Ønske om vurdering modtages løbende

Som haveejer kan man ønske en vurdering enten forud for et salg eller af andre grunde.

Vurdering gennemføres af Vurderingsudvalget i CNM. Vurderingsudvalget består af et antal valgte haveejere: Per Høgh Andersen, Jørgen Madsen, Kathrine Hammerich, Simon Korff, Annette Pilegaard. Sekretær for vurderingsudvalget er haveejer Linda H. Andersen. Der er valg til vurderingsudvalget hvert andet år, næste gang 2021. Den aktuelle pris for en vurdering er 1500 kr.

 

Forud for en vurdering skal bebyggelsen besigtiges af Byggesagsudvalget. Læs mere under fanebladet: Byggesager.

 

Den logiske rækkefølge for henvendelse ifm. vurdering er derfor

1) Byggesagsudvalg. Henvendelse fra haveejer sker via Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ved fremmøde i kontortiden.

2) Vurderingsudvalg. Vurderingsudvalg får direkte besked fra byggesagsudvalg, når bebyggelsen kan betegnes som Godkendt. Vurderingsudvalget tager derefter direkte henvendelse til haveejer med henblik på aftale om vurderingsbesøg i haven.

Haver, der ønsker en vurdering, skal få en autoriseret elektriker til at udfør en el-rapport (Stærktstrømsregulativ afsnit 6). Hvis der konstateres fejl og mangler ifm. med udarbejdelse af el-rapport, skal disse fejl og mangler udbedres, og det skal fremgå af en faktura. Både el-attesten og faktura for udbedring af evt. fejl og mangler fremsendes til vurderingsudvalget Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. inden fastsættelse af vurderingsdato.

3) Ved evt. ønske om salg: haveejer kontakter Administrationsselskabet W.A. Læs mere under fanebladet: Salg af haver.

 

Processen ifm. en vurdering er som følger:

  1. Havemedlemmet ønsker en vurdering.
  2. Inden vurdering kan gennemføres og en dato for besøg fastsættes, skal bebyggelsen besigtiges af Byggesagsudvalget. "Haven og bebyggelsen skal være lovlige, inden der kan vurderes." Og "Hvis bebyggelsen ikke overholder gældende regler, skal ejeren lovliggøre forholdene inden vurdering kan foretages". (Kolonihaveforbundets vurderingsregler, afsnit 3.). - Kravet om lovlighed gælder også, når der er sket ændringer på bebyggelser, der i 2000 fra Gladsaxe Kommune har fået betegnelsen Ikke godkendt eller Dispensation på bygningstegninger i forhold til bebyggelsen på det tidspunkt.
  3. Byggesagsudvalget foretager en besigtigelse af haven og udfærdiger et dokument over haven med afgørelsen ”Godkendt” eller ”Ikke godkendt”
  4. Hvis haven får betegnelsen ”Godkendt” sendes besked til haveejer og samtidig besked til vurderingsudvalget om, at der kan fastsættes en vurderingsdato.
  5. Hvis haven får betegnelsen ”Ikke godkendt”, sendes afgørelsen til havemedlem om, hvad der ikke kan godkendes, og hvad der skal gøres, før en vurdering kan iværksættes.
  6. Kommunen eller bestyrelsen kan i særlige tilfælde tildele en dispensation. 
  7. Når havemedlem melder tilbage, at ændringen er fortaget, sendes Byggesagsudvalget ud på endnu en besigtigelse for at sikre, at manglen er udfærdiget.
  8. Derefter informeres vurderingsudvalget om, at vurdering kan foretages.
  9. Vurderingsudvalget besøger haven og udarbejder en vurderingsrapport.
  10. Vurderingsrapporten sendes til haveejer og samtidig til bestyrelsen.

Anke

Der er mulighed for at anke en vurdering. ”En anke skal afleveres til foreningens bestyrelse eller kredsen, som skal sørge for, at anken kommer videre til kredsens anke-vurderingsudvalg. En anke over vurderingen skal være fremsat senest 14 dage efter modtagelse af vurderingen. Ankeudvalget kan fastsætte et gebyr for behandling af ankesagen.

Anken kan alene dreje sig om den foretagne vurdering og værdiansættelse af have og bebyggelse. Ankeinstansens afgørelse vedr. den foretagne værdiansættelse er bindende for alle parter, som er berørt deraf, og kan ikke påklages.” (Kolonihaveforbundets vurderingsregler, afsnit 4),

Ønske om anke sendes til bestyrelsen, der kontakter kredsen, hvis ankeudvalg foretager en ny vurdering.

 

Der kan læses mere om vurderingsregler m.v. på kolonihaveforbundets hjemmeside -Klik her