). - Kravet om lovlighed gælder også, når der er sket ændringer på bebyggelser, der i 2000 fra Gladsaxe Kommune har fået betegnelsen Ikke godkendt eller Dispensation på bygningstegninger i forhold til bebyggelsen på det tidspunkt.
  3. Byggesagsudvalget foretager en besigtigelse af haven og udfærdiger et dokument over haven med afgørelsen ”Godkendt” eller ”Ikke godkendt”
  4. Hvis haven får betegnelsen ”Godkendt” sendes besked til vurderingsudvalget om at fastsætte en vurderingsdato.
  5. Hvis haven får betegnelsen ”Ikke godkendt”, sendes afgørelsen til havemedlem om, hvad der ikke kan godkendes, og hvad der skal gøres, førend en vurdering kan iværksættes. Orientering om dette sendes til vurderingsudvalget.
  6. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde tildele en dispensation, efter behandling og godkendelse på et bestyrelsesmøde.
  7. Når havemedlem melder tilbage, at ændringen er fortaget, sendes Byggesagsudvalget ud på endnu en besigtigelse, for at sikre at manglen er udfærdiget.
  8. Derefter informeres vurderingsudvalget om, at vurdering kan foretages.

Anke

Der er mulighed for at anke en vurdering. ”En anke skal afleveres til foreningens bestyrelse eller kredsen, som skal sørge for, at anken kommer videre til kredsens anke-vurderingsudvalg. En anke over vurderingen skal være fremsat senest 14 dage efter modtagelse af vurderingen. Ankeudvalget kan fastsætte et gebyr for behandling af ankesagen.

Anken kan alene dreje sig om den foretagne vurdering og værdiansættelse af have og bebyggelse. Ankeinstansens afgørelse vedr. den foretagne værdiansættelse er bindende for alle parter, som er berørt deraf, og kan ikke påklages.” (Kolonihaveforbundets vurderingsregler, afsnit 4)