Info om kvartalsopkrævninger 2019

 

Den 4. kvartalsregning for 2019 omfatter følgende:

Administrationsafgift / haveleje: 1800 kr.

A conto betaling for vandforbrug i 2019.

Heri indgår både det individuelle forbrug samt bidrag til det fælles vandforbrug.

Afgift efter påtale og manglede udbedring af dårlig vedligeholdt have: 1500 kr. - til et begrænset antal haveejere

 

 

Kloaklån

De haveejere, der ikke har indfriet hhv. ”det store kloaklån” (71.000 kr.) og ”det lille kloaklån” (38.000 kr.), betaler desuden faste aconto beløb på hhv. 690 kr. og 369 kr. pr. kvartal, dvs. 1059 kr. pr. kvartal for begge lån. 

 

Den 3. kvartalsregning for 2019 omfatter følgende:

Administrationsafgift / haveleje: 1800 kr.

A conto betaling for vandforbrug i 2019.

Heri indgår både det individuelle forbrug samt bidrag til det fælles vandforbrug.

Refusion for dobbelt renovationsafgift 2018: 890 kr. - til et begrænset antal haveejere

Til info: Beløbet er lidt mindre end det tilsvarende beløb sidste år, hvor der ved en fejl blev refunderet lidt for meget. Dette - i 2018 - må man gerne klage over :-) 

 

Den 2. kvartalsregning for 2019 omfatter følgende:

Administrationsafgift / haveleje: 1800 kr.

Beløbet er det samme som i 2018, og er netop blevet vedtaget på generalforsamlingen d. 19. marts 2019.

Efterbetaling af vandforbrug 2018

Heri indgår både den enkelte haves individuelle forbrug (aflæst via vandmåler) samt bidrag til det fælles vand. Til det fælles vand er i 2018 indbetalt a conto 4 x 85 kr.= 340 kr. Der skal imidlertid kun afregnes 225 kr. for fælles vand i 2018, hvorfor differencen på 115 kr. samtidig refunderes.

A conto betaling for vandforbrug i 2019.

Heri indgår både det individuelle forbrug samt bidrag til det fælles vandforbrug.

A contobeløb for hver haves individuelle vandforbrug i 2019 er baseret på aflæsning af det individuelle forbrug det foregående år, dvs. i 2018. 

A contobeløb for fælles vand i 2019 er i alt 180 kr. for hele året. Da alle haveejere ifm. januar måneds opkrævning allerede har betalt 85 kr. til formålet, vil de resterende 95 kr. bliver fordelt over de næste tre kvartaler i 2019 (= kr. 31,67 pr. kvartal)

 

Den første kvartalsregning for 2019 omfatter følgende:

Administrationsafgift / haveleje: 1800 kr.

Den nye administrationsafgift for 2019 vedtages på ordinær generalforsamling i marts 2019, hvorefter der sker en regulering. 

A conto vandgebyr ifm. det fælles vandforbrug for 2018: 85 kr.

Ved årets afslutning aflæses det samlede vandforbrug i hele haven i 2018. Her ud fra fastsættes a conto-beløbet for det fælles vandforbrug i 2019.

Samtidig med opkrævning af dette fra 2. kvartal, vil der fremadrettet blive opkrævet differentieret a contobeløb for hver haves individuelle vandforbrug, baseret på aflæsning af det individuelle forbrug det foregående år, dvs. i 2018. Jvf. paragraf 17.11 i vedtægterne: "Foreningen opkræver løbende et a conto-beløb for årets forventede vandforbrug sammen med opkrævningen af administrationsbidraget."

Gebyr for udeblivelse til fællesarbejde 2018: 1500 kr. - til et begrænset antal haveejere.