Info om kvartalsopkrævninger 2020

 

Den 1. kvartalsregning for 2020 omfatter følgende:

Differentieret administrationsbidrag / haveleje, ud fra havestørrelse, dvs.:

1800 kr. for haver af den mest almindelige størrelse på 394 m2 -

og hhv. et højere eller lavere beløb, for haver på flere eller færre m2.

Den faste årlige regulering af administrationsbidrag / haveleje for 2019 for haver, der ikke er på 394 m2, dvs.:

de større haver betaler et ekstra beløb, de mindre haver får et beløb refunderet 

A conto betaling for vandforbrug i 2019.

Heri indgår både det individuelle forbrug samt bidrag til det fælles vandforbrug.

Gebyr for udeblivelse til fællesarbejde 2019: 1500 kr. - til et begrænset antal haveejere.  

 

Kloaklån

De haveejere, der ikke har indfriet hhv. ”det store kloaklån” (71.000 kr.) og ”det lille kloaklån” (38.000 kr.), betaler desuden faste aconto beløb på hhv. 690 kr. og 369 kr. pr. kvartal, dvs. 1059 kr. pr. kvartal for begge lån.