22. januar 2019

HUSK: Da foreningens bankforretninger nu er samlet i Arbejdernes Landsbank, kan der fremover kun indbetales til vores driftskonto med

reg.nr. 5361 og kontonr. 259325.

Det er vigtigt at der sammen med alle manuelle indbetalinger oplyses navn, havenummer og emne. Skulle man evt. ligge inde med gamle girokort med forkerte FI-koder, bør disse kasseres, da de ikke længere må anvendes. Skulle man alligevel komme til at indbetale til en gammel konto, der nu er lukket, vil pengene blive sendt retur til indbetaler, og vi vil ikke kunne se, at de er forsøgt tilsendt.

Kontrollér derfor venligst kontonummeret, i tilfælde af returnering, og genfremsend den til ovennævnte konto.

 

Oversigt over faste ydelser 2019

 

Administrationsafgift / haveleje: 1800 kr. pr. kvartal. (Vedtaget på ordinær generalforsamling forår 2019). 

 

A conto betaling for vandforbrug i 2019.

Heri indgår både det individuelle forbrug samt bidrag til det fælles vandforbrug.

A contobeløb for hver haves individuelle vandforbrug i 2019 er baseret på aflæsning af det individuelle forbrug det foregående år, dvs. i 2018. 

A contobeløb for fælles vand i 2019 er 180 kr. for hele året. Da alle haveejere ifm. januar måneds opkrævning allerede har betalt 85 kr. til formålet, vil de resterende 95 kr. bliver fordelt over de næste tre kvartaler i 2019 (= kr. 31,67 pr. kvartal)

Jvf. paragraf 17.11 i vedtægterne: "Foreningen opkræver løbende et a conto-beløb for årets forventede vandforbrug sammen med opkrævningen af administrationsbidraget."

Det endelige beløb for vand i 2019 afregnes forår 2020 efter aflæsning og opgørelse efter sæsonafslutning 2019.

 

Kloaklån

Om kloaklån siden hhv. juli 2014 og januar 2018, efter iværksættelse af kloakeringsprojekt:

Hvis begge kloaklån er indfriet, dvs. hele beløbet på hhv. 71.000 kr og / eller 38.000 kr.- betales efterfølgende ikke a conto beløb ifm. kloaklån.

 

Hvis lånene ikke er indfriet med de fulde beløb, betales følgende a contobeløb pr. kvartal, over en ialt 30-årig periode:

Faste acontobeløb ifm. hhv. ”det store kloaklån” (71.000 kr.) og ”det lille kloaklån” (38.000 kr.) er - indtil andet beregnes ifm. lånene (f.eks. ekstraordinært mange haveejere, der indfrier de fulde lånebeløb) - hhv. 690 kr. og 369 kr. pr. kvartal, dvs. 1059 kr. pr. kvartal for begge lån. 

 

Indfrielse af det ene eller begge kloaklån kan ske løbende. Restbeløbet udregnes ud fra en amortiseringsoversigt, hvor de hidtil indbetalte a conto beløb opgøres i hhv. afdrag og renter. Restbeløbet er således det fulde beløb fratrukket de indtil da indbetalte afdrag.

Som haveejer retter man henvendelse direkte til vores rådgiver hos Wind Administration: Henriette Hammer Lyngby via mail på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  eller telefon 32 64 46 08 om det specifikke restbeløb på det givne tidspunkt og evt. gebyr.

Herefter rådgives man om, hvordan indbetaling af den enkelte haves restbeløb for hhv. det store og det lille kloaklån sker. Husk tydelig angivelse af havenummer og navn. Og sørg for, som ved andre større indbetalinger, at gemme kvittering for det indbetalte. 

 

Andet:

Personlig (sort) vaskenøgle til vaskeriet: O kr. Registreret forbrug afregnes efterfølgende kvartalsvis via WA. 

Det tidl. hvide vaskekort skal fortsat bruges, hvis man ønsker at tage bad i servicehuset, Hvis man ønsker at aflevere det, aflæses evt. restbeløb på kortet via en maskine på kontoret. Det evt. restbeløb samt depositum på 200 kr refunderes via WA ifm næstfølgende kvartalsopkrævning.

Nøgle til havelåge og adgang til servicehus med vaskeri, toiletter og bad: Depositum 200 kr.

Da vi er et pengeløst kontor, refunderes beløb via næstfølgende kvartalsopkrævning fra WA.